Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ا.ا گزارش یوناما درباره شکنجه در زندان‌ها را رد کرد

هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در یک گزارش تازه از شکنجه در زندان‌ها و نقض حقوق بشر در افغانستان انتقاد کرده است.

این نهاد گفته است که ۱۶۰۰ رویداد نقض حقوق بشر را در نزده ماه [اول جنوری ۲۰۲۲ تا جولای ۲۰۲۳] از بیست و نه ولایت کشور ثبت کرده است.

ولکر ترک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در این باره گفته است: «گزارش‌های ضرب و شتم، شوک برقی، شکنجه توسط آب و بسیاری دیگر از رفتارهای ظالمانه و تحقیرآمیز همراه با تهدیدهایی که در برابر افراد و خانواده‌های آن‌ها صورت می‌گیرد، دل‌خراش است. شکنجه در هر نوع شرایط ممنوع است.»

در این گزارش روی حرفه‌ای شدن مسوولان امنیتی و امور زندان‌ها در بخش‌های گوناگون به ویژه ظرفیت‌سازی برای انجام تحقیقات تاکید شده و از  مقام‌های حاکم خواسته شده تا در این باره هرچه زودتر گام بردارد.

رزا اوتونبایوا، نماینده خاص دبیرکل سازمان ملل متحد برای افغانستان گفته است: «اگرچه برخی از نشانه‌های تشویق کننده از نظر دستورالعمل‌های رهبری و همچنین علاقه‌مندی در میان بسیاری از مقامات حاکم برای تعامل سازنده با یوناما و اجازه بازدید از زندان‌ها وجود داشته است، اما این موارد مستند شده نیاز به اقدامات فوری و عاجل توسط همه را نشان می‌دهد.»

عبدالله احمدی، آگاه مسایل حقوق بشری گفت: «برای رسید‌گی به این بحث نیاز است که زندانی‌ها به وکیل مدافع دسترسی داشته باشند و هم‌چنین زمینه نظارت از زندان‌ها در ملاقات با زندانی‌ها توسط نهادهای بین‌المللی مانند صلیب سرخ و دیگر نهادهای حقوق بشری فراهم شود.»

در سوی دیگر، امارت اسلامی گزارش یوناما را بی‌بنیاد می‌داند و می‌گوید که از شکنجه افراد در تمامی نهادهای عدلی و قضایی جلوگیری شده است.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی به طلوع‌نیوز گفت: « هیچ بندی در زندان‌های افغانستان شکنجه نمی‌شود و جلو شکنجه کاملاً گرفته شده. در توقیف‌گاه در جای تحقیق در استخبارات در حوزه‌ها و در محاکم کسی شکنجه نمی‌شود.»

پیش از این نیز برخی نهادهای دیگر جهانی از نقض حقوق بشر و بازداشت‌های خودسرانه در افغانستان انتقاد کردند، مساله‌ی که همواره از سوی امارت اسلامی رد شده است.

امارت اسلامی باید کوشش بکند تا  میتواند حقوق بشر را مراعت بکند و به جهان عملاً  به ثبوت برساند که مثلاً یک هیتی از جهان بخواهد که در نهاد های کشفی بگردند که در این جا شکنجه وجود ندارد.

ا.ا گزارش یوناما درباره شکنجه در زندان‌ها را رد کرد

این نهاد گفته است که ۱۶۰۰ رویداد نقض حقوق بشر را در نزده ماه از بیست و نه ولایت کشور ثبت کرده است.

تصویر بندانگشتی

هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در یک گزارش تازه از شکنجه در زندان‌ها و نقض حقوق بشر در افغانستان انتقاد کرده است.

این نهاد گفته است که ۱۶۰۰ رویداد نقض حقوق بشر را در نزده ماه [اول جنوری ۲۰۲۲ تا جولای ۲۰۲۳] از بیست و نه ولایت کشور ثبت کرده است.

ولکر ترک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در این باره گفته است: «گزارش‌های ضرب و شتم، شوک برقی، شکنجه توسط آب و بسیاری دیگر از رفتارهای ظالمانه و تحقیرآمیز همراه با تهدیدهایی که در برابر افراد و خانواده‌های آن‌ها صورت می‌گیرد، دل‌خراش است. شکنجه در هر نوع شرایط ممنوع است.»

در این گزارش روی حرفه‌ای شدن مسوولان امنیتی و امور زندان‌ها در بخش‌های گوناگون به ویژه ظرفیت‌سازی برای انجام تحقیقات تاکید شده و از  مقام‌های حاکم خواسته شده تا در این باره هرچه زودتر گام بردارد.

رزا اوتونبایوا، نماینده خاص دبیرکل سازمان ملل متحد برای افغانستان گفته است: «اگرچه برخی از نشانه‌های تشویق کننده از نظر دستورالعمل‌های رهبری و همچنین علاقه‌مندی در میان بسیاری از مقامات حاکم برای تعامل سازنده با یوناما و اجازه بازدید از زندان‌ها وجود داشته است، اما این موارد مستند شده نیاز به اقدامات فوری و عاجل توسط همه را نشان می‌دهد.»

عبدالله احمدی، آگاه مسایل حقوق بشری گفت: «برای رسید‌گی به این بحث نیاز است که زندانی‌ها به وکیل مدافع دسترسی داشته باشند و هم‌چنین زمینه نظارت از زندان‌ها در ملاقات با زندانی‌ها توسط نهادهای بین‌المللی مانند صلیب سرخ و دیگر نهادهای حقوق بشری فراهم شود.»

در سوی دیگر، امارت اسلامی گزارش یوناما را بی‌بنیاد می‌داند و می‌گوید که از شکنجه افراد در تمامی نهادهای عدلی و قضایی جلوگیری شده است.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی به طلوع‌نیوز گفت: « هیچ بندی در زندان‌های افغانستان شکنجه نمی‌شود و جلو شکنجه کاملاً گرفته شده. در توقیف‌گاه در جای تحقیق در استخبارات در حوزه‌ها و در محاکم کسی شکنجه نمی‌شود.»

پیش از این نیز برخی نهادهای دیگر جهانی از نقض حقوق بشر و بازداشت‌های خودسرانه در افغانستان انتقاد کردند، مساله‌ی که همواره از سوی امارت اسلامی رد شده است.

امارت اسلامی باید کوشش بکند تا  میتواند حقوق بشر را مراعت بکند و به جهان عملاً  به ثبوت برساند که مثلاً یک هیتی از جهان بخواهد که در نهاد های کشفی بگردند که در این جا شکنجه وجود ندارد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره