Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

وست: محدودیت‌ها بر زنان و دختران در افغانستان، بر خانواده‌ها اثر می‌کند

توماس وست، نماینده ویژه امریکا برای افغانستان گفته است که محدودیت‌های وضع‌شده بر زنان و دختران افغانستان، بیشتر از همه خانواده‌های آنان را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

نماینده ویژه امریکا برای افغانستان که در نشستی زیر نام "همبسته‌گی جهان با زنان افغان" سخن می‌زد، افزوده است که تلاش‌ها برای تعامل با امارت اسلامی نیز جریان دارند.

نماینده‌های شماری از کشورهای دیگر نیز در این نشست که در مقر سازمان ملل متحد برگزار شده بود، حضور داشتند.

توماس وست گفته است: «در حالی‌که ما در حال تعامل با طالبان هستیم، باید مسایل زنان و دختران افغان را در کانون توجه قرار دهیم. محدودیت‌های وضع‌شده بر زنان و دختران در افغانستان، بیشتر از همه، خانواده‌های افغان را تحت تاثیر قرار می‌دهد.»

ملانی جولی، وزیر خارجه کانادا گفته است: «تلاش‌های طالبان برای محروم کردن زنان و دختران از زندگی عمومی ویران‌گر است. محدودیت‌های آنان برای دخترانی که نمی‌توانند در صنف بالاتر از صنف ششم مکتب درس بخوانند، ویران‌گر است. بیرون راندن نیمی از جمعیت افغانستان از فعالیت‌های اقتصادی، برای آینده زنان و دختران بی‌شماری در این کشور ویران‌گر خواهد بود.»

نماینده یونسیف نیز در این نشست از محرومیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان انتقاد کرده و آن را غیرقابل پذیرش دانسته است.

این در حالی‌ست که نزدیک به ۷۳۰ روز از مسدود ماندن دروازه مکتب‌ها و نزدیک به نه ماه از بسته ماندن دروازه دانشگاه‌ها به روی دختران در کشور می‌گذرد؛ اما امارت اسلامی همواره گفته که بسته ماندن مکتب و دانشگاه در کشور دایمی نیست.

وست: محدودیت‌ها بر زنان و دختران در افغانستان، بر خانواده‌ها اثر می‌کند

ملانی جولی، وزیر خارجه کانادا گفته است: «تلاش‌های طالبان برای محروم کردن زنان و دختران از زندگی عمومی ویران‌گر است.»

تصویر بندانگشتی

توماس وست، نماینده ویژه امریکا برای افغانستان گفته است که محدودیت‌های وضع‌شده بر زنان و دختران افغانستان، بیشتر از همه خانواده‌های آنان را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

نماینده ویژه امریکا برای افغانستان که در نشستی زیر نام "همبسته‌گی جهان با زنان افغان" سخن می‌زد، افزوده است که تلاش‌ها برای تعامل با امارت اسلامی نیز جریان دارند.

نماینده‌های شماری از کشورهای دیگر نیز در این نشست که در مقر سازمان ملل متحد برگزار شده بود، حضور داشتند.

توماس وست گفته است: «در حالی‌که ما در حال تعامل با طالبان هستیم، باید مسایل زنان و دختران افغان را در کانون توجه قرار دهیم. محدودیت‌های وضع‌شده بر زنان و دختران در افغانستان، بیشتر از همه، خانواده‌های افغان را تحت تاثیر قرار می‌دهد.»

ملانی جولی، وزیر خارجه کانادا گفته است: «تلاش‌های طالبان برای محروم کردن زنان و دختران از زندگی عمومی ویران‌گر است. محدودیت‌های آنان برای دخترانی که نمی‌توانند در صنف بالاتر از صنف ششم مکتب درس بخوانند، ویران‌گر است. بیرون راندن نیمی از جمعیت افغانستان از فعالیت‌های اقتصادی، برای آینده زنان و دختران بی‌شماری در این کشور ویران‌گر خواهد بود.»

نماینده یونسیف نیز در این نشست از محرومیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان انتقاد کرده و آن را غیرقابل پذیرش دانسته است.

این در حالی‌ست که نزدیک به ۷۳۰ روز از مسدود ماندن دروازه مکتب‌ها و نزدیک به نه ماه از بسته ماندن دروازه دانشگاه‌ها به روی دختران در کشور می‌گذرد؛ اما امارت اسلامی همواره گفته که بسته ماندن مکتب و دانشگاه در کشور دایمی نیست.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره