Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سرقونسل ا.ا در کراچی از مهاجران افغان خواست از احزاب پاکستان دور باشند

عبدالجبار تخاری، سرقونسل امارت اسلامی در کراچی پاکستان از مهاجران افغان در ایالت سند خواسته است تا در نشست‌های احزاب سیاسی پاکستان شرکت نکنند.

عبدالجبار تخاری گفته است که اگر مهاجران افغان در موضوعات سیاسی پاکستان مداخله کنند، آنان توان پشتیبانی از مهاجران افغان را نخواهند داشت.

او به این باور است که زد و بندهای سیاسی احزاب پاکستان متعلق به شهروندان افغان نیست.

عبدالجبار تخاری گفت: «در امورات سیاسی تنظیم‌های که این‌جا است، باید مداخله نکنند؛ چون که این‌ها در میان خود شان اختلافات دارند. یک تنظیم با تنظیم دیگر و یک جماعت با جماعت دیگر اختلاف دارد. در صورتی‌که این‌ها در بعضی تنظیم‌ها شمولیت اختیار کنند، یا این‌که همرای شان همکاری کنند، یا در جلسات آن‌ها شرکت کنند و اگر کدام ‌مشکل از سوی حکومت بالای آن‌ها آمد، ما نمی‌توانیم که از آن‌ها حمایت بکنیم.»

همزمان با این، برخی مهاجران افغان گفته‌اند که احزاب سیاسی از شهروندان افغانستان که در پاکستان زندگی می‌کنند، برای رسیدن به اهداف شان استفاده سو می‌کنند.

جاوید ابرار، مهاجر افغان در پاکستان به طلوع‌نیوز گفت: «احزاب سیاسی که در پاکستان وجود دارد، از افغان‌ها سوء استفاده می‌کنند. این‌ها افغان‌ها را در احزاب خود در نشست‌های خود و تظاهرات خود آورده و به ضد حکومت بالای شان شعار می‌دهند.»

از سویی‌هم، برخی آگاهان به این باوراند که مداخله سیاسی افغان‌ها در موضوعات سیاسی پاکستان سودمند نخواهد بود.

احمد خان طالبی، فعال حقوق مهاجران به طلوع‌نیوز گفت: «بهتر است که مهاجرین در مسایل این کشور (پاکستان) ورود پیدا نکنند تا بتوانند به خوبی در آن کشور زندگی کنند.»

آصفه ستانکزی، یکی دیگر از فعالان حقوق مهاجران گفت: «اگر احزاب در پاکستان مهاجرین را وارد بازی‌های سیاس خویش می‌نمایند، باید امنیت و حفاظت کامل این مهاجرین را تضمین نمایند.»

این در حالی‌ست که مهاجران افغان در جریان یک ماه پسین از سوی پولیس پاکستان در ایالت سند بازداشت و یا هم دوباره به افغانستان برگشت داده شده‌اند.

سرقونسل ا.ا در کراچی از مهاجران افغان خواست از احزاب پاکستان دور باشند

برخی مهاجران افغان گفته‌اند که احزاب سیاسی از شهروندان افغانستان که در پاکستان زندگی می‌کنند، برای رسیدن به اهداف شان استفاده سو می‌کنند.

تصویر بندانگشتی

عبدالجبار تخاری، سرقونسل امارت اسلامی در کراچی پاکستان از مهاجران افغان در ایالت سند خواسته است تا در نشست‌های احزاب سیاسی پاکستان شرکت نکنند.

عبدالجبار تخاری گفته است که اگر مهاجران افغان در موضوعات سیاسی پاکستان مداخله کنند، آنان توان پشتیبانی از مهاجران افغان را نخواهند داشت.

او به این باور است که زد و بندهای سیاسی احزاب پاکستان متعلق به شهروندان افغان نیست.

عبدالجبار تخاری گفت: «در امورات سیاسی تنظیم‌های که این‌جا است، باید مداخله نکنند؛ چون که این‌ها در میان خود شان اختلافات دارند. یک تنظیم با تنظیم دیگر و یک جماعت با جماعت دیگر اختلاف دارد. در صورتی‌که این‌ها در بعضی تنظیم‌ها شمولیت اختیار کنند، یا این‌که همرای شان همکاری کنند، یا در جلسات آن‌ها شرکت کنند و اگر کدام ‌مشکل از سوی حکومت بالای آن‌ها آمد، ما نمی‌توانیم که از آن‌ها حمایت بکنیم.»

همزمان با این، برخی مهاجران افغان گفته‌اند که احزاب سیاسی از شهروندان افغانستان که در پاکستان زندگی می‌کنند، برای رسیدن به اهداف شان استفاده سو می‌کنند.

جاوید ابرار، مهاجر افغان در پاکستان به طلوع‌نیوز گفت: «احزاب سیاسی که در پاکستان وجود دارد، از افغان‌ها سوء استفاده می‌کنند. این‌ها افغان‌ها را در احزاب خود در نشست‌های خود و تظاهرات خود آورده و به ضد حکومت بالای شان شعار می‌دهند.»

از سویی‌هم، برخی آگاهان به این باوراند که مداخله سیاسی افغان‌ها در موضوعات سیاسی پاکستان سودمند نخواهد بود.

احمد خان طالبی، فعال حقوق مهاجران به طلوع‌نیوز گفت: «بهتر است که مهاجرین در مسایل این کشور (پاکستان) ورود پیدا نکنند تا بتوانند به خوبی در آن کشور زندگی کنند.»

آصفه ستانکزی، یکی دیگر از فعالان حقوق مهاجران گفت: «اگر احزاب در پاکستان مهاجرین را وارد بازی‌های سیاس خویش می‌نمایند، باید امنیت و حفاظت کامل این مهاجرین را تضمین نمایند.»

این در حالی‌ست که مهاجران افغان در جریان یک ماه پسین از سوی پولیس پاکستان در ایالت سند بازداشت و یا هم دوباره به افغانستان برگشت داده شده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره