Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

خواست‌های جهان برای تغییر رویکرد ا.ا در برابر بانوان در افغانستان

رینا امیری، نماینده ویژه امریکا برای زنان و حقوق بشر افغانستان گفته است تا زمانی‌که امارت اسلامی رویکرد تازه‌ی در برابر زنان و دختران در افغانستان اتخاذ نکنند، به خواسته‌های آنان هیچ‌گونه توجه‌ی نخواهد شد.

خانم امیری، ریچارد بنت، گزارش‌گر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد و نمایندگان برخی کشورها در نشستی که زیر نام "پیکار دربرابر تبعیض جنسیتی: اوضاع افغانستان" در مقر سازمان ملل برگزار شده بود، شرکت کردند.

رینا امیری گفته است: «هنگامی‌که از ما پرسیده می‌شود که شما این‌گونه بر طالبان تمرکز دارید، پس چرا با دیگران و مردم افغانستان تعامل نمی‌کنید؟ این چیزی است که ما روی آن کار می‌کنیم و مکانیزم مشورتی امریکا و افغانستان نیز است. این یکی از تلاش‌هایی است که باید ادامه داشته باشد و همه‌ی افغان‌ها، در داخل و خارج از افغانستان باید به‌‌گونه‌ی معنادار کار کرده و سهم داشته باشند.»

ریچارد بنت در این نشست خواهان مشارکت زنان افغان به‌گونه‌ی معنادار در تصمیم‌های سیاسی داخلی افغانستان و از سوی جامعه بین‌المللی شده است. به باور ریچارد بنت، بی‌اعتمادی زنان و دختران افغان بر جامعه جهانی تنها با اقدام‌های عملی می‌تواند برطرف شود نه با همدردی و یا محکوم کردن‌ها.

آقای بنت گفته است: «تاکید می‌کنم که زنان افغان باید به‌‌گونه‌ی معنادار در تصمیم‌گیری‌های سیاسی در افغانستان و تصمیم‌های که از سوی جامعه بین‌المللی، شامل باشند. زنان افغان به اعتراضات و ایستادگی شان ادامه داده‌اند که نتایج قابل توجه داشته است.»

میلانی ورویر، مدیر اجرایی انستیتوت جورج تاون برای زنان، صلح و امنیت گفته است: «بسیاری از افرادی‌که در این نشست حضور دارند، برای اقدام درباره تحقیق و مستندسازی حذف سیستماتیک حقوق زنان در افغانستان، تلاش می‌کنند. گزارش‌های به نهاد حقوق بشر درباره اپاراتاید جنسیتی در افغانستان ارایه شده است و از دادگاه کیفری بین‌المللی می‌خواهیم که در این باره تحقیق کند.»

نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد که در این نشست حضور داشت، از وضع محدودیت‌ها در برابر زنان و دختران در افغانستان انتقاد کرده است.

نصیر احمد فایق گفته است: «حذف سیستماتیک زنان و دختران افغان از جامعه و خشونت دربرابر حقوق بنیادی آنان در افغانستان، نه تنها بالای افراد بلکه بر پیشرفت و رفاه کل جامعه‌ افغانستان تاثیرات منفی گسترده خواهد داشت.»

اما در برابر، ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی گفته است که امارت اسلامی مکلف به تامین حقوق بانوان در کشور است و تبعیض جنسیتی در کشور وجود ندارد.

آقای مجاهد به طلوع‌نیوز گفته است: «نخیر! آپارتاید یا تبعیض جنسیتی در این‌جا اصلا وجود ندارد. در اسلام تبعیض جنسیتی وجود ندارد. چیزی که شریعت اسلامی به اتباع افغانستان چه مرد چه زن، حقوق داده، امارت اسلامی مکلف است که این حقوق را به مرد و زن این ممکلت بدهد.»

پیش از این شماری از نماینده‌های کشورها در نشستی زیر نام "همبستگی جهان با زنان و دختران افغان" در مقر سازمان ملل متحد از وضع محدودیت‌ها بر زنان و دختران در افغانستان نیز ابراز نگرانی کرده بودند.

خواست‌های جهان برای تغییر رویکرد ا.ا در برابر بانوان در افغانستان

ریچارد بنت در این نشست خواهان مشارکت زنان افغان به‌گونه‌ی معنادار در تصمیم‌های سیاسی داخلی افغانستان و از سوی جامعه بین‌المللی شده است.

تصویر بندانگشتی

رینا امیری، نماینده ویژه امریکا برای زنان و حقوق بشر افغانستان گفته است تا زمانی‌که امارت اسلامی رویکرد تازه‌ی در برابر زنان و دختران در افغانستان اتخاذ نکنند، به خواسته‌های آنان هیچ‌گونه توجه‌ی نخواهد شد.

خانم امیری، ریچارد بنت، گزارش‌گر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد و نمایندگان برخی کشورها در نشستی که زیر نام "پیکار دربرابر تبعیض جنسیتی: اوضاع افغانستان" در مقر سازمان ملل برگزار شده بود، شرکت کردند.

رینا امیری گفته است: «هنگامی‌که از ما پرسیده می‌شود که شما این‌گونه بر طالبان تمرکز دارید، پس چرا با دیگران و مردم افغانستان تعامل نمی‌کنید؟ این چیزی است که ما روی آن کار می‌کنیم و مکانیزم مشورتی امریکا و افغانستان نیز است. این یکی از تلاش‌هایی است که باید ادامه داشته باشد و همه‌ی افغان‌ها، در داخل و خارج از افغانستان باید به‌‌گونه‌ی معنادار کار کرده و سهم داشته باشند.»

ریچارد بنت در این نشست خواهان مشارکت زنان افغان به‌گونه‌ی معنادار در تصمیم‌های سیاسی داخلی افغانستان و از سوی جامعه بین‌المللی شده است. به باور ریچارد بنت، بی‌اعتمادی زنان و دختران افغان بر جامعه جهانی تنها با اقدام‌های عملی می‌تواند برطرف شود نه با همدردی و یا محکوم کردن‌ها.

آقای بنت گفته است: «تاکید می‌کنم که زنان افغان باید به‌‌گونه‌ی معنادار در تصمیم‌گیری‌های سیاسی در افغانستان و تصمیم‌های که از سوی جامعه بین‌المللی، شامل باشند. زنان افغان به اعتراضات و ایستادگی شان ادامه داده‌اند که نتایج قابل توجه داشته است.»

میلانی ورویر، مدیر اجرایی انستیتوت جورج تاون برای زنان، صلح و امنیت گفته است: «بسیاری از افرادی‌که در این نشست حضور دارند، برای اقدام درباره تحقیق و مستندسازی حذف سیستماتیک حقوق زنان در افغانستان، تلاش می‌کنند. گزارش‌های به نهاد حقوق بشر درباره اپاراتاید جنسیتی در افغانستان ارایه شده است و از دادگاه کیفری بین‌المللی می‌خواهیم که در این باره تحقیق کند.»

نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد که در این نشست حضور داشت، از وضع محدودیت‌ها در برابر زنان و دختران در افغانستان انتقاد کرده است.

نصیر احمد فایق گفته است: «حذف سیستماتیک زنان و دختران افغان از جامعه و خشونت دربرابر حقوق بنیادی آنان در افغانستان، نه تنها بالای افراد بلکه بر پیشرفت و رفاه کل جامعه‌ افغانستان تاثیرات منفی گسترده خواهد داشت.»

اما در برابر، ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی گفته است که امارت اسلامی مکلف به تامین حقوق بانوان در کشور است و تبعیض جنسیتی در کشور وجود ندارد.

آقای مجاهد به طلوع‌نیوز گفته است: «نخیر! آپارتاید یا تبعیض جنسیتی در این‌جا اصلا وجود ندارد. در اسلام تبعیض جنسیتی وجود ندارد. چیزی که شریعت اسلامی به اتباع افغانستان چه مرد چه زن، حقوق داده، امارت اسلامی مکلف است که این حقوق را به مرد و زن این ممکلت بدهد.»

پیش از این شماری از نماینده‌های کشورها در نشستی زیر نام "همبستگی جهان با زنان و دختران افغان" در مقر سازمان ملل متحد از وضع محدودیت‌ها بر زنان و دختران در افغانستان نیز ابراز نگرانی کرده بودند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره