Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سفر رهبر امارت اسلامی به ولایت نیمروز

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی می‌گوید که مولوی هبت الله آخندزاده، رهبر امارت اسلامی در ادامه سفرهای خود این بار به ولایت نیمروز رفته است.

آقای مجاهد می‌افزاید که رهبر امارت اسلامی کارکردهای مسوولان محلی این ولایت را ارزیابی و مشکلات و خواسته‌های آنان را شنیده است.

افزون بر آن، رهبر امارت اسلامی با عالمان دین و بزرگان قومی در نیمروز نیز دیدار کرده است.

ذبیح الله مجاهد به طلوع‌نیوز گفت: «وضعیت نیمروز را بررسی کردند. اجراات حکومت را در آن‌جا از نزدیک دیدند. گفتند که شکایت مردم دقیق شنیده شود و در بخش ارایه خدمات رهنمودهای خود را داشتند. این سفر شب گذشته به پایان رسید.»

برخی عالمان و بزرگان قومی در نیمروز می‌گویند که با رهبر امارت اسلامی در پیوند به چالش‌های باشندگان این ولایت در بخش‌های گونه‌گون گفتگو کرده‌اند.

سبحان الله صدیقی، عضو شورای عالمان نیمروز درباره این دیدار گفت: «رو‌به‌رواش نشسته بودم. چالش‌های نیمروز را شریک کردیم؛ از بند کمال خان گرفته تا مشکلات مرکز. مشکلات کم‌آبی، توفان‌ها، حوادث، دور از مرکز قرار گرفتن، همه را شریک کردم و گفتم که امید است با آمدن شما صفحه جدیدی به روی مردم نیمروز باز شود.»

حبیب الله رحیمی، خطیب مسجد جامع نیمروز می‌گوید: «مشکلاتی که در بخش سرک‌ها، شفاخانه‌ها، شاروالی و صفایی شهر، در بخش ترافیک، در بخش آب که داریم، همه را خدمت شان عرض کردیم.»

در همین حال، برخی آگاه‌هان سیاسی به این باوراند که این‌گونه دیدارها در راستای رسیدگی به مشکلات مردم، مهم است.

صفی الله عرب‌زاده، آگاه مسایل سیاسی به طلوع‌نیوز گفت: «بسیار سوال پیش مردم است که رهبر امارت اسلامی عملاً حضور ندارد یا از نظر سیاسیون گپ‌هایی گفته می‌شود، که مردم اعتمادش کم‌تر می‌شود. این خوب است که همین‌گونه به ولایت‌ها سفر کنند.»

این در حالیست که مولوی هبت الله آخندزاده، رهبر امارت اسلامی به ولایت ارزگان نیز سفر کرده بود. رهبر امارت اسلامی در آن سفر به مسوولان آن ولایت دستور داده بود تا به چالش‌های شهروندان بربنیاد شریعت اسلامی رسیدگی کنند.

سفر رهبر امارت اسلامی به ولایت نیمروز

برخی عالمان و بزرگان قومی در نیمروز می‌گویند که با رهبر ا.ا در پیوند به چالش‌های باشندگان این ولایت در بخش‌های گونه‌گون گفتگو کرده‌اند.

تصویر بندانگشتی

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی می‌گوید که مولوی هبت الله آخندزاده، رهبر امارت اسلامی در ادامه سفرهای خود این بار به ولایت نیمروز رفته است.

آقای مجاهد می‌افزاید که رهبر امارت اسلامی کارکردهای مسوولان محلی این ولایت را ارزیابی و مشکلات و خواسته‌های آنان را شنیده است.

افزون بر آن، رهبر امارت اسلامی با عالمان دین و بزرگان قومی در نیمروز نیز دیدار کرده است.

ذبیح الله مجاهد به طلوع‌نیوز گفت: «وضعیت نیمروز را بررسی کردند. اجراات حکومت را در آن‌جا از نزدیک دیدند. گفتند که شکایت مردم دقیق شنیده شود و در بخش ارایه خدمات رهنمودهای خود را داشتند. این سفر شب گذشته به پایان رسید.»

برخی عالمان و بزرگان قومی در نیمروز می‌گویند که با رهبر امارت اسلامی در پیوند به چالش‌های باشندگان این ولایت در بخش‌های گونه‌گون گفتگو کرده‌اند.

سبحان الله صدیقی، عضو شورای عالمان نیمروز درباره این دیدار گفت: «رو‌به‌رواش نشسته بودم. چالش‌های نیمروز را شریک کردیم؛ از بند کمال خان گرفته تا مشکلات مرکز. مشکلات کم‌آبی، توفان‌ها، حوادث، دور از مرکز قرار گرفتن، همه را شریک کردم و گفتم که امید است با آمدن شما صفحه جدیدی به روی مردم نیمروز باز شود.»

حبیب الله رحیمی، خطیب مسجد جامع نیمروز می‌گوید: «مشکلاتی که در بخش سرک‌ها، شفاخانه‌ها، شاروالی و صفایی شهر، در بخش ترافیک، در بخش آب که داریم، همه را خدمت شان عرض کردیم.»

در همین حال، برخی آگاه‌هان سیاسی به این باوراند که این‌گونه دیدارها در راستای رسیدگی به مشکلات مردم، مهم است.

صفی الله عرب‌زاده، آگاه مسایل سیاسی به طلوع‌نیوز گفت: «بسیار سوال پیش مردم است که رهبر امارت اسلامی عملاً حضور ندارد یا از نظر سیاسیون گپ‌هایی گفته می‌شود، که مردم اعتمادش کم‌تر می‌شود. این خوب است که همین‌گونه به ولایت‌ها سفر کنند.»

این در حالیست که مولوی هبت الله آخندزاده، رهبر امارت اسلامی به ولایت ارزگان نیز سفر کرده بود. رهبر امارت اسلامی در آن سفر به مسوولان آن ولایت دستور داده بود تا به چالش‌های شهروندان بربنیاد شریعت اسلامی رسیدگی کنند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره