Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

معین وزارت تحصیلات عالی: هیچ مانعی در پیشرفت علوم وجود ندارد

لطف‌الله خیرخواه، معین وزارت تحصیلات عالی می‌گوید که هیچ مانعی در بخش پیشرفت علوم در کشور وجود ندارد و نه کسی در پی ایجاد آن است.

لطف‌الله خیرخواه می‌افزاید که تا پنج سال آینده هیچ دانشکده‌ای در کشور بدون آزمایش‌گاه باقی نخواهد ماند.

لطف الله خیر خواه، معین علمی وزارت تحصیلات عالی، گفت: «ان‌شاالله هیچ دانشکده‌ای در دانش‌گاه دولتی بدون آزمایش‌گاه باقی نمی‌ماند و در  ۵ سال آینده همه آزمایش‌گاه‌ها تکمیل می‌شوند اگر رضای خداوند باشد این تعهد است و باید شریک شود.»

محمد حافظ حسیب، معین مالی و اداری وزارت تحصیلات عالی، گفت: «آینده افغانستان، تحصیلات عالی و نسل جدید ما به کارهای عملی ربط دارد.»

از سویی هم، نخسین کلستر به هدف انکشاف مفردات درسی، آموزش‌های عملی و تطبیقی در سطح کشور نیز از سوی این وزارت آغاز شد.

رییس نصاب تحصیلی وزارت تحصیلات عالی می‌گوید این نخستین کلستر در بخش آموزش‌های عملی و تطبیقی برای دانش‌جویان در رشته‌های علوم اجتماعی، طبی، ساینس، کمپیوترساینس، زراعت و انجنیری می‌باشد.

عبدالرووف فراهی، رییس نصاب تحصیلی وزارت تحصیلات عالی، گفت: «ما در تاریخ افغانستان چنین کلستری که در بخش علوم علمی و تطبیقی باشد را نداریم.»

داود شاه فاروقی، عضو کمیسیون ملی نصاب تحصیلی، گفت: «این به پنج کلستر بزرگ تقسیم بندی می‌شود که این کلسترها عبارت از کلستر رشته‌های طبی، فارمسی، وترنی است کلستر انجنیری، زراعت ساینس، کمپیوترساینس است.»

برخی از استادان ایجاد این کلستر را می‌ستایند و می‌گویند که در حال حاضر دانش‌جویان در نبود آزمایش‌گاه‌ها با چالش‌های مواجع هستند و با ایجاد این کلستر مشکلات آنان حل خواهد شد.

اسدالله صمدی، استاد دانشگاه، گفت: «در سال‌های مختلف برنامه‌های مختلف برای تجهیز آزمایش‌گاه‌ها گرفته شد ولی متاسفانه در ساحه عملی اجرا نمی‌شد.»

محمد یونس وفا، استاد دانشگاه، گفت: «اکثریت دانشکده‌ها تجهیزات آزمایشگاهی داشتند، اما از آن استفاده صورت نمی‌گرفت به دلیل بعضی کمبودی‌ها.»

این کلستر تا پنج روز آینده در سه مرحله نظر سنجی، تهیه و ترتیب لیست مواد و تجهیزات و انکشاف مفردات درسی پایان خواهد یافت.

معین وزارت تحصیلات عالی: هیچ مانعی در پیشرفت علوم وجود ندارد

از سویی هم، نخسین کلستر به هدف انکشاف مفردات درسی، آموزش‌های عملی و تطبیقی در سطح کشور نیز از سوی این وزارت آغاز شد.

تصویر بندانگشتی

لطف‌الله خیرخواه، معین وزارت تحصیلات عالی می‌گوید که هیچ مانعی در بخش پیشرفت علوم در کشور وجود ندارد و نه کسی در پی ایجاد آن است.

لطف‌الله خیرخواه می‌افزاید که تا پنج سال آینده هیچ دانشکده‌ای در کشور بدون آزمایش‌گاه باقی نخواهد ماند.

لطف الله خیر خواه، معین علمی وزارت تحصیلات عالی، گفت: «ان‌شاالله هیچ دانشکده‌ای در دانش‌گاه دولتی بدون آزمایش‌گاه باقی نمی‌ماند و در  ۵ سال آینده همه آزمایش‌گاه‌ها تکمیل می‌شوند اگر رضای خداوند باشد این تعهد است و باید شریک شود.»

محمد حافظ حسیب، معین مالی و اداری وزارت تحصیلات عالی، گفت: «آینده افغانستان، تحصیلات عالی و نسل جدید ما به کارهای عملی ربط دارد.»

از سویی هم، نخسین کلستر به هدف انکشاف مفردات درسی، آموزش‌های عملی و تطبیقی در سطح کشور نیز از سوی این وزارت آغاز شد.

رییس نصاب تحصیلی وزارت تحصیلات عالی می‌گوید این نخستین کلستر در بخش آموزش‌های عملی و تطبیقی برای دانش‌جویان در رشته‌های علوم اجتماعی، طبی، ساینس، کمپیوترساینس، زراعت و انجنیری می‌باشد.

عبدالرووف فراهی، رییس نصاب تحصیلی وزارت تحصیلات عالی، گفت: «ما در تاریخ افغانستان چنین کلستری که در بخش علوم علمی و تطبیقی باشد را نداریم.»

داود شاه فاروقی، عضو کمیسیون ملی نصاب تحصیلی، گفت: «این به پنج کلستر بزرگ تقسیم بندی می‌شود که این کلسترها عبارت از کلستر رشته‌های طبی، فارمسی، وترنی است کلستر انجنیری، زراعت ساینس، کمپیوترساینس است.»

برخی از استادان ایجاد این کلستر را می‌ستایند و می‌گویند که در حال حاضر دانش‌جویان در نبود آزمایش‌گاه‌ها با چالش‌های مواجع هستند و با ایجاد این کلستر مشکلات آنان حل خواهد شد.

اسدالله صمدی، استاد دانشگاه، گفت: «در سال‌های مختلف برنامه‌های مختلف برای تجهیز آزمایش‌گاه‌ها گرفته شد ولی متاسفانه در ساحه عملی اجرا نمی‌شد.»

محمد یونس وفا، استاد دانشگاه، گفت: «اکثریت دانشکده‌ها تجهیزات آزمایشگاهی داشتند، اما از آن استفاده صورت نمی‌گرفت به دلیل بعضی کمبودی‌ها.»

این کلستر تا پنج روز آینده در سه مرحله نظر سنجی، تهیه و ترتیب لیست مواد و تجهیزات و انکشاف مفردات درسی پایان خواهد یافت.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره