Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

مجاهد: شوراهای عالمان در ولایت‌ها تکمیل شده است

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی از تکمیل شدن شورا‌های عالمان در تمامی ولایت‌های کشور خبر داده است.

آقای مجاهد به طلوع‌نیوز گفته است که در ایجاد شوراهای عالمان در برخی ولایت‌ها، افزون بر عالمان دین از بزرگان اقوام نیز انتخاب شده است.

بربنیاد سخنان سخنگوی امارت اسلامی، این شوراها به هدف برقراری ارتباط میان نظام و مردم ایجاد شده است و در صورت نیاز، کم‌کاری مسوولان را به رهبر امارت اسلامی گزارش خواهند داد.

ذبیح الله مجاهد به طلوع‌نیوز گفت: «آخرین شورا که تکمیل شد، شورای علمای لوگر بود. موثریت این شوراها بسیار زیاد است. این شوراها به حیث وسیط میان نظام و مردم کار خواهد کرد.»

آقای مجاهد افزوده است که تفاوت‌هایی در انتخاب اعضای این شوراها در شماری از ولایت‌ها وجود داشته است. او در این باره افزود: «تشکیل علمای کرام در ولایت‌های مختلف تفاوت‌های خود را دارد. در بعضی جاها متنفذین هستند و در بعضی جاها علما.

اما برخی آگاهان سیاسی، تکمیل شدن شورای عالمان در ولایت‌ها را مهم می‌دانند. آنان باور داند که این شوراها می‌تواند در رسیدگی به مشکلات مردم موثر واقع شود.

حبیب الله جانبدار، آگاه مسایل سیاسی گفت: «شخصیت‌های مجرب قومی هم باید در آن‌جا حضور داشته باشد. این به حل مشکلات و تنظیم امور تاثیر بسیاز مثبت خواهد داشت.»

رهبر امارت اسلامی در اول ماه جدی سال ۱۴۰۱ فرمان ایجاد شوراهای عالمان در ولایت‌ها را داد.

پیش از این تکمیل شدن این شوراها، سخنگوی امارت اسلامی گفته بود که در کنار مسایل دیگر، این شوراها درباره‌ی کار و فعالیت زنان در حکومت نیز دیدگاه‌اش را بربنیاد شریعت اسلام شریک خواهد کرد.

مجاهد: شوراهای عالمان در ولایت‌ها تکمیل شده است

این شوراها به هدف برقراری ارتباط میان نظام و مردم ایجاد شده است و در صورت نیاز، کم‌کاری مسوولان را به رهبر امارت اسلامی گزارش خواهند داد.

تصویر بندانگشتی

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی از تکمیل شدن شورا‌های عالمان در تمامی ولایت‌های کشور خبر داده است.

آقای مجاهد به طلوع‌نیوز گفته است که در ایجاد شوراهای عالمان در برخی ولایت‌ها، افزون بر عالمان دین از بزرگان اقوام نیز انتخاب شده است.

بربنیاد سخنان سخنگوی امارت اسلامی، این شوراها به هدف برقراری ارتباط میان نظام و مردم ایجاد شده است و در صورت نیاز، کم‌کاری مسوولان را به رهبر امارت اسلامی گزارش خواهند داد.

ذبیح الله مجاهد به طلوع‌نیوز گفت: «آخرین شورا که تکمیل شد، شورای علمای لوگر بود. موثریت این شوراها بسیار زیاد است. این شوراها به حیث وسیط میان نظام و مردم کار خواهد کرد.»

آقای مجاهد افزوده است که تفاوت‌هایی در انتخاب اعضای این شوراها در شماری از ولایت‌ها وجود داشته است. او در این باره افزود: «تشکیل علمای کرام در ولایت‌های مختلف تفاوت‌های خود را دارد. در بعضی جاها متنفذین هستند و در بعضی جاها علما.

اما برخی آگاهان سیاسی، تکمیل شدن شورای عالمان در ولایت‌ها را مهم می‌دانند. آنان باور داند که این شوراها می‌تواند در رسیدگی به مشکلات مردم موثر واقع شود.

حبیب الله جانبدار، آگاه مسایل سیاسی گفت: «شخصیت‌های مجرب قومی هم باید در آن‌جا حضور داشته باشد. این به حل مشکلات و تنظیم امور تاثیر بسیاز مثبت خواهد داشت.»

رهبر امارت اسلامی در اول ماه جدی سال ۱۴۰۱ فرمان ایجاد شوراهای عالمان در ولایت‌ها را داد.

پیش از این تکمیل شدن این شوراها، سخنگوی امارت اسلامی گفته بود که در کنار مسایل دیگر، این شوراها درباره‌ی کار و فعالیت زنان در حکومت نیز دیدگاه‌اش را بربنیاد شریعت اسلام شریک خواهد کرد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره