Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

اقدام وزارت تحصیلات عالی برای برگشتاندن استادان دانشگاه به کشور

ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی در نشستی در ولایت بلخ گفته است که هیات‌هایی برای دعوت استادان دانشگاه‌‌ها که در بیرون از کشور به‌سر می‌برند، فرستاده شده‌اند.

آقای ندیم که به هدف بررسی اوضاع دانشگاه‌ها به بلخ سفر کرده، همچنان گفته است که تلاش می‌کنند تا استادان خارجی را نیز برای تدریس در دانشگاه‌های کشور جذب کنند.

ندا محمد ندیم گفته است: «هیات‌های مختلف را به کشورهای مختلف روان کرده‌ایم تا استادان را که بیرون از کشور رفتند، دعوت بدهند.»

سرپرست وزارت تحصیلات عالی هم‌چنان گفته است که ۴۵۰ میلیون افغانی را برای فراهم سازی فرصت‌های تحقیقی استادان و ایجاد آزمایشگاه‌ها اختصاص داده‌اند.

او در این باره گفته است: «ارتقای ظرفیت استادان مهم است. امسال ۴۵۰ میلیون [افغانی] برای ارتقای ظرفیت استادان برای ما تخصیص داده شد.»

استادان دانشگاه‌ در بلخ نیز خواستار توجه لازم به معیاری سازی دانشگاه‌ها در سراسر کشور هستند.

ضیاالحق ضیا کریمی، رییس دانشگاه بلخ گفت: «استادانی که حالا با یک‌جا خدمت می‌کنند، استادانی هستند به این نظام متعهد و وفادار هستند.

صالح محمد راسخ، استاد دانشگاه بلخ گفت: «اگر ما برای هر فاکولته جای مناسب داشته باشیم؛ هم در تدریس و هم در رهنمایی دانش‌جویان، موفق خواهیم بود.»

سرپرست وزارت تحصیلات عالی در روزهای پسین به هدف بازدید و حل مشکلات دانشگاه‌ها، به ولایت‌های شمالی کشور سفر کرده است.

اقدام وزارت تحصیلات عالی برای برگشتاندن استادان دانشگاه به کشور

استادان دانشگاه‌ در بلخ نیز خواستار توجه لازم به معیاری سازی دانشگاه‌ها در سراسر کشور هستند.

تصویر بندانگشتی

ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی در نشستی در ولایت بلخ گفته است که هیات‌هایی برای دعوت استادان دانشگاه‌‌ها که در بیرون از کشور به‌سر می‌برند، فرستاده شده‌اند.

آقای ندیم که به هدف بررسی اوضاع دانشگاه‌ها به بلخ سفر کرده، همچنان گفته است که تلاش می‌کنند تا استادان خارجی را نیز برای تدریس در دانشگاه‌های کشور جذب کنند.

ندا محمد ندیم گفته است: «هیات‌های مختلف را به کشورهای مختلف روان کرده‌ایم تا استادان را که بیرون از کشور رفتند، دعوت بدهند.»

سرپرست وزارت تحصیلات عالی هم‌چنان گفته است که ۴۵۰ میلیون افغانی را برای فراهم سازی فرصت‌های تحقیقی استادان و ایجاد آزمایشگاه‌ها اختصاص داده‌اند.

او در این باره گفته است: «ارتقای ظرفیت استادان مهم است. امسال ۴۵۰ میلیون [افغانی] برای ارتقای ظرفیت استادان برای ما تخصیص داده شد.»

استادان دانشگاه‌ در بلخ نیز خواستار توجه لازم به معیاری سازی دانشگاه‌ها در سراسر کشور هستند.

ضیاالحق ضیا کریمی، رییس دانشگاه بلخ گفت: «استادانی که حالا با یک‌جا خدمت می‌کنند، استادانی هستند به این نظام متعهد و وفادار هستند.

صالح محمد راسخ، استاد دانشگاه بلخ گفت: «اگر ما برای هر فاکولته جای مناسب داشته باشیم؛ هم در تدریس و هم در رهنمایی دانش‌جویان، موفق خواهیم بود.»

سرپرست وزارت تحصیلات عالی در روزهای پسین به هدف بازدید و حل مشکلات دانشگاه‌ها، به ولایت‌های شمالی کشور سفر کرده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره