Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

وزارت صنعت و تجارت: به ارزش ۷۵۹ میلیون دالر کالا به بیرون از کشور صادر شده

وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که در شش ماه نخست سال روان خورشیدی به ارزش ۷۵۹ میلیون دالر کالا به بیرون از کشور صادر کرده‌اند.

آمار‌های این وزارت نشان می‌دهد که به پاکستان به ارزش ۳۷۹ میلیون دالر، هند به ارزش ۲۴۱ میلیون دالر، قزاقستان ۲۰ میلیون دالر، امارات متحده عربی ۱۸ میلیون دالر و به چین به ارزش ۱۲. ۵ میلیون دالر کالا صادر شده است.

آخندزاده عبدالسلام جواد، سخنگوی این وزارت تأکید می‌کند که صادارات امسال نسبت به سال پار اندکی کاهش داشته و بیش‌ترین اقلام صادراتی را زغال‌سنگ، پنبه، هنگ، میوه تازه و سبزی تشکیل می‌دهد.

سخنگوی وزارت صنعت و تجارت، گفت: «اقلام مهم صادراتی هم زغال سنگ، پنبه، هنگ، کشمش، انگور، رومی، زیره سبز و زردآلو است و اقلام مهم وارداتی منسوجات کتان تیل پترول، تیل پترول، گاز مایع، پرزه جات موتر، گندم و سمنت می‌باشد.»

در همین حال اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری به این باور است که مسدود ماندن گذرگاه‌ها و همچنان کاهش صادرات زغال‌سنگ به بیرون از کشور سبب کاهش صادرات شده است.

محمد یونس مؤمند، معاون اول اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، گفت: «کاهش صادرات یک دلیل عمده‌اش این است که سال گذشته صادرات زغال بسیار زیاد بود امسال کاهش یافته و پاکستان با افریقای جنوبی در واردات زغال قرار داد کرده است.»

از سویی هم، شماری از بازرگانان به این باور‌اند که برای افزایش دادوستد با کشور‌های منطقه و جهان باید سهولت‌های بیش‌تر به آنان فراهم شود.

زلمی عظیمی، بازرگان، گفت: «ما از امارت اسلامی می‌خواهیم که به مشکلات با پاکستان دارند رسید‌گی کند به شکل اساسی حل شود که در آینده صادرات ما بیش‌تر شود.»

این در حالی است که در سال ۱۴۰۱ هجری خورشیدی به ارزش دو میلیارد دالر کالا به بیرون از کشور صادر شده که بیش‌ترین صادرات به پاکستان بوده است.

وزارت صنعت و تجارت: به ارزش ۷۵۹ میلیون دالر کالا به بیرون از کشور صادر شده

از سویی هم، شماری از بازرگانان به این باور‌اند که برای افزایش دادوستد با کشور‌های منطقه و جهان باید سهولت‌های بیش‌تر به آنان فراهم شود.

تصویر بندانگشتی

وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که در شش ماه نخست سال روان خورشیدی به ارزش ۷۵۹ میلیون دالر کالا به بیرون از کشور صادر کرده‌اند.

آمار‌های این وزارت نشان می‌دهد که به پاکستان به ارزش ۳۷۹ میلیون دالر، هند به ارزش ۲۴۱ میلیون دالر، قزاقستان ۲۰ میلیون دالر، امارات متحده عربی ۱۸ میلیون دالر و به چین به ارزش ۱۲. ۵ میلیون دالر کالا صادر شده است.

آخندزاده عبدالسلام جواد، سخنگوی این وزارت تأکید می‌کند که صادارات امسال نسبت به سال پار اندکی کاهش داشته و بیش‌ترین اقلام صادراتی را زغال‌سنگ، پنبه، هنگ، میوه تازه و سبزی تشکیل می‌دهد.

سخنگوی وزارت صنعت و تجارت، گفت: «اقلام مهم صادراتی هم زغال سنگ، پنبه، هنگ، کشمش، انگور، رومی، زیره سبز و زردآلو است و اقلام مهم وارداتی منسوجات کتان تیل پترول، تیل پترول، گاز مایع، پرزه جات موتر، گندم و سمنت می‌باشد.»

در همین حال اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری به این باور است که مسدود ماندن گذرگاه‌ها و همچنان کاهش صادرات زغال‌سنگ به بیرون از کشور سبب کاهش صادرات شده است.

محمد یونس مؤمند، معاون اول اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، گفت: «کاهش صادرات یک دلیل عمده‌اش این است که سال گذشته صادرات زغال بسیار زیاد بود امسال کاهش یافته و پاکستان با افریقای جنوبی در واردات زغال قرار داد کرده است.»

از سویی هم، شماری از بازرگانان به این باور‌اند که برای افزایش دادوستد با کشور‌های منطقه و جهان باید سهولت‌های بیش‌تر به آنان فراهم شود.

زلمی عظیمی، بازرگان، گفت: «ما از امارت اسلامی می‌خواهیم که به مشکلات با پاکستان دارند رسید‌گی کند به شکل اساسی حل شود که در آینده صادرات ما بیش‌تر شود.»

این در حالی است که در سال ۱۴۰۱ هجری خورشیدی به ارزش دو میلیارد دالر کالا به بیرون از کشور صادر شده که بیش‌ترین صادرات به پاکستان بوده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره