Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

گفت‌وگوی کابل با اسلام‌آباد درباره‌ی اوضاع مهاجران افغان در پاکستان

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی گفته است که با مقام‌های پاکستانی درباره‌ی اوضاع مهاجران افغان در آن کشور، گفت‌وگو شده است.

سخنگوی امارت اسلامی افزوده که آنان [مقام‌های پاکستانی] در این گفت‌وگوها تعهد کرده‌اند تا مهاجران افغان آزار و اذیت نشوند.

گفت‌وگو با مقام‌های پاکستانی در حالی انجام شده که گزارش‌های زیادی در هفته‌های اخیر از بازداشت و بدرفتاری پولیس پاکستان با مهاجران افغان پخش و نشر شده‌اند.

ذبیح الله مجاهد در این باره به طلوع‌نیوز گفت: «ما اعتراضات خود را داشتیم، هم از طریق سفارت‌خانه هم از طریق نهادها و هم از طریق هیاتی که آمده بودند، آن‌ها وعده سپردند که این وضعیت تغییر خواهد کرد. ما خواهان این هستیم که وضعیت زودتر تغییر کند و آزار و اذیت افغان‌ها متوقف شود.»

در سوی دیگر، سرقونسل امارت اسلامی در کراچی پاکستان از ادامه بازداشت‌های مهاجران افغان در پاکستان خبر داده و می‌گوید که بیش از ۲۰۰ مهاجر افغان درنتیجه تلاش‌های این قونسل‌گری از زندان‌ها رها شده‌اند.

عبدالجبار تخاری، سرقونسل امارت اسلامی در شهر کراچی پاکستان گفت: «در این مدت بیشتر از ۹۰۰ تن گرفتار شدند که با تلاش‌های قونسل بیشتر از ۲۰۰ نفر آن‌ها رها گردیده و به خانه‌های شان برگشته‌اند و متباقی آن‌ها در زندان اند.»

با این حال، شورای مهاجران افغان در کراچی با انتقاد از بی‌توجهی جامعه جهانی در برابر مهاجران افغان در پاکستان، گفته است که پولیس پاکستان شماری از مهاجران را که سندهای قانونی نیز دارند، بازداشت می‌کند.

زمان خان، ریس شورای مهاجران افغان در کراچی گفت: «گرفتاری‌ها شدت پیدا کرده و یک تعداد کسانی که دارای اسناد قانونی هم هستند، بازداشت می‌شوند. بعدا با میانجیگری جمعی از مردم خیر پاکستان مهاجران رها می‌شوند.»

آصفه استانکزی، آگاه حقوق مهاجران گفت: «بازداشت و شکنجه مهاجرین افغان در پاکستان به علت نداشتن مدارک هویتی و اقامتی دور از تکریم انسانی می‌باشد.»

بربنیاد اطلاعات قونسل‌گری امارت اسلامی در شهر کراچی پاکستان، در یک ماه پسین بیش از ۱۰۰هزار مهاجر افغان از گذرگاه‌های تورخم و سپین بولدک به کشور برگردانده شده‌اند.

گفت‌وگوی کابل با اسلام‌آباد درباره‌ی اوضاع مهاجران افغان در پاکستان

سخنگوی امارت اسلامی افزوده که آنان [مقام‌های پاکستانی] در این گفت‌وگوها تعهد کرده‌اند تا مهاجران افغان آزار و اذیت نشوند.

تصویر بندانگشتی

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی گفته است که با مقام‌های پاکستانی درباره‌ی اوضاع مهاجران افغان در آن کشور، گفت‌وگو شده است.

سخنگوی امارت اسلامی افزوده که آنان [مقام‌های پاکستانی] در این گفت‌وگوها تعهد کرده‌اند تا مهاجران افغان آزار و اذیت نشوند.

گفت‌وگو با مقام‌های پاکستانی در حالی انجام شده که گزارش‌های زیادی در هفته‌های اخیر از بازداشت و بدرفتاری پولیس پاکستان با مهاجران افغان پخش و نشر شده‌اند.

ذبیح الله مجاهد در این باره به طلوع‌نیوز گفت: «ما اعتراضات خود را داشتیم، هم از طریق سفارت‌خانه هم از طریق نهادها و هم از طریق هیاتی که آمده بودند، آن‌ها وعده سپردند که این وضعیت تغییر خواهد کرد. ما خواهان این هستیم که وضعیت زودتر تغییر کند و آزار و اذیت افغان‌ها متوقف شود.»

در سوی دیگر، سرقونسل امارت اسلامی در کراچی پاکستان از ادامه بازداشت‌های مهاجران افغان در پاکستان خبر داده و می‌گوید که بیش از ۲۰۰ مهاجر افغان درنتیجه تلاش‌های این قونسل‌گری از زندان‌ها رها شده‌اند.

عبدالجبار تخاری، سرقونسل امارت اسلامی در شهر کراچی پاکستان گفت: «در این مدت بیشتر از ۹۰۰ تن گرفتار شدند که با تلاش‌های قونسل بیشتر از ۲۰۰ نفر آن‌ها رها گردیده و به خانه‌های شان برگشته‌اند و متباقی آن‌ها در زندان اند.»

با این حال، شورای مهاجران افغان در کراچی با انتقاد از بی‌توجهی جامعه جهانی در برابر مهاجران افغان در پاکستان، گفته است که پولیس پاکستان شماری از مهاجران را که سندهای قانونی نیز دارند، بازداشت می‌کند.

زمان خان، ریس شورای مهاجران افغان در کراچی گفت: «گرفتاری‌ها شدت پیدا کرده و یک تعداد کسانی که دارای اسناد قانونی هم هستند، بازداشت می‌شوند. بعدا با میانجیگری جمعی از مردم خیر پاکستان مهاجران رها می‌شوند.»

آصفه استانکزی، آگاه حقوق مهاجران گفت: «بازداشت و شکنجه مهاجرین افغان در پاکستان به علت نداشتن مدارک هویتی و اقامتی دور از تکریم انسانی می‌باشد.»

بربنیاد اطلاعات قونسل‌گری امارت اسلامی در شهر کراچی پاکستان، در یک ماه پسین بیش از ۱۰۰هزار مهاجر افغان از گذرگاه‌های تورخم و سپین بولدک به کشور برگردانده شده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره