Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ستانکزی به همسایه‌ها: انتقاد بی‌بنیاد روابط را خدشه‌دار می‌سازد

شیرمحمد عباس ستانکزی، معین سیاسی وزارت خارجه امروز (چهارشنبه) در نشستی گفته است که انتقادهای بی‌بنیاد از سوی کشورهای همسایه، روابط میان افغانستان و همسایه‌‌ها را خدشه‌دار می‌سازد.

آقای ستانکزی در نشستی که به مناسبت روز گردش‌گری برگزار شده بود، بار دیگر تاکید ورزید که خاک افغانستان ضد هیچ کشوری کار گرفته نخواهد شد و مشکلاتی که به میان میاید باید از راه گفت‌وگو حل شود.

به باور او، مقصر دانستن افغانستان از سوی کشورهای همسایه برای جلب رضایت قدرت‌های جهان راه‌حل منطقی نیست.

شیرمحمد عباس ستانکزی گفته است: «انتقادها در هر محفل و در هر کنفرانس و اتهام‌های بی‌جا و بی مورد سبب این می‌شود تا روابط میان کشورها، خدا نخواسته تیره و خراب شود که این به نفع یکی از ما و شما هم نیست.»

خیرالله خیرخواه، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ که در این نشست حضور داشت، گفت: «ما می‌خواهیم که مشکلات مردم برداشته شود. مشکلات را در کشور خود و در هیچ کشوری نمی‌خواهیم. اگر مردم خود ما باشد یا مردم کشورهای همسایه، می‌خواهیم سهولت بیاوریم.»

از سویی‌هم، معین نشراتی وزارت اطلاعت و فرهنگ در این نشست آمار داده است که پس از روی کار آمدن امارت اسلامی بیش از ۴هزار گردش‌گر خارجی از افغانستان دیدن کرده‌اند.

مهاجر فراهی از جهان خواست تا امارت اسلامی را در بازسازی آبدات تاریخی و باستانی همکاری کند.

مهاجر فراهی، معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت: «با آمدن امارت اسلامی، ۴هزار ۲۰۰ گردش‌گر خارجی از کشورهای گوناگون از بخش‌های گوناگون کشور دیدن کرده‌اند.»

علی اصغر، رییس یک شرکت سیاحتی در این نشست گفت: «آن‌هایی که خلاف کاری می‌کنند را باید بشناسند و از صحنه دور کنند تا نام مسوولان شرکت‌ها در لیست سیاه قرار نگیرد و همه به اتهام گرفتار نشوند.»

وزارت اطلاعات و فرهنگ همچنان افزوده است که برای سهولت بیشتر گردش‌گران، کار روی ساخت هتل‌های عصری در ساحات تفریحی و تاریخی آریوب زازی پکتیا، صیاد کاپیسا، نورستان و غور جریان دارد.

ستانکزی به همسایه‌ها: انتقاد بی‌بنیاد روابط را خدشه‌دار می‌سازد

به باور آقای ستانکزی، مقصر دانستن افغانستان از سوی کشورهای همسایه برای جلب رضایت قدرت‌های جهان راه‌حل منطقی نیست.

تصویر بندانگشتی

شیرمحمد عباس ستانکزی، معین سیاسی وزارت خارجه امروز (چهارشنبه) در نشستی گفته است که انتقادهای بی‌بنیاد از سوی کشورهای همسایه، روابط میان افغانستان و همسایه‌‌ها را خدشه‌دار می‌سازد.

آقای ستانکزی در نشستی که به مناسبت روز گردش‌گری برگزار شده بود، بار دیگر تاکید ورزید که خاک افغانستان ضد هیچ کشوری کار گرفته نخواهد شد و مشکلاتی که به میان میاید باید از راه گفت‌وگو حل شود.

به باور او، مقصر دانستن افغانستان از سوی کشورهای همسایه برای جلب رضایت قدرت‌های جهان راه‌حل منطقی نیست.

شیرمحمد عباس ستانکزی گفته است: «انتقادها در هر محفل و در هر کنفرانس و اتهام‌های بی‌جا و بی مورد سبب این می‌شود تا روابط میان کشورها، خدا نخواسته تیره و خراب شود که این به نفع یکی از ما و شما هم نیست.»

خیرالله خیرخواه، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ که در این نشست حضور داشت، گفت: «ما می‌خواهیم که مشکلات مردم برداشته شود. مشکلات را در کشور خود و در هیچ کشوری نمی‌خواهیم. اگر مردم خود ما باشد یا مردم کشورهای همسایه، می‌خواهیم سهولت بیاوریم.»

از سویی‌هم، معین نشراتی وزارت اطلاعت و فرهنگ در این نشست آمار داده است که پس از روی کار آمدن امارت اسلامی بیش از ۴هزار گردش‌گر خارجی از افغانستان دیدن کرده‌اند.

مهاجر فراهی از جهان خواست تا امارت اسلامی را در بازسازی آبدات تاریخی و باستانی همکاری کند.

مهاجر فراهی، معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت: «با آمدن امارت اسلامی، ۴هزار ۲۰۰ گردش‌گر خارجی از کشورهای گوناگون از بخش‌های گوناگون کشور دیدن کرده‌اند.»

علی اصغر، رییس یک شرکت سیاحتی در این نشست گفت: «آن‌هایی که خلاف کاری می‌کنند را باید بشناسند و از صحنه دور کنند تا نام مسوولان شرکت‌ها در لیست سیاه قرار نگیرد و همه به اتهام گرفتار نشوند.»

وزارت اطلاعات و فرهنگ همچنان افزوده است که برای سهولت بیشتر گردش‌گران، کار روی ساخت هتل‌های عصری در ساحات تفریحی و تاریخی آریوب زازی پکتیا، صیاد کاپیسا، نورستان و غور جریان دارد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره