Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تداوم کمک‌های بشری؛ خواست نمایندگان برخی کشورها

رزا اوتنبایوا، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد برای افغانستان و نمایندگان کشورهای بریتانیا، چین، پاکستان و ایران خواهان ادامه کمک‌های بشری به افغانستان شدند.

آنان در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌افزایند که از ۳.۲ میلیارد دالر درخواست شده از بهر کمک به افغانستان، تنها ۲۸ درصد آن را دریافت کرده‌اند.

رییس یوناما و نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد برای افغانستان، گفت: «همان‌طور که زمستان به سرعت نزدیک می‌شود، زندگی بیش‌تر افراد در معرض خطر قرار دارد. این بدان معناست که ۱۵۰۲ میلیون افغانی که اکنون با ناامنی غذایی شدید روبه‌رو هستند، ممکن است در ماه‌های آینده با قحطی روبه‌رو شوند.»

باربارا وودوارد، نماینده دایمی بریتانیا در سازمان ملل متحد، گفت: «بریتانیا از ماه اپریل سال ۲۰۲۱ میلادی، بیش از نیم میلیارد دالر برای رسیدگی به بحران بشری در این کشور کمک کرده است و ما از کشورهای عضو می‌خواهیم تا جایی که می‌توانند پشتیبانی خود را از مردم افغانستان افزایش دهند.»

رابرت وود، معاون سفیر ایالات متحده امریکا در سازمان ملل متحد می‌گوید که طالبان محیط ارایه کمک‌های بشری را دشوار ساخته‌اند.

معاون سفیر ایالات متحده امریکا در سازمان ملل متحد، گفت: «طالبان یک محیط عملیاتی دشواری را برای شرکای خود که کمک‌های نجات بخش را به مردم افغانستان ارایه می‌کنند، ایجاد کرده است. هرگونه مداخله یا انحراف در کمک‌های بشردوستانه به گونه‌ی کامل غیرقابل قبول است.»

اما امارت اسلامی بار دیگر می‌گوید که در توزیع کمک‌‌های بشردوستانه در کشور مداخله ندارد و از جامعه جهانی می‌خواهد تا به کمک‌های شان به مردم افغانستان ادامه دهند.

سفیر چین نیز در این شورا یک‌بار دیگر از ایالات متحد امریکا می‌خواهد تا دارایی‌های منجمد شده افغانستان را بدون قید و شرط آزاد بسازد.

ژانگ جون، سفیر چین در سازمان ملل متحد، گفت: «ما بار دیگر از مقام‌های ایالات متحده امریکا می‌خواهیم که دارایی‌های مسدود شده افغانستان را به گونه‌ی فوری، کامل و بدون قید و شرط به این کشور بازگرداند و بهانه‌های بیش‌تری برای تاخیر در آزادسازی این پول‌های مسدود شده افغانستان پیدا نکند.»

در حالی شماری از کشورها تاکید بر ادامه کمک‌ها به افغانستان می‌کنند که برخی از نهادها از بحران اقتصادی در افغانستان نگرانی کرده و گفته‌اند که بین می تا اکتبر ۲۰۲۳ میلادی ۱۵.۳ میلیون تن در افغانستان به شدت با ناامنی غذایی روبه‌رو خواهند شد.

تداوم کمک‌های بشری؛ خواست نمایندگان برخی کشورها

اما امارت اسلامی بار دیگر می‌گوید که در توزیع کمک‌‌های بشردوستانه در کشور مداخله ندارد و از جامعه جهانی می‌خواهد تا به کمک‌های شان به مردم افغانستان ادامه دهند.

تصویر بندانگشتی

رزا اوتنبایوا، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد برای افغانستان و نمایندگان کشورهای بریتانیا، چین، پاکستان و ایران خواهان ادامه کمک‌های بشری به افغانستان شدند.

آنان در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌افزایند که از ۳.۲ میلیارد دالر درخواست شده از بهر کمک به افغانستان، تنها ۲۸ درصد آن را دریافت کرده‌اند.

رییس یوناما و نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد برای افغانستان، گفت: «همان‌طور که زمستان به سرعت نزدیک می‌شود، زندگی بیش‌تر افراد در معرض خطر قرار دارد. این بدان معناست که ۱۵۰۲ میلیون افغانی که اکنون با ناامنی غذایی شدید روبه‌رو هستند، ممکن است در ماه‌های آینده با قحطی روبه‌رو شوند.»

باربارا وودوارد، نماینده دایمی بریتانیا در سازمان ملل متحد، گفت: «بریتانیا از ماه اپریل سال ۲۰۲۱ میلادی، بیش از نیم میلیارد دالر برای رسیدگی به بحران بشری در این کشور کمک کرده است و ما از کشورهای عضو می‌خواهیم تا جایی که می‌توانند پشتیبانی خود را از مردم افغانستان افزایش دهند.»

رابرت وود، معاون سفیر ایالات متحده امریکا در سازمان ملل متحد می‌گوید که طالبان محیط ارایه کمک‌های بشری را دشوار ساخته‌اند.

معاون سفیر ایالات متحده امریکا در سازمان ملل متحد، گفت: «طالبان یک محیط عملیاتی دشواری را برای شرکای خود که کمک‌های نجات بخش را به مردم افغانستان ارایه می‌کنند، ایجاد کرده است. هرگونه مداخله یا انحراف در کمک‌های بشردوستانه به گونه‌ی کامل غیرقابل قبول است.»

اما امارت اسلامی بار دیگر می‌گوید که در توزیع کمک‌‌های بشردوستانه در کشور مداخله ندارد و از جامعه جهانی می‌خواهد تا به کمک‌های شان به مردم افغانستان ادامه دهند.

سفیر چین نیز در این شورا یک‌بار دیگر از ایالات متحد امریکا می‌خواهد تا دارایی‌های منجمد شده افغانستان را بدون قید و شرط آزاد بسازد.

ژانگ جون، سفیر چین در سازمان ملل متحد، گفت: «ما بار دیگر از مقام‌های ایالات متحده امریکا می‌خواهیم که دارایی‌های مسدود شده افغانستان را به گونه‌ی فوری، کامل و بدون قید و شرط به این کشور بازگرداند و بهانه‌های بیش‌تری برای تاخیر در آزادسازی این پول‌های مسدود شده افغانستان پیدا نکند.»

در حالی شماری از کشورها تاکید بر ادامه کمک‌ها به افغانستان می‌کنند که برخی از نهادها از بحران اقتصادی در افغانستان نگرانی کرده و گفته‌اند که بین می تا اکتبر ۲۰۲۳ میلادی ۱۵.۳ میلیون تن در افغانستان به شدت با ناامنی غذایی روبه‌رو خواهند شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره