Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

باور معاون سازمان ملل؛ وضعیت بانوان در افغانستان در حال بدتر شدن است

آمنه محمد، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد گفته است که وضعیت زنان و دختران در افغانستان با گذشت هر روز در حال بدتر شدن است.

خانم محمد در یک نشست خبری، بار دیگر خواهان تامین حق آموزش و کار برای زنان در افغانستان شده است.

این مقام سازمان ملل متحد افزوده که نشستی زیر نام "نقش زنان در اسلام" برگزار خواهد شد که در آن اوضاع زنان و دختران افغان در این نشست نیز بررسی می‌شود.

آمنه محمد به خبرنگاران گفته است: «کنفرانس نقش زنان در اسلام برگزار می‌شود که برخی مسایل را برای بهبود اوضاع زنان و دختران افغان بررسی خواهد کرد. می‌دانید که سازمان همکاری کشورهای اسلامی اخیرا یک نماینده به افغانستان فرستاده بود. ما فکر می‌کنیم که کشورهای همسایه افغانستان نیز برای ایجاد فشار بر طالبان مهم هستند. آنان بخشی از جامعه بین‌المللی هستند و باید فشار بیاورند تا مطمئن شوند که حقوق زنان در افغانستان برای شان دوباره داده خواهد شد.»

برخی از فعالان حقوق زن به این باور اند که امارت اسلامی باید توجه جهان را در بخش تامین حق کار و آموزش بانوان در افغانستان، جلب کند.

تفسیر سیاه‌‎پوش، فعال حقوق زن به طلوع‌نیوز گفت: «اگر حکومت امارت اسلامی می‌خواهد که در سطح جهان اعتبار پیدا کند، اول باید در سطح کشور اعتبار پیدا کند. این‌ها تا چه وقت زنان را نادیده می‌گیرند و تا چه وقت حق و حقوق زنان را می‌خواهند پایمال کنند.»

ثریا پیکان، یکی دیگر از فعالان حقوق زن گفت: «مسوولیت جهان و مسوولان امور در داخل افغانستان این است که از وضعیت نگران کننده که زنان افغانستان دارند و افغانستان را این وضعیت در انزوا قرار داده، توجه جدی نمایند.»

با آن‌که امارت اسلامی درباره سخنان تازه معاون دبیرکل سازمان ملل متحد چیزی نگفته؛ اما پیش از این همواره نقض حقوق زنان و دختران را در افغانستان رد کرده و افزوده است که حقوق بانوان در کشور بر بنیاد قوانین اسلامی تامین است.

باور معاون سازمان ملل؛ وضعیت بانوان در افغانستان در حال بدتر شدن است

با آن‌که ا.ا درباره سخنان تازه معاون دبیرکل سازمان ملل چیزی نگفته؛ اما پیش از این نقض حقوق زنان و دختران را در افغانستان رد کرده است.

تصویر بندانگشتی

آمنه محمد، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد گفته است که وضعیت زنان و دختران در افغانستان با گذشت هر روز در حال بدتر شدن است.

خانم محمد در یک نشست خبری، بار دیگر خواهان تامین حق آموزش و کار برای زنان در افغانستان شده است.

این مقام سازمان ملل متحد افزوده که نشستی زیر نام "نقش زنان در اسلام" برگزار خواهد شد که در آن اوضاع زنان و دختران افغان در این نشست نیز بررسی می‌شود.

آمنه محمد به خبرنگاران گفته است: «کنفرانس نقش زنان در اسلام برگزار می‌شود که برخی مسایل را برای بهبود اوضاع زنان و دختران افغان بررسی خواهد کرد. می‌دانید که سازمان همکاری کشورهای اسلامی اخیرا یک نماینده به افغانستان فرستاده بود. ما فکر می‌کنیم که کشورهای همسایه افغانستان نیز برای ایجاد فشار بر طالبان مهم هستند. آنان بخشی از جامعه بین‌المللی هستند و باید فشار بیاورند تا مطمئن شوند که حقوق زنان در افغانستان برای شان دوباره داده خواهد شد.»

برخی از فعالان حقوق زن به این باور اند که امارت اسلامی باید توجه جهان را در بخش تامین حق کار و آموزش بانوان در افغانستان، جلب کند.

تفسیر سیاه‌‎پوش، فعال حقوق زن به طلوع‌نیوز گفت: «اگر حکومت امارت اسلامی می‌خواهد که در سطح جهان اعتبار پیدا کند، اول باید در سطح کشور اعتبار پیدا کند. این‌ها تا چه وقت زنان را نادیده می‌گیرند و تا چه وقت حق و حقوق زنان را می‌خواهند پایمال کنند.»

ثریا پیکان، یکی دیگر از فعالان حقوق زن گفت: «مسوولیت جهان و مسوولان امور در داخل افغانستان این است که از وضعیت نگران کننده که زنان افغانستان دارند و افغانستان را این وضعیت در انزوا قرار داده، توجه جدی نمایند.»

با آن‌که امارت اسلامی درباره سخنان تازه معاون دبیرکل سازمان ملل متحد چیزی نگفته؛ اما پیش از این همواره نقض حقوق زنان و دختران را در افغانستان رد کرده و افزوده است که حقوق بانوان در کشور بر بنیاد قوانین اسلامی تامین است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره