Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

خواست‌ها از بهر تغییر سیاست‌های ا.ا درباره آموزش بانوان در افغانستان

دنیس فرانسیس از جمهوری ترینیداد و توباگو، که ریاست هفتاد و هشتمین نشست مجمع عمومی ملل متحد را به عهده داشت، خواهان تغییر سیاست‌های حکومت سرپرست درباره آموزش بانوان در افغانستان شده است.

او می‌افزاید که از بهر یک افغانستان منسجم و نیرومند، حضور بانوان در این کشور مهم است.

جمهوری ترینیداد و توباگو کشوری جزیره‌ای در دریای کارائیب واقع در شمال امریکای جنوبی است.

دنیس فرانسیس، رییس مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت: «زنان و دختران دارای حقوق بشری غیرقابل انکار هستند که باید مورد پشتیبانی و احترام قرار گیرند. از همین رو، من از مقام‌های افغانستان می‌خواهم که در سیاست‌های شان تجدید نظر کنند و به دختران اجازه دهند که به مکتب بروند، آموزش ببینند و در نهایت بتوانند در توسعه جامعه خود نقش داشته باشند.»

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی هرچند دراین باره چیزی نمی‌گوید اما پیش از این گفته بود که امارت اسلامی از حق آموزش برای بانوان منکر نیست و با فراهم شدن زمینه‌ مناسب در این باره "موقف اصولی و درست" گرفته خواهد شد.

آقای مجاهد در این باره به طلوع‌نیوز گفت: «انکار صورت نمی‌گیرد که یا برای شان زمینه مساعد نخواهد شد و یا این‌که ما مخالف تعلیم هستیم بلکه پروسیجر در جریان است و حالت تغییر کرد و این کمی زمان‌گیر است.»

اما یکی از فعالان عرصه حقوق بانوان می‌گوید که جهان درباره وضعیت زنان در افغانستان برنامه عملی ندارد.

فروزان داوودزی، فعال حقوق بانوان در این باره گفت: «آنان باید از حرف‌زدن و گزارش دادن بگذرند آنان باید در بخش عملی اقدام‌های را داشته باشند تا بتوانند برای بهبود وضعیت زنان افغانستان یک دست‌آوردی داشته باشد چون در شرایط فعلی تمام موضوعات را آنان در حد یک راپور و گزارش می‌بینند.»

پیش از این، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان در نشستی زیر نام "پیکار در برابر تبعیض جنسیتی" با تاکید بر مشارکت زنان افغان به‌گونه‌ی معنادار در تصمیم‌های سیاسی افغانستان، گفته بود که بی‌اعتمادی زنان و دختران افغان بر جامعه جهانی تنها با اقدام‌های عملی می‌تواند برطرف شود نه با همدردی و یا محکوم کردن‌ها.

خواست‌ها از بهر تغییر سیاست‌های ا.ا درباره آموزش بانوان در افغانستان

اما یکی از فعالان عرصه حقوق بانوان می‌گوید که جهان درباره وضعیت زنان در افغانستان برنامه عملی ندارد.

تصویر بندانگشتی

دنیس فرانسیس از جمهوری ترینیداد و توباگو، که ریاست هفتاد و هشتمین نشست مجمع عمومی ملل متحد را به عهده داشت، خواهان تغییر سیاست‌های حکومت سرپرست درباره آموزش بانوان در افغانستان شده است.

او می‌افزاید که از بهر یک افغانستان منسجم و نیرومند، حضور بانوان در این کشور مهم است.

جمهوری ترینیداد و توباگو کشوری جزیره‌ای در دریای کارائیب واقع در شمال امریکای جنوبی است.

دنیس فرانسیس، رییس مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت: «زنان و دختران دارای حقوق بشری غیرقابل انکار هستند که باید مورد پشتیبانی و احترام قرار گیرند. از همین رو، من از مقام‌های افغانستان می‌خواهم که در سیاست‌های شان تجدید نظر کنند و به دختران اجازه دهند که به مکتب بروند، آموزش ببینند و در نهایت بتوانند در توسعه جامعه خود نقش داشته باشند.»

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی هرچند دراین باره چیزی نمی‌گوید اما پیش از این گفته بود که امارت اسلامی از حق آموزش برای بانوان منکر نیست و با فراهم شدن زمینه‌ مناسب در این باره "موقف اصولی و درست" گرفته خواهد شد.

آقای مجاهد در این باره به طلوع‌نیوز گفت: «انکار صورت نمی‌گیرد که یا برای شان زمینه مساعد نخواهد شد و یا این‌که ما مخالف تعلیم هستیم بلکه پروسیجر در جریان است و حالت تغییر کرد و این کمی زمان‌گیر است.»

اما یکی از فعالان عرصه حقوق بانوان می‌گوید که جهان درباره وضعیت زنان در افغانستان برنامه عملی ندارد.

فروزان داوودزی، فعال حقوق بانوان در این باره گفت: «آنان باید از حرف‌زدن و گزارش دادن بگذرند آنان باید در بخش عملی اقدام‌های را داشته باشند تا بتوانند برای بهبود وضعیت زنان افغانستان یک دست‌آوردی داشته باشد چون در شرایط فعلی تمام موضوعات را آنان در حد یک راپور و گزارش می‌بینند.»

پیش از این، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان در نشستی زیر نام "پیکار در برابر تبعیض جنسیتی" با تاکید بر مشارکت زنان افغان به‌گونه‌ی معنادار در تصمیم‌های سیاسی افغانستان، گفته بود که بی‌اعتمادی زنان و دختران افغان بر جامعه جهانی تنها با اقدام‌های عملی می‌تواند برطرف شود نه با همدردی و یا محکوم کردن‌ها.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره