Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نگرانی از کارگرفته شدن خاک افغانستان در برابر پاکستان

جلیل عباس جیلانی، وزیر خارجه حکومت موقت پاکستان از کارگرفته شدن خاک افغانستان در برابر پاکستان ابراز نگرانی می‌کند.

آقای جیلانی می‌گوید که مقام‌های حکومت سرپرست افغانستان مکلف هستند تا به نگرانی‌های پاکستان رسیدگی کنند.

وزیر خارجه حکومت موقت پاکستان در یک نشست خبری افزوده که حملات اخیر در پاکستان نه‌تنها این کشور بل کشورهای جهان را نیز نگران ساخته است.

جلال عباس جیلانی در این باره گفت: «رویدادهای تروریستی که در هفته‌های گذشته در پاکستان اتفاق افتاده است پاکستان را نگران ساخته و نه‌تنها پاکستان بل‌که کشورهای جهان را هم به تشویش ساخته است. اداره فعلی افغانستان باید در برابر گروه‌های ترورستی که در خاک افغانستان وجود دارد مبارزه کند چون حکومت افغانستان در این مورد برای ما تعهد کرده است.»

وزیر خارجه حکومت موقت پاکستان همچنان درباره اخراج اجباری مهاجران افغان گفته که آنان تنها افغان‌های بدون اسناد را نه، بل تمامی مهاجران غیر قانونی را از پاکستان اخراج خواهند کرد.

آقای جیلانیافزود: «پالیسی جدید که توسط کابینه تصویب شده است، تنها بستگی به افغان‌ها ندارد؛ این دربرگیرنده‌ی آنانی نیز است که از کشورهای مختلف به گونه‌ی غیرقانونی در پاکستان زیست دارند. مهاجرین راجستر شده‌ی افغان و آنانی که به گونه‌ی قانونی در پاکستان زیست دارند، اخراج نخواهند شد.»

جاوید، مهاجر افغان در پاکستان در این باره گفت: «خواست ما از حکومت پاکستان این است آن عده از افغان‌های که سند قانونی دارند و وقت اسناد و کارت‌های آنان تمام شده باید برای آنان یا کارت‌های جدید بدهند یا وقت آن را افزایش بدهند.»

هرچند امارت اسلامی به تازگی در این باره چیزی نمی‌گوید، اما پیش از این نگرانی برخی از کشورهای همسایه را از بهر استفاده شدن خاک افغانستان در برابر آنان را بی‌اساس خوانده بود.

عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت داخله گفت: «امارت اسلامی افغانستان متعهد به تامین امنیت و متعهد به این است که خاک افغانستان علیه هیچ کشوری و هیچ جهتی هم از همسایه‌ها و منطقه و جهان نه استفاده شده و نخواهد شد.»

پیش از این، معین سیاسی وزارت خارجه روز گذشته در واکنش به ادعاها و انتقادهای مقام‌های پاکستانی گفته بود که این انتقادها سبب تیره شدن روابط میان کشورها خواهد شد.

نگرانی از کارگرفته شدن خاک افغانستان در برابر پاکستان

وزیر خارجه حکومت موقت پاکستان در یک نشست خبری افزوده که حملات اخیر در پاکستان نه‌تنها این کشور بل کشورهای جهان را نیز نگران ساخته است.

تصویر بندانگشتی

جلیل عباس جیلانی، وزیر خارجه حکومت موقت پاکستان از کارگرفته شدن خاک افغانستان در برابر پاکستان ابراز نگرانی می‌کند.

آقای جیلانی می‌گوید که مقام‌های حکومت سرپرست افغانستان مکلف هستند تا به نگرانی‌های پاکستان رسیدگی کنند.

وزیر خارجه حکومت موقت پاکستان در یک نشست خبری افزوده که حملات اخیر در پاکستان نه‌تنها این کشور بل کشورهای جهان را نیز نگران ساخته است.

جلال عباس جیلانی در این باره گفت: «رویدادهای تروریستی که در هفته‌های گذشته در پاکستان اتفاق افتاده است پاکستان را نگران ساخته و نه‌تنها پاکستان بل‌که کشورهای جهان را هم به تشویش ساخته است. اداره فعلی افغانستان باید در برابر گروه‌های ترورستی که در خاک افغانستان وجود دارد مبارزه کند چون حکومت افغانستان در این مورد برای ما تعهد کرده است.»

وزیر خارجه حکومت موقت پاکستان همچنان درباره اخراج اجباری مهاجران افغان گفته که آنان تنها افغان‌های بدون اسناد را نه، بل تمامی مهاجران غیر قانونی را از پاکستان اخراج خواهند کرد.

آقای جیلانیافزود: «پالیسی جدید که توسط کابینه تصویب شده است، تنها بستگی به افغان‌ها ندارد؛ این دربرگیرنده‌ی آنانی نیز است که از کشورهای مختلف به گونه‌ی غیرقانونی در پاکستان زیست دارند. مهاجرین راجستر شده‌ی افغان و آنانی که به گونه‌ی قانونی در پاکستان زیست دارند، اخراج نخواهند شد.»

جاوید، مهاجر افغان در پاکستان در این باره گفت: «خواست ما از حکومت پاکستان این است آن عده از افغان‌های که سند قانونی دارند و وقت اسناد و کارت‌های آنان تمام شده باید برای آنان یا کارت‌های جدید بدهند یا وقت آن را افزایش بدهند.»

هرچند امارت اسلامی به تازگی در این باره چیزی نمی‌گوید، اما پیش از این نگرانی برخی از کشورهای همسایه را از بهر استفاده شدن خاک افغانستان در برابر آنان را بی‌اساس خوانده بود.

عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت داخله گفت: «امارت اسلامی افغانستان متعهد به تامین امنیت و متعهد به این است که خاک افغانستان علیه هیچ کشوری و هیچ جهتی هم از همسایه‌ها و منطقه و جهان نه استفاده شده و نخواهد شد.»

پیش از این، معین سیاسی وزارت خارجه روز گذشته در واکنش به ادعاها و انتقادهای مقام‌های پاکستانی گفته بود که این انتقادها سبب تیره شدن روابط میان کشورها خواهد شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره