Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

محمد نبی عمری: در مورد دموکراسی حرف نمی‌زنیم

محمد نبی عمری، معین وزارت داخله که برای معرفی والی جدید به پکتیا رفته، گفته است که برخی چهره‌های سیاسی افغان خواهان گفت‌وگو با امارت اسلامی شده‌اند.

آقای عمری هرچند از کسی نام نبرده؛ اما تاکید کرده است که اکنون نظام اسلامی در کشور حاکم شده و امارت اسلامی هیچ‌گاه روی موضوعاتی مانند مردم سالاری (دموکراسی) گفت‌وگو نخواهد کرد.

محمد نبی عمری در پکتیا گفته است: «اجندای این نشست چه خواهد بود، دموکراسی؟ آن دموکراسی فاحش و خبیث که بیست سال این‌جا نتیجه نداد. اگر قرار باشد که این اجندای مذاکرات باشد، مجاهد و طالب برای نپذیرفتن این بیست سال قربانی داده است. بیست سال قربانی دادند، برای صد سال دیگر نیز آماده بودند.»

از سویی‌هم، برخی بزرگان قوم در پکتیا نیز گفته‌اند که زمان اختلاف‌ها در کشور به پایان رسیده و لازم است چهره‌های سیاسی که در بیرون از کشور به‌سر می‌برند، به کشور برگردند.

بزرگان قوم در پکتیا از امارت اسلامی نیز خواسته‌اند که به حقوق تمامی شهروندان احترام بگذارد.

محمدانور صدیقی، بزرگ قوم گفت: «آنان می‌توانند که آزادانه بیایند و با اعتماد و باور این‌جا زندگی کنند. تمامی امور زندگی خود را زیر چتر امنیت و نظام اسلامی به پیش ببرند.»

مامور، یکی دیگر از بزرگان قوم می‌گوید: «از تمام افغان‌ها که برادران ما هستند، افغان‌های ما هستند، این خواست را داریم که باید بیایند و ما برای شان لبیک می‌گوییم. امارت باید با آنان به بهترین شکل توجه کند و از آنان مراقبت کند.»

این در حالی‌ست که برخی چهره‌های سیاسی بارها خواهان آغاز گفت‌وگوهای میان افغانان شده‌اند؛ اما امارت اسلامی همواره گفته است که این گفت‌وگوها باید پیش از به قدرت رسیدن دوباره امارت اسلامی، انجام می‌شد.

محمد نبی عمری: در مورد دموکراسی حرف نمی‌زنیم

برخی بزرگان قوم در پکتیا نیز گفته‌اند که زمان اختلاف‌ها به پایان رسیده و لازم است چهره‌های سیاسی که در بیرون از کشور به‌سر می‌برند، برگردند.

تصویر بندانگشتی

محمد نبی عمری، معین وزارت داخله که برای معرفی والی جدید به پکتیا رفته، گفته است که برخی چهره‌های سیاسی افغان خواهان گفت‌وگو با امارت اسلامی شده‌اند.

آقای عمری هرچند از کسی نام نبرده؛ اما تاکید کرده است که اکنون نظام اسلامی در کشور حاکم شده و امارت اسلامی هیچ‌گاه روی موضوعاتی مانند مردم سالاری (دموکراسی) گفت‌وگو نخواهد کرد.

محمد نبی عمری در پکتیا گفته است: «اجندای این نشست چه خواهد بود، دموکراسی؟ آن دموکراسی فاحش و خبیث که بیست سال این‌جا نتیجه نداد. اگر قرار باشد که این اجندای مذاکرات باشد، مجاهد و طالب برای نپذیرفتن این بیست سال قربانی داده است. بیست سال قربانی دادند، برای صد سال دیگر نیز آماده بودند.»

از سویی‌هم، برخی بزرگان قوم در پکتیا نیز گفته‌اند که زمان اختلاف‌ها در کشور به پایان رسیده و لازم است چهره‌های سیاسی که در بیرون از کشور به‌سر می‌برند، به کشور برگردند.

بزرگان قوم در پکتیا از امارت اسلامی نیز خواسته‌اند که به حقوق تمامی شهروندان احترام بگذارد.

محمدانور صدیقی، بزرگ قوم گفت: «آنان می‌توانند که آزادانه بیایند و با اعتماد و باور این‌جا زندگی کنند. تمامی امور زندگی خود را زیر چتر امنیت و نظام اسلامی به پیش ببرند.»

مامور، یکی دیگر از بزرگان قوم می‌گوید: «از تمام افغان‌ها که برادران ما هستند، افغان‌های ما هستند، این خواست را داریم که باید بیایند و ما برای شان لبیک می‌گوییم. امارت باید با آنان به بهترین شکل توجه کند و از آنان مراقبت کند.»

این در حالی‌ست که برخی چهره‌های سیاسی بارها خواهان آغاز گفت‌وگوهای میان افغانان شده‌اند؛ اما امارت اسلامی همواره گفته است که این گفت‌وگوها باید پیش از به قدرت رسیدن دوباره امارت اسلامی، انجام می‌شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره