Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

رهبر ا.ا به‌زودی طرح "اصلاح فکری و اقتصادی جوانان" را توشیح می‌کند

یونس راشد، معین جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید که طرح اصلاح فکری و اقتصادی جوانان که این وزارت آن را آماده کرده، در آینده‌های نزدیک از سوی رهبر امارت اسلامی توشیح خواهد شد.

آقای راشد افزوده است که این طرح شامل چهار بخش می‌شود که بیشتر به انسجام جوانان، تغییر افکار و ایجاد فرصت‌ها می‌پردازد.

یونس راشد در این باره گفته است: «یک طرح برای اصلاح فکری و تقویت اقتصادی جوانان فرستاده شده بود که خوشبختانه از سوی عالیقدر امرالمومنین منظور شده و در آینده‌های نزدیک ان‌شاالله در فرمانی اعلام خواهد شد.»

برخی استادان دانشگاه به این باور هستند که در کنار اصلاح فکری باید برای دانش‌جویان و جوانان زمینه‌های تحصیلی نیز فراهم شود.

محمد ولی سالاری، استاد دانشگاه به طلوع‌نیوز گفت: «به جوانان و به تحصیلات شان توجه شود. در بیرون از کشور برای این‌ها [جوانان] بورسیه‌های تحصیلی داده شود البته در پهلوی مفکوره اسلامی. اگر این کارها شود، این به نفع افغانستان است.»

ادیب، یکی دیگر از استادان گفت: «مکتب فکری اسلام یکی از مکتب‌های بزرگ دنیا است. ساختن جوان و الفبای ساختن جوان از از اسلام شروع می‌شود.»

همزمان با این، شماری از جوانان دانشگاهی از امارت اسلامی انتظار دارند تا برای آنان زمینه‌های اشتغال‌ را در کشور فراهم بسازد.

قدرت الله، دانش‌جو گفت: «وقتی‌که تحصیل را ما به پایان برسانیم، آرزوی ما این‌‎ است که به کشور و به وطن خود خدمت بکنیم و سبب ارتقا وبلند بردن اقتصاد کشور شویم.»

معین جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌افزاید که افکار جوانان در بیست سال حضور نیروهای خارجی منحرف شده و عملی شدن این طرح یک گام مثبت خواهد بود.

رهبر ا.ا به‌زودی طرح "اصلاح فکری و اقتصادی جوانان" را توشیح می‌کند

یونس راشد افزوده است که این طرح شامل چهار بخش می‌شود که بیشتر به انسجام جوانان، تغییر افکار و ایجاد فرصت‌ها می‌پردازد.

تصویر بندانگشتی

یونس راشد، معین جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید که طرح اصلاح فکری و اقتصادی جوانان که این وزارت آن را آماده کرده، در آینده‌های نزدیک از سوی رهبر امارت اسلامی توشیح خواهد شد.

آقای راشد افزوده است که این طرح شامل چهار بخش می‌شود که بیشتر به انسجام جوانان، تغییر افکار و ایجاد فرصت‌ها می‌پردازد.

یونس راشد در این باره گفته است: «یک طرح برای اصلاح فکری و تقویت اقتصادی جوانان فرستاده شده بود که خوشبختانه از سوی عالیقدر امرالمومنین منظور شده و در آینده‌های نزدیک ان‌شاالله در فرمانی اعلام خواهد شد.»

برخی استادان دانشگاه به این باور هستند که در کنار اصلاح فکری باید برای دانش‌جویان و جوانان زمینه‌های تحصیلی نیز فراهم شود.

محمد ولی سالاری، استاد دانشگاه به طلوع‌نیوز گفت: «به جوانان و به تحصیلات شان توجه شود. در بیرون از کشور برای این‌ها [جوانان] بورسیه‌های تحصیلی داده شود البته در پهلوی مفکوره اسلامی. اگر این کارها شود، این به نفع افغانستان است.»

ادیب، یکی دیگر از استادان گفت: «مکتب فکری اسلام یکی از مکتب‌های بزرگ دنیا است. ساختن جوان و الفبای ساختن جوان از از اسلام شروع می‌شود.»

همزمان با این، شماری از جوانان دانشگاهی از امارت اسلامی انتظار دارند تا برای آنان زمینه‌های اشتغال‌ را در کشور فراهم بسازد.

قدرت الله، دانش‌جو گفت: «وقتی‌که تحصیل را ما به پایان برسانیم، آرزوی ما این‌‎ است که به کشور و به وطن خود خدمت بکنیم و سبب ارتقا وبلند بردن اقتصاد کشور شویم.»

معین جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌افزاید که افکار جوانان در بیست سال حضور نیروهای خارجی منحرف شده و عملی شدن این طرح یک گام مثبت خواهد بود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره