Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ایران امریکا را به داعش‌پروری در افغانستان متهم کرد

حسن کاظمی قمی، سفیر و نماینده‌‌ی ویژه رییس‌جمهور ایران در افغانستان، ایالات متحده امریکا را به پشتیبانی از داعش در افغانستان متهم می‌سازد.

نماینده ویژه ایران برای افغانستان در گفت‌وگو با یک رسانه ایرانی ادعا کرده که امریکایی‌ها زیرساخت‌های اقتصادی و امنیتی در افغانستان را نابود کردند.

آقای قمی در این باره گفت: «ناتو و متحدین امریکا در افغانستان داشته‌اند که زیرساخت‌های اقتصادی و امنیتی این کشور را نابود کردند. امریکا اگر چه امروز هم خارج شدند همچنان شیطنت خودشان را دارند انجام می‌دهند در حمایت از تروریست و داعش همچنان در دستور کار امریکایی‌ها است.»

از سویی هم، امارت اسلامی در واکنش به گفته‌های حسن کاظمی قمی، بار دیگر اطمینان می‌دهد که داعش در افغانستان، نابود شده است.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی می‌گوید که امارت اسلامی نمی‌خواهد تا افغانستان میدانی برای رقابت‌های کشورهای دیگر باشد.

آقای مجاهد در این باره به طلوع‌نیوز گفت: «ما نمی‌خواهیم افغانستان میدان رقابت‌ها بین کشورها باشد. دوم ما اطمینان می‌دهیم که افغانستان امن است ثبات است و هیچ گروهی در اینجا در حال تقویت و رشد نیست و ما اجازه هم نمی‌دهیم که کدام کشور در اینجا گروه بنام داعش را تقویت بکند یا بحث آن‌ها را مطرح بسازد.»

محمد زلمی افغانیار، آگاه مسایل سیاسی گفت: «این که حضور امریکایی‌ها در افغانستان زیرساخت‌های اجتماعی و فرهنگی تحصیلی را متاثر ساخته بود شکی نیست.»

نماینده ویژه ایران برای افغانستان همچنان افزوده است که برای نابودکردن گروه‌های هراس‌افگن در افغانستان، تلاش‌های انجام شده، اما به علت پشتیبانی از گروه‌های هراس‌افگن، این گروه‌ها به کشورهای همسایه نیز یک تهدید شمرده می‌شوند.

ایران امریکا را به داعش‌پروری در افغانستان متهم کرد

نماینده ویژه ایران برای افغانستان در گفت‌وگو با یک رسانه ایرانی ادعا کرده که امریکا به دنبال نابودی زیرساخت‌های اقتصادی و امنیتی در افغانستان است.

تصویر بندانگشتی

حسن کاظمی قمی، سفیر و نماینده‌‌ی ویژه رییس‌جمهور ایران در افغانستان، ایالات متحده امریکا را به پشتیبانی از داعش در افغانستان متهم می‌سازد.

نماینده ویژه ایران برای افغانستان در گفت‌وگو با یک رسانه ایرانی ادعا کرده که امریکایی‌ها زیرساخت‌های اقتصادی و امنیتی در افغانستان را نابود کردند.

آقای قمی در این باره گفت: «ناتو و متحدین امریکا در افغانستان داشته‌اند که زیرساخت‌های اقتصادی و امنیتی این کشور را نابود کردند. امریکا اگر چه امروز هم خارج شدند همچنان شیطنت خودشان را دارند انجام می‌دهند در حمایت از تروریست و داعش همچنان در دستور کار امریکایی‌ها است.»

از سویی هم، امارت اسلامی در واکنش به گفته‌های حسن کاظمی قمی، بار دیگر اطمینان می‌دهد که داعش در افغانستان، نابود شده است.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی می‌گوید که امارت اسلامی نمی‌خواهد تا افغانستان میدانی برای رقابت‌های کشورهای دیگر باشد.

آقای مجاهد در این باره به طلوع‌نیوز گفت: «ما نمی‌خواهیم افغانستان میدان رقابت‌ها بین کشورها باشد. دوم ما اطمینان می‌دهیم که افغانستان امن است ثبات است و هیچ گروهی در اینجا در حال تقویت و رشد نیست و ما اجازه هم نمی‌دهیم که کدام کشور در اینجا گروه بنام داعش را تقویت بکند یا بحث آن‌ها را مطرح بسازد.»

محمد زلمی افغانیار، آگاه مسایل سیاسی گفت: «این که حضور امریکایی‌ها در افغانستان زیرساخت‌های اجتماعی و فرهنگی تحصیلی را متاثر ساخته بود شکی نیست.»

نماینده ویژه ایران برای افغانستان همچنان افزوده است که برای نابودکردن گروه‌های هراس‌افگن در افغانستان، تلاش‌های انجام شده، اما به علت پشتیبانی از گروه‌های هراس‌افگن، این گروه‌ها به کشورهای همسایه نیز یک تهدید شمرده می‌شوند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره