Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

کمیته انسجام مهاجران افغان در هند از بسته شدن سفارت ابراز نگرانی کرد

کمیته انسجام مهاجران افغان در هند از بسته شدن سفارت افغانستان در دهلی نو ابراز نگرانی کرده است.

این کمیته در اعلامیه‌ای از حکومت هند خواسته است تا گام‌های بی‌درنگ را برای تامین حقوق مهاجران افغان بردارد و خدمات قونسلی برای مهاجران نیز در این کشور از سر گرفته شود.

در اعلامیه این کمیته آمده است که چالش‌های مهاجران افغان در هند با بسته شدن این سفارت بیشتر شده است.

احمد حیدر حدیث، مهاجر در هند گفت: «بسته شدن سفارت مشکلات بسیار زیادی را به بار می‌آورد. برای بسیاری کسانی که در این‌جا زندگی می‌کنند و مهاجرانی که این‌جا هستند، همه‌ی شان وابسته به یک جای هستند که آن هم سفارت است.»

نظرگل گلاب‌زی، مهاجر گفت: «در هند افغان‌ها و دانش‌جویان درس می‌خوانند و زمانی‌که سفارت بسته باشد،  دانش‌جویان افغان و افغان‌های عام نمی‌توانند که پاسپورت و مشکلات دیگر خود را حل و فصل کنند.»

از سویی‌هم، برخی آگاهان مسایل سیاسی بسته شدن سفارت افغانستان در هند را یک مشکل جدی می‌خوانند و می‌گویند که امارت اسلامی باید برای حل این معضل با هند گفت‌وگو کند.

محمد ایمل دوست‌یار، استاد دانشگاه به طلوع‌نیوز گفت: «سفارت افغانستان در هند که بسته شده. حکومت افغانستان باید از طریق وزارت خارجه روابط خود را با کشور میزبان که هند است، برقرار کند و به زود‌ترین فرصت دیپلوماتان افغان را بفرستند تا مردم افغانستان با مشکلات مواجه نشوند.»

سفارت افغانستان در هند چند روز پیش از متوقف شدن فعالیت‌هایش به دلایل گوناگون از جمله حمایت نشدن از سوی حکومت هند، خبر داد.

کمیته انسجام مهاجران افغان در هند از بسته شدن سفارت ابراز نگرانی کرد

در اعلامیه این کمیته آمده است که چالش‌های مهاجران افغان در هند با بسته شدن این سفارت بیشتر شده است.

Thumbnail

کمیته انسجام مهاجران افغان در هند از بسته شدن سفارت افغانستان در دهلی نو ابراز نگرانی کرده است.

این کمیته در اعلامیه‌ای از حکومت هند خواسته است تا گام‌های بی‌درنگ را برای تامین حقوق مهاجران افغان بردارد و خدمات قونسلی برای مهاجران نیز در این کشور از سر گرفته شود.

در اعلامیه این کمیته آمده است که چالش‌های مهاجران افغان در هند با بسته شدن این سفارت بیشتر شده است.

احمد حیدر حدیث، مهاجر در هند گفت: «بسته شدن سفارت مشکلات بسیار زیادی را به بار می‌آورد. برای بسیاری کسانی که در این‌جا زندگی می‌کنند و مهاجرانی که این‌جا هستند، همه‌ی شان وابسته به یک جای هستند که آن هم سفارت است.»

نظرگل گلاب‌زی، مهاجر گفت: «در هند افغان‌ها و دانش‌جویان درس می‌خوانند و زمانی‌که سفارت بسته باشد،  دانش‌جویان افغان و افغان‌های عام نمی‌توانند که پاسپورت و مشکلات دیگر خود را حل و فصل کنند.»

از سویی‌هم، برخی آگاهان مسایل سیاسی بسته شدن سفارت افغانستان در هند را یک مشکل جدی می‌خوانند و می‌گویند که امارت اسلامی باید برای حل این معضل با هند گفت‌وگو کند.

محمد ایمل دوست‌یار، استاد دانشگاه به طلوع‌نیوز گفت: «سفارت افغانستان در هند که بسته شده. حکومت افغانستان باید از طریق وزارت خارجه روابط خود را با کشور میزبان که هند است، برقرار کند و به زود‌ترین فرصت دیپلوماتان افغان را بفرستند تا مردم افغانستان با مشکلات مواجه نشوند.»

سفارت افغانستان در هند چند روز پیش از متوقف شدن فعالیت‌هایش به دلایل گوناگون از جمله حمایت نشدن از سوی حکومت هند، خبر داد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره