Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

باز شدن شاهراه کابل – جلال‌آباد و رفع برخی چالش‌ها

شاهراه کابل – جلال‌آباد پس از گذشت بیش از دو هفته شام روز دوشنبه به روی رفت و آمد باز شد.

وزارت فواید عامه گفته است که اکنون مسافران و موترهای خرد و بزرگ می‌توانند از این شاهراه رفت و آمد کنند.

شاهراه کابل – جلال‌آباد بر اثر لغزش بخشی از کوه مسدود شده بود.

محمد اشرف حق‌شناس، سخنگوی وزارت فواید عامه در این باره گفت: «مسیر اصلی شاهراه کابل – جلال‌آباد بر اثر سعی و تلاش سه روزه پرسونل تخنیکی وزارت فواید عامه شام دیروز با حضور سرپرست این وزارت و رییس عمومی ترافیک کابل به روی تردد وسایط مسافربری و باربری باز شد.»

مسوول شرکت ساختمانی که پاک‌سازی و بازگشایی این شاهراه را بر عهده داشت، گفته است که هنوزهم کارهای پاک‌سازی در این بخش شاهراه ادامه دارد.

امین الله، نماینده شرکت جهان‌زیب گفت: «کوه شکست کرده است. از سه حقه، نیم حصه تاحال پایین آمده و دو و نیم حصه باقی مانده.»

در همین حال، مسافران و رانندگان از باز شدن شاهراه کابل - جلال‌آباد شادمان اند.

احمد منیر، مسافر چنین گفت: «راه خیلی خراب بود. مشکلات بود و خامه زیاد بود. موتر هم خراب می‌شد. خوشحال هستیم که راه باز شده.»

شاهراه کابل - جلال‌آباد شانزده روز پیش به علت لغزش بخشی از کوه در منطقه‌ی ماهی‌پر مسدود شده بود.

باز شدن شاهراه کابل – جلال‌آباد و رفع برخی چالش‌ها

شاهراه کابل - جلال‌آباد شانزده روز پیش به علت لغزش بخشی از کوه در منطقه‌ی ماهی‌پر مسدود شده بود.

تصویر بندانگشتی

شاهراه کابل – جلال‌آباد پس از گذشت بیش از دو هفته شام روز دوشنبه به روی رفت و آمد باز شد.

وزارت فواید عامه گفته است که اکنون مسافران و موترهای خرد و بزرگ می‌توانند از این شاهراه رفت و آمد کنند.

شاهراه کابل – جلال‌آباد بر اثر لغزش بخشی از کوه مسدود شده بود.

محمد اشرف حق‌شناس، سخنگوی وزارت فواید عامه در این باره گفت: «مسیر اصلی شاهراه کابل – جلال‌آباد بر اثر سعی و تلاش سه روزه پرسونل تخنیکی وزارت فواید عامه شام دیروز با حضور سرپرست این وزارت و رییس عمومی ترافیک کابل به روی تردد وسایط مسافربری و باربری باز شد.»

مسوول شرکت ساختمانی که پاک‌سازی و بازگشایی این شاهراه را بر عهده داشت، گفته است که هنوزهم کارهای پاک‌سازی در این بخش شاهراه ادامه دارد.

امین الله، نماینده شرکت جهان‌زیب گفت: «کوه شکست کرده است. از سه حقه، نیم حصه تاحال پایین آمده و دو و نیم حصه باقی مانده.»

در همین حال، مسافران و رانندگان از باز شدن شاهراه کابل - جلال‌آباد شادمان اند.

احمد منیر، مسافر چنین گفت: «راه خیلی خراب بود. مشکلات بود و خامه زیاد بود. موتر هم خراب می‌شد. خوشحال هستیم که راه باز شده.»

شاهراه کابل - جلال‌آباد شانزده روز پیش به علت لغزش بخشی از کوه در منطقه‌ی ماهی‌پر مسدود شده بود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره