Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

فایق: باید برای پایان اندوه زنان و دختران در افغانستان متحد شویم

نصیراحمد فایق، سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد در نشستی زیر نام "پیشرفت زنان" گفته است که زنان در  افغانستان در اوضاع دشوار به‌سر می‌برند.

آقای فایق که در کمیته اجتماعی، بشری و فرهنگی سازمان ملل سخن می‌زد، از جهان ‌خواسته است تا به اوضاع زنان در افغانستان رسیدگی کند.

نصیراحمد فایق در باره اوضاع زنان در افغانستان گفته است: «کشورها با یک صدا و موقف واحد می‌توانند بالای طالبان فشار بیاورند تا پالیسی‌های خود را متوقف ساخته، به خواست‌های مردم افغانستان و جامعه جهانی تمکین و به تعهدات شان عمل نمایند. ما نباید این بی‌عدالتی بزرگ را نادیده بگیریم. ما باید برای پایان دادن به رنج و اندوه زنان و دختران افغانستان تحت حاکمیت طالبان متحد شویم و شعار هیچ‌کس نباید تنها گذاشته شود را به آن‌ها به حقیقت تبدیل کنیم.»

نماینده‌های اندونیزیا، جاپان، گانا و آیسلند نیز در این نشست به اوضاع زنان و دختران در افغانستان پرداختند.

هاری پروبوو، معاون نماینده دایمی اندونیزیا در سازمان ملل گفته است محدودیت‌های وضع‌شده بالای بانوان در افغانستان بر زندگی و آینده آنان اثرهای منفی گذاشته است.

او در این نشست از برگزاری دومین کنفرانس درباره‌ی آموزش زنان افغانستان در ماه نومبر سال روان میلادی خبر داده است.

هاری پروبوو گفته است: «محدودیت‌های اخیر که توسط مقام‌های حاکم بالای بانوان وضع شده است، بر زندگی و آینده آنان تاثیر منفی گذاشته است و این مسوولیت جامعه جهانی است که باید حقوق بانوان در افغانستان را ارجحیت دهد.»

جوروندر والتیسون، نماینده دایمی آیسلند در سازمان ملل گفت: «آیسلند با بیانیه مشترک که از سوی امارات متحده عربی درباره وضعیت بانوان ارایه شد، هم‌سو است. نمایندگان کشورهای عضو می‌توانند در بسیاری از بخش‌های آجندا موافق نباشند؛ اما هیچ‌کس نمی‌تواند این وضعیت را که زنان در افغانستان نیازمند توجه جدی اند، رد کند.»

امارت اسلامی به تازگی در این باره چیزی نگفته؛ اما همیشه از تامین حقوق بانون بر بنیاد قوانین اسلامی اطمینان داده است.

همزمان با این، رزا اوتونباویا نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد نیز در یک گفت‌وگو با "یوان نیوز" گفته که امیدوار است مقام‌های امارت اسلامی موضع‌اش را درباره حقوق زنان در افغانستان تغییر دهد.

خانم اوتونبایوا در این گفت‌وگو افزوده است که تلاش می‌کند تا با کارگیری از اختیارات‌اش امارت اسلامی را متقاعد سازد که از دنبال کردن سیاست‌های نقض حقوق بشری دست بکشد.

فایق: باید برای پایان اندوه زنان و دختران در افغانستان متحد شویم

معاون نماینده دایمی اندونیزیا در سازمان ملل گفته است محدودیت‌های وضع‌شده بالای بانوان در افغانستان بر زندگی و آینده آنان اثرهای منفی گذاشته است.

تصویر بندانگشتی

نصیراحمد فایق، سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد در نشستی زیر نام "پیشرفت زنان" گفته است که زنان در  افغانستان در اوضاع دشوار به‌سر می‌برند.

آقای فایق که در کمیته اجتماعی، بشری و فرهنگی سازمان ملل سخن می‌زد، از جهان ‌خواسته است تا به اوضاع زنان در افغانستان رسیدگی کند.

نصیراحمد فایق در باره اوضاع زنان در افغانستان گفته است: «کشورها با یک صدا و موقف واحد می‌توانند بالای طالبان فشار بیاورند تا پالیسی‌های خود را متوقف ساخته، به خواست‌های مردم افغانستان و جامعه جهانی تمکین و به تعهدات شان عمل نمایند. ما نباید این بی‌عدالتی بزرگ را نادیده بگیریم. ما باید برای پایان دادن به رنج و اندوه زنان و دختران افغانستان تحت حاکمیت طالبان متحد شویم و شعار هیچ‌کس نباید تنها گذاشته شود را به آن‌ها به حقیقت تبدیل کنیم.»

نماینده‌های اندونیزیا، جاپان، گانا و آیسلند نیز در این نشست به اوضاع زنان و دختران در افغانستان پرداختند.

هاری پروبوو، معاون نماینده دایمی اندونیزیا در سازمان ملل گفته است محدودیت‌های وضع‌شده بالای بانوان در افغانستان بر زندگی و آینده آنان اثرهای منفی گذاشته است.

او در این نشست از برگزاری دومین کنفرانس درباره‌ی آموزش زنان افغانستان در ماه نومبر سال روان میلادی خبر داده است.

هاری پروبوو گفته است: «محدودیت‌های اخیر که توسط مقام‌های حاکم بالای بانوان وضع شده است، بر زندگی و آینده آنان تاثیر منفی گذاشته است و این مسوولیت جامعه جهانی است که باید حقوق بانوان در افغانستان را ارجحیت دهد.»

جوروندر والتیسون، نماینده دایمی آیسلند در سازمان ملل گفت: «آیسلند با بیانیه مشترک که از سوی امارات متحده عربی درباره وضعیت بانوان ارایه شد، هم‌سو است. نمایندگان کشورهای عضو می‌توانند در بسیاری از بخش‌های آجندا موافق نباشند؛ اما هیچ‌کس نمی‌تواند این وضعیت را که زنان در افغانستان نیازمند توجه جدی اند، رد کند.»

امارت اسلامی به تازگی در این باره چیزی نگفته؛ اما همیشه از تامین حقوق بانون بر بنیاد قوانین اسلامی اطمینان داده است.

همزمان با این، رزا اوتونباویا نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد نیز در یک گفت‌وگو با "یوان نیوز" گفته که امیدوار است مقام‌های امارت اسلامی موضع‌اش را درباره حقوق زنان در افغانستان تغییر دهد.

خانم اوتونبایوا در این گفت‌وگو افزوده است که تلاش می‌کند تا با کارگیری از اختیارات‌اش امارت اسلامی را متقاعد سازد که از دنبال کردن سیاست‌های نقض حقوق بشری دست بکشد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره