Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

وزارت خارجه هند از ادامه کار سفارت افغانستان در دهلی نو خبر می‌دهد

پس از اعلامیه‌ای سفارت افغانستان در دهلی نو بخاطر متوقف شدن فعالیت هایش، اکنون وزارت خارجه هند می‌گوید که سفارت افغانستان در دهلی نو به کارش ادامه می‌دهد.

آریندام باغچی، سخنگوی وزارت خارجه هند می‌گوید که با دیپلوماتان افغان در سفارت دهلی نو و قونسلگری‌های ممبی و حیدرآباد در تماس هستند و هند به پشتیبانی از افغانستان ادامه می‌دهد.

آقای باغچی در این باره گفت: «به باور من سفارت افغانستان در دهلی نو به کارش ادامه می‌دهد. ما با دیپلومات های افغان در سفارت دهلی نو و قونسلگری‌های ممبی و حیدرآباد در تماس هستیم.»

سخنگوی وزارت خارجه هند همچنان درباره نشست فارمت مسکو و نقش هند در این نشست می‌گوید که هند بازیگر مهم برای ثبات وضعیت در افغانستان است. او گفت: «این احساس وجود دارد که مشارکت ما مهم است و ما یک بازیگر مهم در این موضوع هستیم.»

در همین حال، برخی از دیپلوماتان پیشین، فعالیت سفارت افغانستان در هند را برای حل چالش‌های شهروندان کشور و موضوعات دوطرف سودمند می‌دانند و از امارت اسلامی ‌می‌خواهند که برای حل مشکلات کنونی در هند، با مقام‌های سفارت افغانستان و مقام‌های هندی در تماس شوند.

نورالله راغی، دیپلمات پیشین گفت: «وزارت خارجه هند برای دیپلوماتان افغان دو گزینه را گذاشت، یکی این‌که با طالبان معامله بکنند و نمایندگان طالبان را در میان خودتان بپذیرید و به کار ادامه دهید.»

نثاراحمد شیرزی، آگاه مسایل سیاسی در این باره به طلوع‌نیوز گفت: «ادامه حمایت هند از دیپلوماتان افغانستان تشویش و نگرانی‌هایی را که درباره بسته بودن سفارت بود را رفع کرده‌است و روند پیش‌برد امور قونسلی سفارت برای دیپلوماتان سهولت را به بار می‌آورد. »

امارت اسلامی به تازگی در این باره چیزی نگفته، اما پیش از این گفته بود که وزارت خارجه کشور به دنبال حل مشکلات در سفارت افغانستان در هند است.

سفارت افغانستان در دهلی نو به روز اول اکتوبر سال روان میلادی در اعلامیه‌ای گفته بود که به علت عدم پشتیبانی هند از این سفارت، کارش را در دهلی نو متوقف ساخته است.

وزارت خارجه هند از ادامه کار سفارت افغانستان در دهلی نو خبر می‌دهد

سفارت افغانستان در دهلی نو به روز اول اکتوبر سال روان میلادی در اعلامیه‌ای گفته بود که به علت عدم پشتیبانی هند از این سفارت، کارش را در دهلی نو متوقف ساخته است.

تصویر بندانگشتی

پس از اعلامیه‌ای سفارت افغانستان در دهلی نو بخاطر متوقف شدن فعالیت هایش، اکنون وزارت خارجه هند می‌گوید که سفارت افغانستان در دهلی نو به کارش ادامه می‌دهد.

آریندام باغچی، سخنگوی وزارت خارجه هند می‌گوید که با دیپلوماتان افغان در سفارت دهلی نو و قونسلگری‌های ممبی و حیدرآباد در تماس هستند و هند به پشتیبانی از افغانستان ادامه می‌دهد.

آقای باغچی در این باره گفت: «به باور من سفارت افغانستان در دهلی نو به کارش ادامه می‌دهد. ما با دیپلومات های افغان در سفارت دهلی نو و قونسلگری‌های ممبی و حیدرآباد در تماس هستیم.»

سخنگوی وزارت خارجه هند همچنان درباره نشست فارمت مسکو و نقش هند در این نشست می‌گوید که هند بازیگر مهم برای ثبات وضعیت در افغانستان است. او گفت: «این احساس وجود دارد که مشارکت ما مهم است و ما یک بازیگر مهم در این موضوع هستیم.»

در همین حال، برخی از دیپلوماتان پیشین، فعالیت سفارت افغانستان در هند را برای حل چالش‌های شهروندان کشور و موضوعات دوطرف سودمند می‌دانند و از امارت اسلامی ‌می‌خواهند که برای حل مشکلات کنونی در هند، با مقام‌های سفارت افغانستان و مقام‌های هندی در تماس شوند.

نورالله راغی، دیپلمات پیشین گفت: «وزارت خارجه هند برای دیپلوماتان افغان دو گزینه را گذاشت، یکی این‌که با طالبان معامله بکنند و نمایندگان طالبان را در میان خودتان بپذیرید و به کار ادامه دهید.»

نثاراحمد شیرزی، آگاه مسایل سیاسی در این باره به طلوع‌نیوز گفت: «ادامه حمایت هند از دیپلوماتان افغانستان تشویش و نگرانی‌هایی را که درباره بسته بودن سفارت بود را رفع کرده‌است و روند پیش‌برد امور قونسلی سفارت برای دیپلوماتان سهولت را به بار می‌آورد. »

امارت اسلامی به تازگی در این باره چیزی نگفته، اما پیش از این گفته بود که وزارت خارجه کشور به دنبال حل مشکلات در سفارت افغانستان در هند است.

سفارت افغانستان در دهلی نو به روز اول اکتوبر سال روان میلادی در اعلامیه‌ای گفته بود که به علت عدم پشتیبانی هند از این سفارت، کارش را در دهلی نو متوقف ساخته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره