Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

واکنش‌ها به زمین‌لرزه مرگبار در هرات

زمین‌لرزه مرگبار هرات، واکنش‌های درونی و بیرونی را نیز برانگیخته است.

ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست‌الوزرا، حامد کرزی رییس جمهور پیشین، و عبدالله عبدالله رییس شواری عالی مصالحه در حکومت پیشین، با خانواده‌های قربانیان این رویداد ابراز غم شریکی کرده و از نهادهای مددرسان جهانی خواهان کمک به زلزله زده‌گان شده‌اند.

معاون اقتصادی ریاست‌الوزرا می‌گوید که تلاش می‌شود به قربانیان این رویداد رسیدگی شود.

آقای برادر در این باره گفت: «چه وزارت حوادث بود و یا وزارت‌های دیگر در کار شده و خود را رساندند و از شب تا صبح هم تا جای که ممکن بود آنان برای بیرون کشیدن آسیب افراد تلاش کردند.»

در شبکه‌ی اجتماعی ایکس آقای کرزی آمده است: «ضمن این‌که مراتب تسلیت و همدردی خود را به خانواده‌های قربانیان این حادثه المناک ابراز می‌دارم و خود را در غم و اندوه شان شریک می‌دانم، امید است نهادهای خیریه و تجار ملی برای کمک به آسیب‌دیدگان اقدام عاجل نمایند.»

در شبکه‌ی اجتماعی ایکس آقای عبدالله نیز آمده است: «ضمن ابراز تسلیت به خانواده‌های قربانیان و آرزوی صحت‌یابی برای زخمیان این حادثه، از نهادهای کمک‌رسان داخلی و خارجی تقاضا داریم تا هرچه زودتر به کمک آسیب‌دیدگان بشتابند.»

همزمان با این، سازمان همکاری کشورهای اسلامی، یونیسف، سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، ایران، جاپان، پاکستان و ناروی نیز با خانواده‌های قربانیان این رویداد، ابراز همدردی کرده‌اند.

در شبکه‌ی اجتماعی ایکس سازمان همکاری اسلامی آمده است: «سرمنشی طه تاکید کرد که سازمان همکاری اسلامی در این لحظه سخت در حمایت و همبستگی کامل با افغانستان و مردم آن ایستاده است.»

صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) در خبرنامه‌ای گفته است: «یونیسف با همکاران ما در سازمان ملل متحد برای ارزیابی تأثیر کامل در ساحه است. ما از صمیم قلب به همه خانواده‌های آسیب دیده تسلیت می‌گوییم.»

شیر آقا روحانی، استاد دانشگاه گفت: «افغانستان این توان را ندارد باید بازرگانان نهادهای کمک کننده، سازمان ملل متحد باید برای کمک به آسیب دیدگان بشتابند.»

با این حال، حسن کاظمی قمی، سفیر و نماینده‌‌ ویژه رییس‌جمهور ایران در افغانستان در یک نشست خبری از کمک‌ ایران برای آسیب‌دیدگان زمین‌لرزه اخیر در ولایت هرات خبر داده است.

او گفته که شب گذشته تیم‌های امدادرسان این کشور با "سگ‌های زنده‌یاب" از مرز دوغارون وارد اسلام‌قلعه شده‌اند و امروز بعد از ظهر نیز ارسال کمک‌های این کشور در زمینه ایجاد سرپناه موقت، امکانات صحی آغاز شده است.

آقای قمی گفته که با کشورهای همسایه و کشورهای که در نشست اخیر تاتارستان حضور داشتند به تماس شده و مرز ایران در صورت کمک آن‌ها باز است.

بربنیاد آخرین آمار رسمی، در این رویداد مرگبار، بیش از یک هزار و سه صد خانه نیز ویران شده‌اند و باشندگان بخش‌های زلزله زنده همه دار و ندار شان را از دست داده‌اند.

واکنش‌ها به زمین‌لرزه مرگبار در هرات

همزمان با این، سازمان همکاری کشورهای اسلامی، یونیسف، سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، ایران، جاپان، پاکستان و ناروی نیز با خانواده‌های قربانیان این رویداد، ابراز همدردی کرده‌اند.

تصویر بندانگشتی

زمین‌لرزه مرگبار هرات، واکنش‌های درونی و بیرونی را نیز برانگیخته است.

ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست‌الوزرا، حامد کرزی رییس جمهور پیشین، و عبدالله عبدالله رییس شواری عالی مصالحه در حکومت پیشین، با خانواده‌های قربانیان این رویداد ابراز غم شریکی کرده و از نهادهای مددرسان جهانی خواهان کمک به زلزله زده‌گان شده‌اند.

معاون اقتصادی ریاست‌الوزرا می‌گوید که تلاش می‌شود به قربانیان این رویداد رسیدگی شود.

آقای برادر در این باره گفت: «چه وزارت حوادث بود و یا وزارت‌های دیگر در کار شده و خود را رساندند و از شب تا صبح هم تا جای که ممکن بود آنان برای بیرون کشیدن آسیب افراد تلاش کردند.»

در شبکه‌ی اجتماعی ایکس آقای کرزی آمده است: «ضمن این‌که مراتب تسلیت و همدردی خود را به خانواده‌های قربانیان این حادثه المناک ابراز می‌دارم و خود را در غم و اندوه شان شریک می‌دانم، امید است نهادهای خیریه و تجار ملی برای کمک به آسیب‌دیدگان اقدام عاجل نمایند.»

در شبکه‌ی اجتماعی ایکس آقای عبدالله نیز آمده است: «ضمن ابراز تسلیت به خانواده‌های قربانیان و آرزوی صحت‌یابی برای زخمیان این حادثه، از نهادهای کمک‌رسان داخلی و خارجی تقاضا داریم تا هرچه زودتر به کمک آسیب‌دیدگان بشتابند.»

همزمان با این، سازمان همکاری کشورهای اسلامی، یونیسف، سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، ایران، جاپان، پاکستان و ناروی نیز با خانواده‌های قربانیان این رویداد، ابراز همدردی کرده‌اند.

در شبکه‌ی اجتماعی ایکس سازمان همکاری اسلامی آمده است: «سرمنشی طه تاکید کرد که سازمان همکاری اسلامی در این لحظه سخت در حمایت و همبستگی کامل با افغانستان و مردم آن ایستاده است.»

صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) در خبرنامه‌ای گفته است: «یونیسف با همکاران ما در سازمان ملل متحد برای ارزیابی تأثیر کامل در ساحه است. ما از صمیم قلب به همه خانواده‌های آسیب دیده تسلیت می‌گوییم.»

شیر آقا روحانی، استاد دانشگاه گفت: «افغانستان این توان را ندارد باید بازرگانان نهادهای کمک کننده، سازمان ملل متحد باید برای کمک به آسیب دیدگان بشتابند.»

با این حال، حسن کاظمی قمی، سفیر و نماینده‌‌ ویژه رییس‌جمهور ایران در افغانستان در یک نشست خبری از کمک‌ ایران برای آسیب‌دیدگان زمین‌لرزه اخیر در ولایت هرات خبر داده است.

او گفته که شب گذشته تیم‌های امدادرسان این کشور با "سگ‌های زنده‌یاب" از مرز دوغارون وارد اسلام‌قلعه شده‌اند و امروز بعد از ظهر نیز ارسال کمک‌های این کشور در زمینه ایجاد سرپناه موقت، امکانات صحی آغاز شده است.

آقای قمی گفته که با کشورهای همسایه و کشورهای که در نشست اخیر تاتارستان حضور داشتند به تماس شده و مرز ایران در صورت کمک آن‌ها باز است.

بربنیاد آخرین آمار رسمی، در این رویداد مرگبار، بیش از یک هزار و سه صد خانه نیز ویران شده‌اند و باشندگان بخش‌های زلزله زنده همه دار و ندار شان را از دست داده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره