Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

خانواده‌ها در پلخمری از ا.ا خواست امنیت مردم و مسجدها را تامین کند

شماری از باشندگان بغلان که در حمله‌ی روز جمعه در مسجد امام زمان شهر پلخمری بسته‌گان شان را از دست دادند، از نهادهای امنیتی خواهان جلوگیری از تکرار چنین رویدادها هستند.

سید عباس که دو نفر از بسته‌گانش را در این حمله از دست داده، می‌گوید پسر عمه‌اش که در این رویداد جان باخته، به تازگی نامزد شده بود.

سید عباس به طلوع‌نیوز گفت: «فارغ دانشکده اقتصاد بود. کار دولتی نداشت، کارهای آزاد می‌کرد و نان‌آور خانه خود بود.»

برخی زخمیان این رویداد خونین، حکایت‌های گوناگون و تلخ از حمله انتحاری روز گذشته دارند.

سید سرور، زخمی رویداد در باره حمله روز گذشته گفت: «۲۵۰ تا ۳۰۰ نفر بود  در آن‌جا و در خطبه دوم بودیم که انفجار شد و ما روی زمین افتادیم.»

همزمان با این، برخی عالمان دین نیز حمله بر غیرنظامیان را خلاف آموزه‌های اسلامی می‌دانند. عالمان و باشندگان بغلان از امارت اسلامی می‌خواهند تا جلو وقوع این‌گونه رویدادها را بگیرد.

محمد یاسین مهدی‌یار، عالم دین گفت: «خواست ما از امارت اسلامی تامین امنیت جان، مال، ناموس و عزت مردم است. امارت اسلامی باید امنیت محافل و مساجد مردم را تامین کند.»

شیراحمد برهانی، سخنگوی فرماندهی امنیه بغلان می‌گوید که هفت نفر در این رویداد جان باخته و پانزده نفر دیگر زخمی شده‌اند. آقای برهانی از ادامه بررسی‌ها در باره این رویداد نیز سخن می‌زند.

شیراحمد برهانی گفت: «در رابط به امنیت و تامین امنیت هم‌شهریان ما، اطمینان می‌دهیم که تکرار نمی‌شود.»

گروه داعش مسوولیت حمله انتحاری روز گذشته (جمعه) در مسجد امام زمان در شهر پلخمری را بر عهده گرفته است.

خانواده‌ها در پلخمری از ا.ا خواست امنیت مردم و مسجدها را تامین کند

سید عباس که دو نفر از بسته‌گانش را در این حمله از دست داده، می‌گوید پسر عمه‌اش که در این رویداد جان باخته، به تازگی نامزد شده بود.

تصویر بندانگشتی

شماری از باشندگان بغلان که در حمله‌ی روز جمعه در مسجد امام زمان شهر پلخمری بسته‌گان شان را از دست دادند، از نهادهای امنیتی خواهان جلوگیری از تکرار چنین رویدادها هستند.

سید عباس که دو نفر از بسته‌گانش را در این حمله از دست داده، می‌گوید پسر عمه‌اش که در این رویداد جان باخته، به تازگی نامزد شده بود.

سید عباس به طلوع‌نیوز گفت: «فارغ دانشکده اقتصاد بود. کار دولتی نداشت، کارهای آزاد می‌کرد و نان‌آور خانه خود بود.»

برخی زخمیان این رویداد خونین، حکایت‌های گوناگون و تلخ از حمله انتحاری روز گذشته دارند.

سید سرور، زخمی رویداد در باره حمله روز گذشته گفت: «۲۵۰ تا ۳۰۰ نفر بود  در آن‌جا و در خطبه دوم بودیم که انفجار شد و ما روی زمین افتادیم.»

همزمان با این، برخی عالمان دین نیز حمله بر غیرنظامیان را خلاف آموزه‌های اسلامی می‌دانند. عالمان و باشندگان بغلان از امارت اسلامی می‌خواهند تا جلو وقوع این‌گونه رویدادها را بگیرد.

محمد یاسین مهدی‌یار، عالم دین گفت: «خواست ما از امارت اسلامی تامین امنیت جان، مال، ناموس و عزت مردم است. امارت اسلامی باید امنیت محافل و مساجد مردم را تامین کند.»

شیراحمد برهانی، سخنگوی فرماندهی امنیه بغلان می‌گوید که هفت نفر در این رویداد جان باخته و پانزده نفر دیگر زخمی شده‌اند. آقای برهانی از ادامه بررسی‌ها در باره این رویداد نیز سخن می‌زند.

شیراحمد برهانی گفت: «در رابط به امنیت و تامین امنیت هم‌شهریان ما، اطمینان می‌دهیم که تکرار نمی‌شود.»

گروه داعش مسوولیت حمله انتحاری روز گذشته (جمعه) در مسجد امام زمان در شهر پلخمری را بر عهده گرفته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره