Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

پایتخت‌نشینان در روز جهانی پیکار با فقر از تنگدستی شکایت دارند

همزمان با روز جهانی پیکار با فقر و تنگدستی شماری از باشندگان پایتخت از چالش‌های فرا راه اقتصادی‌شان شکایت می‌کنند و از نهاد‌های مدد‌رسان و امارت اسلامی می‌خواهند تا چالش‌های اقتصادی را از کشور ریشه کن بسازد.

حسین یکی از ده‌ها نیازمند است که از بهر کار از ولایت بدخشان به کابل آمده از چالش‌های روزگاراش این‌گونه حکایت می‌کند.

حسین به طلوع‌نیوز، گفت: «وضعیت اقتصادی ام خوب نیست در خانه ۸ الی ۱۲ تن نان‌خور دارم و مادر و پدر پیرم نیز با من است.»

مرتضی، باشنده کابل، گفت: «ما همواره مشکلات مردم را می‌بینیم که دچار فقر هستند زمستان هم در حال آمدن است باید جامعه جهانی در این عرصه با افغانستان کمک کند.»

سهراب، باشنده دیگر کابل، گفت: «از امارت اسلامی می‌خواهیم که برای جوانان و خانواده‌های نیازمند زمینه کار را فراهم بکنند.»

سازمان بین‌المللی کار، در شبکه اجتماعی اکس‌اش می‌گوید که میلیون‌ها تن در افغانستان با بی‌کاری دست و پنجه نرم می‌کنند.

در صفحه اجتماعی اکس این نهاد آمده است: «متأسفانه میلیون‌ها افغان با مشکل کم‌بود فرصت‌های کاری مناسب روبه‌رو هستند. سازمان جهانی کار در افغانستان هر اقدام ممکنی را برای پشتیبانی و توانمندسازی افغان‌ها با ایجاد مشاغلی که دست‌مزد منصفانه و شرایط کاری مصون داشته باشد، انجام می‌دهد.»

عبدالنصیر رشتیا، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «حکومت افغانستان خود نیازمند تا یک پلان اقتصادی را طرح بکند تا مظابق طرح و پلان سرمایه گذاران خارجی را جذب بکنیم تا مطابق آن زمینه کار برای آنان فراهم شود.»

وزارت اقتصاد می‌گوید که این وزارت در تلاش است تا با عملی‌سازی سیاست‌گذاری و پلان‌های دراز مدت در کشور فقر را کاهش دهد.

عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد، گفت: «تلاش ما این است که یک پلان ستراتیژیک طراحی شود که پروژه‌های کلان اقتصادی، انکشافی صنایع متوسط کوچک در دستور کار امارت اسلامی قرار دارد تا فقر در ساختار اجتماعی افغانستان ریشه‌کن شود.»

پیش از این نهاد‌های گوناگون جهانی از گسترش دامنه فقر در کشور هشدار داده‌اند.

پایتخت‌نشینان در روز جهانی پیکار با فقر از تنگدستی شکایت دارند

وزارت اقتصاد می‌گوید که این وزارت در تلاش است تا با عملی‌سازی سیاست‌گذاری و پلان‌های دراز مدت در کشور فقر را کاهش دهد.

تصویر بندانگشتی

همزمان با روز جهانی پیکار با فقر و تنگدستی شماری از باشندگان پایتخت از چالش‌های فرا راه اقتصادی‌شان شکایت می‌کنند و از نهاد‌های مدد‌رسان و امارت اسلامی می‌خواهند تا چالش‌های اقتصادی را از کشور ریشه کن بسازد.

حسین یکی از ده‌ها نیازمند است که از بهر کار از ولایت بدخشان به کابل آمده از چالش‌های روزگاراش این‌گونه حکایت می‌کند.

حسین به طلوع‌نیوز، گفت: «وضعیت اقتصادی ام خوب نیست در خانه ۸ الی ۱۲ تن نان‌خور دارم و مادر و پدر پیرم نیز با من است.»

مرتضی، باشنده کابل، گفت: «ما همواره مشکلات مردم را می‌بینیم که دچار فقر هستند زمستان هم در حال آمدن است باید جامعه جهانی در این عرصه با افغانستان کمک کند.»

سهراب، باشنده دیگر کابل، گفت: «از امارت اسلامی می‌خواهیم که برای جوانان و خانواده‌های نیازمند زمینه کار را فراهم بکنند.»

سازمان بین‌المللی کار، در شبکه اجتماعی اکس‌اش می‌گوید که میلیون‌ها تن در افغانستان با بی‌کاری دست و پنجه نرم می‌کنند.

در صفحه اجتماعی اکس این نهاد آمده است: «متأسفانه میلیون‌ها افغان با مشکل کم‌بود فرصت‌های کاری مناسب روبه‌رو هستند. سازمان جهانی کار در افغانستان هر اقدام ممکنی را برای پشتیبانی و توانمندسازی افغان‌ها با ایجاد مشاغلی که دست‌مزد منصفانه و شرایط کاری مصون داشته باشد، انجام می‌دهد.»

عبدالنصیر رشتیا، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «حکومت افغانستان خود نیازمند تا یک پلان اقتصادی را طرح بکند تا مظابق طرح و پلان سرمایه گذاران خارجی را جذب بکنیم تا مطابق آن زمینه کار برای آنان فراهم شود.»

وزارت اقتصاد می‌گوید که این وزارت در تلاش است تا با عملی‌سازی سیاست‌گذاری و پلان‌های دراز مدت در کشور فقر را کاهش دهد.

عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد، گفت: «تلاش ما این است که یک پلان ستراتیژیک طراحی شود که پروژه‌های کلان اقتصادی، انکشافی صنایع متوسط کوچک در دستور کار امارت اسلامی قرار دارد تا فقر در ساختار اجتماعی افغانستان ریشه‌کن شود.»

پیش از این نهاد‌های گوناگون جهانی از گسترش دامنه فقر در کشور هشدار داده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره