Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

دادگاه‌عالی: در ۳ ماه پسین به بیش از ۴۰ هزار پرونده رسیدگی شده

دادگاه‌عالی امارت اسلامی آمار می‌دهد که در سه ماه پسین به بیش از چهل هزار پرونده گوناگون در سطح کشور رسیدگی کرده است.

عبدالرحیم راشد، سخنگوی این نهاد می‌گوید که آمریت‌های این نهاد نیز در سراسر کشور بیش از چهل و چهار هزار وثایق را به شهروندان در این مدت توزیع کرده‌اند.

سخنگوی دادگاه‌عالی، گفت: «در تمام محاکم کشور در همین سه ماه چهل هزار و چهارصدو نودوشش پرونده گوناگون نیز حل و فصل شده است و این ارقام خود نشان می‌دهد که مسوولان به اندازه کافی کار انجام داده‌اند.» 

مسوولان دادگاه عالی همچنان از شفایت در محاکم کشور اطمینان می‌دهند و تأکید دارند که در تلاش بهبود روند کاری‌شان هستند.  

سخنگوی دادگاه عالی، در این باره می‌گوید: «در سه ماه گذشته یعنی سرطان، اسد و سنبله از سوی آمریت‌های وثایق چهل و چهار هزارو پنج صدو شصت و دو وثیقه اجرا شده است که از این میان یازده هزارو هفت صدو سی و یک آن نکاح خط بود است.» 

از سویی هم، برخی از شهروندان که به دادگاه‌عالی مراجعه کرده‌اند از امارت اسلامی خواست‌های دارند.

محرم علی، مراجعه‌کننده، گفت: «خواست ما از محاکم افغانستان چی از تمیز، ابتداییه یا ستره محکمه عدالت است چی دعوای حقوقی یا هر چیزی دیگر که باشد فقد عدالت باشد در آن.» 

سید الله، مراجعه‌کننده دیگر، گفت: «از نظام گذشته دوسیه داشتم و این دوسیه بسیار مشکلات هم داشت اگر ما بگویم که همه نظام‌ها بدبخت است اشتباه است از وقتی این نظام آمده است کار‌ها بسیار آسان شده است.» 

دادگاه‌عالی همچنان شکایت‌ها در بخش کندی عرضه خدمات به شهروندان را می‌پذیرد و از رسیدگی به این چالش‌ها نیز به گونه‌ی بهتر اطمینان می‌دهد.

دادگاه‌عالی: در ۳ ماه پسین به بیش از ۴۰ هزار پرونده رسیدگی شده

مسوولان دادگاه عالی همچنان از شفافیت در محاکم کشور اطمینان می‌دهند و تأکید دارند که در تلاش بهبود روند کاری‌شان هستند.  

تصویر بندانگشتی

دادگاه‌عالی امارت اسلامی آمار می‌دهد که در سه ماه پسین به بیش از چهل هزار پرونده گوناگون در سطح کشور رسیدگی کرده است.

عبدالرحیم راشد، سخنگوی این نهاد می‌گوید که آمریت‌های این نهاد نیز در سراسر کشور بیش از چهل و چهار هزار وثایق را به شهروندان در این مدت توزیع کرده‌اند.

سخنگوی دادگاه‌عالی، گفت: «در تمام محاکم کشور در همین سه ماه چهل هزار و چهارصدو نودوشش پرونده گوناگون نیز حل و فصل شده است و این ارقام خود نشان می‌دهد که مسوولان به اندازه کافی کار انجام داده‌اند.» 

مسوولان دادگاه عالی همچنان از شفایت در محاکم کشور اطمینان می‌دهند و تأکید دارند که در تلاش بهبود روند کاری‌شان هستند.  

سخنگوی دادگاه عالی، در این باره می‌گوید: «در سه ماه گذشته یعنی سرطان، اسد و سنبله از سوی آمریت‌های وثایق چهل و چهار هزارو پنج صدو شصت و دو وثیقه اجرا شده است که از این میان یازده هزارو هفت صدو سی و یک آن نکاح خط بود است.» 

از سویی هم، برخی از شهروندان که به دادگاه‌عالی مراجعه کرده‌اند از امارت اسلامی خواست‌های دارند.

محرم علی، مراجعه‌کننده، گفت: «خواست ما از محاکم افغانستان چی از تمیز، ابتداییه یا ستره محکمه عدالت است چی دعوای حقوقی یا هر چیزی دیگر که باشد فقد عدالت باشد در آن.» 

سید الله، مراجعه‌کننده دیگر، گفت: «از نظام گذشته دوسیه داشتم و این دوسیه بسیار مشکلات هم داشت اگر ما بگویم که همه نظام‌ها بدبخت است اشتباه است از وقتی این نظام آمده است کار‌ها بسیار آسان شده است.» 

دادگاه‌عالی همچنان شکایت‌ها در بخش کندی عرضه خدمات به شهروندان را می‌پذیرد و از رسیدگی به این چالش‌ها نیز به گونه‌ی بهتر اطمینان می‌دهد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره