Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

جمشید خواجه‌یوف: ثبات افغانستان، ثبات در منطقه و ازبیکستان است

جمشید خواجه‌یوف، معاون نخست‌وزیر ازبیکستان در نشستی در کابل صلح و ثبات در افغانستان را صلح و ثبات در منطقه و ازبیکستان می‌داند.

آقای خواجه‌یوف که در راس یک هیات چهل وپنج نفری به افغانستان آمده، در دیدار با برخی مقام‌های امارت اسلامی، به رشد اقتصادی در کشور تاکید می‌ورزد و از همکاری ازبیکستان در بخش‌های توسعه تجارت، ترانزیت و رشد کشاورزی در افغانستان نیز سخن می‌زند.

معاون نخست‌وزیر ازبیکستان گفت: «وزیر زراعت ازبیکستان و وزیر ذخایر آب هم در این ترکیب هیات استند و می‌خواهند از تجربه‌های شان استفاده شود در افغانستان آماده همکاری استند.»

از سویی هم، ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزراء، در دیدار با هیات ازبیکستانی تاکید می‌ورزد که دوطرف برعلاوه ارتباطات بازرگانی، اقتصادی و ترانزیتی درباره راه‌آهن، حمل‌ونقل، استخراج معیاری معادن، مدیریت آب، توسعه کشاورزی، و فراهم ساختن زمینه تحصیلات عالی برای جوانان در ازبیکستان، گفت‌وگو کرده‌اند.

آقای برادر در دیدار با هیات ازبیکستانی گفت: «رفت و آمد هیات بلندپایه نشان می‌دهد که ارتباطات هردو جانبه در حال تقویت است. ما امیدوار هستیم که در این نشست بین دو طرف بتوانیم روابط دوجانبه به ویژه در بخش تجارت و ترانزیت پیش رفت‌های خوب داشته باشیم.»

در همین حال، نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت، می‌گوید که می‌کوشند تا تجارت میان دو کشور را تا سه میلیارد دالر در سال برسانند و بندر حیرتان نیز از آغاز ماه نوامبر به گونه‌ی بیست و چهار ساعته فعالیت خود را آغاز کند.

آقای عزیزی گفت: «تصمیم به این گرفته شده است که تجارت ما به امید خداوند از ششصد میلیون دالر به سه میلیارد دالر برسد چون قبلا هم جناب رییس جمهور یادآور شده بودند که تجارت به دو میلیارد دالر برسانیم اما حال خوشحال هستیم که این را ما بالا کردیم به سه میلیارد دالر.»

با این حال، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری از مقام‌های دو کشور می‌خواهد تا سهولت‌های لازم را برای بازرگانان دو طرف فراهم بسازند.

محمد یونس مومند، معاون اول اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری گفت: «پیش از او در افغانستان امنیت نبود کرپشن بود و کشت کوکنار بود، فعلا هر سه پدیده از افغانستان محوه شده، افغانستان بستر کامل برای سرمایه‌گذاری است.»

همزمان، یک نمایشگاه محصولات ازبیکستانی در افغانستان از سوی هیات ازبیکستانی نیز گشایش یافت، همچنان نشست‌ "بی تو بی" هیاتی ازبیکستانی با وزارت صنعت و تجارت و نمایندگان سکتور خصوصی افغانستان نیز برگزار شد.

جمشید خواجه‌یوف: ثبات افغانستان، ثبات در منطقه و ازبیکستان است

با این حال، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری از مقام‌های دو کشور می‌خواهد تا سهولت‌های لازم را برای بازرگانان دو طرف فراهم بسازند.

تصویر بندانگشتی

جمشید خواجه‌یوف، معاون نخست‌وزیر ازبیکستان در نشستی در کابل صلح و ثبات در افغانستان را صلح و ثبات در منطقه و ازبیکستان می‌داند.

آقای خواجه‌یوف که در راس یک هیات چهل وپنج نفری به افغانستان آمده، در دیدار با برخی مقام‌های امارت اسلامی، به رشد اقتصادی در کشور تاکید می‌ورزد و از همکاری ازبیکستان در بخش‌های توسعه تجارت، ترانزیت و رشد کشاورزی در افغانستان نیز سخن می‌زند.

معاون نخست‌وزیر ازبیکستان گفت: «وزیر زراعت ازبیکستان و وزیر ذخایر آب هم در این ترکیب هیات استند و می‌خواهند از تجربه‌های شان استفاده شود در افغانستان آماده همکاری استند.»

از سویی هم، ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزراء، در دیدار با هیات ازبیکستانی تاکید می‌ورزد که دوطرف برعلاوه ارتباطات بازرگانی، اقتصادی و ترانزیتی درباره راه‌آهن، حمل‌ونقل، استخراج معیاری معادن، مدیریت آب، توسعه کشاورزی، و فراهم ساختن زمینه تحصیلات عالی برای جوانان در ازبیکستان، گفت‌وگو کرده‌اند.

آقای برادر در دیدار با هیات ازبیکستانی گفت: «رفت و آمد هیات بلندپایه نشان می‌دهد که ارتباطات هردو جانبه در حال تقویت است. ما امیدوار هستیم که در این نشست بین دو طرف بتوانیم روابط دوجانبه به ویژه در بخش تجارت و ترانزیت پیش رفت‌های خوب داشته باشیم.»

در همین حال، نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت، می‌گوید که می‌کوشند تا تجارت میان دو کشور را تا سه میلیارد دالر در سال برسانند و بندر حیرتان نیز از آغاز ماه نوامبر به گونه‌ی بیست و چهار ساعته فعالیت خود را آغاز کند.

آقای عزیزی گفت: «تصمیم به این گرفته شده است که تجارت ما به امید خداوند از ششصد میلیون دالر به سه میلیارد دالر برسد چون قبلا هم جناب رییس جمهور یادآور شده بودند که تجارت به دو میلیارد دالر برسانیم اما حال خوشحال هستیم که این را ما بالا کردیم به سه میلیارد دالر.»

با این حال، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری از مقام‌های دو کشور می‌خواهد تا سهولت‌های لازم را برای بازرگانان دو طرف فراهم بسازند.

محمد یونس مومند، معاون اول اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری گفت: «پیش از او در افغانستان امنیت نبود کرپشن بود و کشت کوکنار بود، فعلا هر سه پدیده از افغانستان محوه شده، افغانستان بستر کامل برای سرمایه‌گذاری است.»

همزمان، یک نمایشگاه محصولات ازبیکستانی در افغانستان از سوی هیات ازبیکستانی نیز گشایش یافت، همچنان نشست‌ "بی تو بی" هیاتی ازبیکستانی با وزارت صنعت و تجارت و نمایندگان سکتور خصوصی افغانستان نیز برگزار شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره