Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تاکید کاظمی قمی بر دیپلوماسی مشترک برای حل بحران افغانستان

حسن کاظمی قمی، سفیر و نماینده‌‌ی ویژه رییس‌جمهور ایران در افغانستان، با مارکس پوتزل، معاون نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در افغانستان، دیدار کرد.

آقای قمی در شبکه‌ی اجتماعی اکس نوشته است که او در این دیدار بر تقویت دیپلوماسی مشترک میان کشورهای منطقه به هدف حل بحران افغانستان تاکید کرده است.

سفیر و نماینده‌‌ی ویژه رییس‌جمهور ایران، در دیدار با آقای پوتزل، تحریم‌های وضع شده بر امارت اسلامی را از موانع پیکار با هراس‌افگنی و موادمخدر در افغانستان خوانده است.

در شبکه‌ی اکس آقای قمی آمده است: «از لزوم پاسخگو کردن بازیگران فرامنطقه‌ای خصوصا امریکا که مسبب شرایط فعلی افعانستان هستند تاکید صورت گرفت. همچنین از هرگونه مشارکت سازنده بازیگران فرامنطقه در ابتکارات بین‌المللی ابراز تردید نمودم. برای مبازره موثر با هراس‌افگنی و مقابله با مواد مخدر، تحریم‌های اعمال شده یکی از موانع و مشکلات جدی است که انتظار می‌رود سازمان ملل متحد به رسالت خود برای صلح پایبند بوده و برای حل آن، اقدامات و ترتیبات موثری را فراهم آورد.»

عباس بدری فر، مسوول مطبوعات سفارت ایران در افغانستان گفت: «در این دیدار بر تقویت دیپلوماسی مشترک و چندجانبه با محوریت کشورهای منطقه برای بیرون رفت از بحران های افغانستان تاکید داشتند.»

از سویی هم، برخی از آگاهان مسایل سیاسی به این باور اند که کشورهای منطقه می‌توانند در حل بحران کنونی کشور موثر واقع شوند.

شاکر حیات، آگاه مسایل سیاسی در این باره به طلوع‌نیوز گفت: «کشورهای منطقه سیاست تضعیف را در قبال افغانستان دارند از یک طرف می‌خواهند که افغانستان آباد نشود که خطری مواجه آنان نباشد و از طرف دیگر می‌خواهند که از وضعیت کنونی بیرون شویم.»

حمیدالله هوتک، آگاه دیگر سیاسی گفت: «حکومت افغانستان هم باید تلاش کند که خواست‌های جهان که با اهداف شرعی در تضاد نباشد را بپذیرد.»

این در حالی‌ست که هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان «یوناما» و ایران در بیش از دو سال پسین، همواره نگرانی‌های شان را از وجود گروه‌های هراس‌افگن در خاک افغانستان ابراز کرده‌اند و از حکومت سرپرست به تکرار خواسته‌اند تا به خواست‌ها مبنی بر تشکیل حکومت همه‌شمول تن دهد.

تاکید کاظمی قمی بر دیپلوماسی مشترک برای حل بحران افغانستان

آقای قمی در شبکه‌ی اجتماعی اکس نوشته است که او در این دیدار بر تقویت دیپلوماسی مشترک میان کشورهای منطقه به هدف حل بحران افغانستان تاکید کرده است.

تصویر بندانگشتی

حسن کاظمی قمی، سفیر و نماینده‌‌ی ویژه رییس‌جمهور ایران در افغانستان، با مارکس پوتزل، معاون نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در افغانستان، دیدار کرد.

آقای قمی در شبکه‌ی اجتماعی اکس نوشته است که او در این دیدار بر تقویت دیپلوماسی مشترک میان کشورهای منطقه به هدف حل بحران افغانستان تاکید کرده است.

سفیر و نماینده‌‌ی ویژه رییس‌جمهور ایران، در دیدار با آقای پوتزل، تحریم‌های وضع شده بر امارت اسلامی را از موانع پیکار با هراس‌افگنی و موادمخدر در افغانستان خوانده است.

در شبکه‌ی اکس آقای قمی آمده است: «از لزوم پاسخگو کردن بازیگران فرامنطقه‌ای خصوصا امریکا که مسبب شرایط فعلی افعانستان هستند تاکید صورت گرفت. همچنین از هرگونه مشارکت سازنده بازیگران فرامنطقه در ابتکارات بین‌المللی ابراز تردید نمودم. برای مبازره موثر با هراس‌افگنی و مقابله با مواد مخدر، تحریم‌های اعمال شده یکی از موانع و مشکلات جدی است که انتظار می‌رود سازمان ملل متحد به رسالت خود برای صلح پایبند بوده و برای حل آن، اقدامات و ترتیبات موثری را فراهم آورد.»

عباس بدری فر، مسوول مطبوعات سفارت ایران در افغانستان گفت: «در این دیدار بر تقویت دیپلوماسی مشترک و چندجانبه با محوریت کشورهای منطقه برای بیرون رفت از بحران های افغانستان تاکید داشتند.»

از سویی هم، برخی از آگاهان مسایل سیاسی به این باور اند که کشورهای منطقه می‌توانند در حل بحران کنونی کشور موثر واقع شوند.

شاکر حیات، آگاه مسایل سیاسی در این باره به طلوع‌نیوز گفت: «کشورهای منطقه سیاست تضعیف را در قبال افغانستان دارند از یک طرف می‌خواهند که افغانستان آباد نشود که خطری مواجه آنان نباشد و از طرف دیگر می‌خواهند که از وضعیت کنونی بیرون شویم.»

حمیدالله هوتک، آگاه دیگر سیاسی گفت: «حکومت افغانستان هم باید تلاش کند که خواست‌های جهان که با اهداف شرعی در تضاد نباشد را بپذیرد.»

این در حالی‌ست که هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان «یوناما» و ایران در بیش از دو سال پسین، همواره نگرانی‌های شان را از وجود گروه‌های هراس‌افگن در خاک افغانستان ابراز کرده‌اند و از حکومت سرپرست به تکرار خواسته‌اند تا به خواست‌ها مبنی بر تشکیل حکومت همه‌شمول تن دهد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره