Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

شکایت شهروندان کشور از جمع نشدن گداها از سطح شهر

برخی از شهروندان کشور می‌گویند که با وجود ایجاد کمیسیون جمع‌آوری گداها در کشور، هنوز از شمار گداها در پایتخت کاسته نشده است. 

آنان از مسوولان می‌خواهند تا در این باره بی درنگ گام بردارند. 

شریف، باشنده کابل، گفت: «گداها به موتر مردم به رفت و آمد مردم به یک کار و مردم حتمن مشکل ایجاد می‌کنند.»

میلاد، باشنده کابل، گفت: «کمک‌های که برای شان می‌شود خیلی خوب است زیادتر که بیبینم کودکان که وقت درس شان است در این کار هستند.» 

راحله زن کهن سالی است که برای تامین نیازهای خانواده روزانه در بخش‌های از شهر کابل دست به تگدی گری می‌زد.

او که پس از گرد آوری گداها دیگر دست به این کار نزده است می‌گوید تا کنون هیچ کمکی را از سوی امارت اسلامی دریافت نکرده است. 

راحله، نیازمند، گفت: «مرد ندارم که حالی با من کمک کند، کرایه خانه‌ام از چهار ماه به این‌سو مانده است یک کمکم کنند، دسترخوان را دیدید که تکه تکه بود.»

اما امارت اسلامی می‌گوید که روند گردآوری گداها از سطح شهر هنوز جریان دارد، و برای هر گدا دوهزار افغانی در ماه نیز پرداخت می‌شود.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «دو هزار هم که گفته شده به خانواده گفته نشده بلکه برای افراد گفته شده، چند تن در یک خانواده است مثلا اگر ۵ تن باشند دو هزاری پول خوبی می‌شود. و همچنان گفته شده که این پول همیشه باید کوشش شود که از طریق اکونت‌ها پرداخت شود.» 

این در حالی‌ست که روز پیش در نشست کمیسیون گرد آوری گداها به رهبری ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست‌الوزرا  بر حل مشکلات افراد نیازمند تاکید شد.

شکایت شهروندان کشور از جمع نشدن گداها از سطح شهر

او که پس از گرد آوری گداها دیگر دست به این کار نزده است می‌گوید تا کنون هیچ کمکی را از سوی امارت اسلامی دریافت نکرده است. 

تصویر بندانگشتی

برخی از شهروندان کشور می‌گویند که با وجود ایجاد کمیسیون جمع‌آوری گداها در کشور، هنوز از شمار گداها در پایتخت کاسته نشده است. 

آنان از مسوولان می‌خواهند تا در این باره بی درنگ گام بردارند. 

شریف، باشنده کابل، گفت: «گداها به موتر مردم به رفت و آمد مردم به یک کار و مردم حتمن مشکل ایجاد می‌کنند.»

میلاد، باشنده کابل، گفت: «کمک‌های که برای شان می‌شود خیلی خوب است زیادتر که بیبینم کودکان که وقت درس شان است در این کار هستند.» 

راحله زن کهن سالی است که برای تامین نیازهای خانواده روزانه در بخش‌های از شهر کابل دست به تگدی گری می‌زد.

او که پس از گرد آوری گداها دیگر دست به این کار نزده است می‌گوید تا کنون هیچ کمکی را از سوی امارت اسلامی دریافت نکرده است. 

راحله، نیازمند، گفت: «مرد ندارم که حالی با من کمک کند، کرایه خانه‌ام از چهار ماه به این‌سو مانده است یک کمکم کنند، دسترخوان را دیدید که تکه تکه بود.»

اما امارت اسلامی می‌گوید که روند گردآوری گداها از سطح شهر هنوز جریان دارد، و برای هر گدا دوهزار افغانی در ماه نیز پرداخت می‌شود.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «دو هزار هم که گفته شده به خانواده گفته نشده بلکه برای افراد گفته شده، چند تن در یک خانواده است مثلا اگر ۵ تن باشند دو هزاری پول خوبی می‌شود. و همچنان گفته شده که این پول همیشه باید کوشش شود که از طریق اکونت‌ها پرداخت شود.» 

این در حالی‌ست که روز پیش در نشست کمیسیون گرد آوری گداها به رهبری ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست‌الوزرا  بر حل مشکلات افراد نیازمند تاکید شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره