Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

استقبال ا.ا از سخنان رییس‌جمهور ازبیکستان درباره صلح و ثبات در افغانستان

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی با استقبال از سخنان رییس‌جمهور ازبیکستان درباره اهمیت صلح و ثبات در افغانستان، همکاری کشورهای منطقه در ایجاد صلح و ثبات در افغانستان را مهم می‌خواند.

آقای مجاهد تاکید می‌ورزد که برای ایجاد صلح و ثبات، به روابط مستحکم دیپلوماتیک کشورهای همسایه با امارت اسلامی نیاز است.

سخنگوی امارت اسلامی در این باره به طلوع‌نیوز گفت: «نیاز است که منطقه با این ثبات فعلی به افغانستان کمک بکند، همکار باشد. مشکلاتی که خلق می‌شود یا تصور اش می‌رود جلوگیری شود. دوم، اینکه روابط قوی دیپلماتیک را با امارت اسلامی افغانستان احیا بکنند.»

پیش از این، شوکت میرضیایف، رییس‌جمهور ازبیکستان در نشست سران "سازمان کشورهای تُرک"، صلح و ثبات در افغانستان را نیاز جدی برای صلح در منطقه خوانده بود.

آقای میرضیایف در این نشست همچنان خواستار فراموش نشدن افغانستان در شرایط کنونی شده است.

رییس‌جمهور ازبیکستان افزود: «برقراری صلح و آرامش در افغانستان که تاریخ و سرنوشت آن با مردم ترک در طول هزاران سال ارتباط نزدیک دارد، شرط اصلی تضمین ثبات و امنیت استراتیژیک در منطقه ماست؛ اما در جهان کنونی درگیری‌ها در نقطه‌های مختلف به طور چشم‌گیر توجه جامعه بین‌المللی را از بین برده است.»

رییس‌جمهور ترکیه نیز در این نشست نقش افغانستان در امنیت جهانی را مهم می‌داند.

رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهور ترکیه گفت: «جهان به تلاش‌های خود برای ایجاد امنیت در کل قاره ادامه می‌دهد. به عنوان یک عضو جهان افغانستان هم در این زمینه مهم است.»

رییس‌جمهور ازبیکستان همچنان از ارایه‌ی کمک‌های بشردوستانه از طریق مرکز لجستیک در ترمذ و ادامه آموزش شهروندان افغانستان اطمینان داده است.

دهمین نشست سران سازمان کشورهای ترک روز جمعه در شهر آستانه قزاقستان برگزار شد.

استقبال ا.ا از سخنان رییس‌جمهور ازبیکستان درباره صلح و ثبات در افغانستان

آقای مجاهد تاکید می‌ورزد که برای ایجاد صلح و ثبات، به روابط مستحکم دیپلوماتیک کشورهای همسایه با امارت اسلامی نیاز است.

تصویر بندانگشتی

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی با استقبال از سخنان رییس‌جمهور ازبیکستان درباره اهمیت صلح و ثبات در افغانستان، همکاری کشورهای منطقه در ایجاد صلح و ثبات در افغانستان را مهم می‌خواند.

آقای مجاهد تاکید می‌ورزد که برای ایجاد صلح و ثبات، به روابط مستحکم دیپلوماتیک کشورهای همسایه با امارت اسلامی نیاز است.

سخنگوی امارت اسلامی در این باره به طلوع‌نیوز گفت: «نیاز است که منطقه با این ثبات فعلی به افغانستان کمک بکند، همکار باشد. مشکلاتی که خلق می‌شود یا تصور اش می‌رود جلوگیری شود. دوم، اینکه روابط قوی دیپلماتیک را با امارت اسلامی افغانستان احیا بکنند.»

پیش از این، شوکت میرضیایف، رییس‌جمهور ازبیکستان در نشست سران "سازمان کشورهای تُرک"، صلح و ثبات در افغانستان را نیاز جدی برای صلح در منطقه خوانده بود.

آقای میرضیایف در این نشست همچنان خواستار فراموش نشدن افغانستان در شرایط کنونی شده است.

رییس‌جمهور ازبیکستان افزود: «برقراری صلح و آرامش در افغانستان که تاریخ و سرنوشت آن با مردم ترک در طول هزاران سال ارتباط نزدیک دارد، شرط اصلی تضمین ثبات و امنیت استراتیژیک در منطقه ماست؛ اما در جهان کنونی درگیری‌ها در نقطه‌های مختلف به طور چشم‌گیر توجه جامعه بین‌المللی را از بین برده است.»

رییس‌جمهور ترکیه نیز در این نشست نقش افغانستان در امنیت جهانی را مهم می‌داند.

رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهور ترکیه گفت: «جهان به تلاش‌های خود برای ایجاد امنیت در کل قاره ادامه می‌دهد. به عنوان یک عضو جهان افغانستان هم در این زمینه مهم است.»

رییس‌جمهور ازبیکستان همچنان از ارایه‌ی کمک‌های بشردوستانه از طریق مرکز لجستیک در ترمذ و ادامه آموزش شهروندان افغانستان اطمینان داده است.

دهمین نشست سران سازمان کشورهای ترک روز جمعه در شهر آستانه قزاقستان برگزار شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره