Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

برگزاری آزمون نهایی سمستر خزانی و تداوم ناامیدی دختران

همزمان با برگزاری آزمون نهایی سمستر خزانی در دانش‌گاه‌های دولتی برخی از دختران دانش‌جو می‌گویند که در حال حاضر در ناامیدی به سر می‌برند.

آنان از امارت اسلامی می‌خواهند تا به آنان نیز همانند پسران فرصت‌های آموزشی را در کشور فراهم کند.

ملکه ۲۳ ساله که دانشجوی دانشکده زبان و ادبیات فارسی دری بود با انتقاد از عدم حضورش در آزمون خزانی می‌گوید یک بار دیگر‌امیداش را از دست داده است و خواهان باز گشایی در نهاد‌های آموزشی بر روی دختران است.

ملکه به طلوع‌نیوز، گفت: «امید داشتم که یک روزی برای ما خبر خوب می‌رسد و ما خواهد توانستیم در این امتحان اشتراک کنیم ولی وقتی ما از سمت تحصیلات عالی هیچ جوابی را نشنیدیم بسیار ناراحت شدیم تمام زحمت‌های که کشیدم هیچ شد و آرزوهایم نیز به خاک یکسان شد.»

مریم، دانش‌جو، گفت: «امتحانات خزانی دوباره شروع شد از سوی دانش‌گاه‌ها و تنها طبقه ذکور به شکل آزادانه مکتب و دانش‌گاه می‌روند و این جای تاسف است که به روی دختران دروازه‌های آموزش بسته است.»

مسکان، دانش‌جو دیگر، می‌گوید: «ما متوجه هستیم که کم کم از جامعه حذف شده روان استیم و ۲۰ سال به عقب می‌رویم با وجودی که ما نو در جامعه حضور پیدا کرده بودیم که پس دوباره حذف شدیم.»

برخی از فعالان عرصه حقوق زن نیز با ابراز نگرانی از حضور نداشتن دختران دانش‌جو در دانش‌گاه‌ها می‌گویند امارت اسلامی باید برای بقا، عدالت اجتماعی را در نظر بگیرد.

فاضله سروش، فعال عرصه حقوق زن، گفت: «عدالت اجتماعی بقای یک حکومت است اگر حکومت‌ها عدالت اجتماعی را رعایت نکند بحران اجتماعی به وجود می‌آید که این بحران سبب سقوط همان نظام می‌شود.»

در همین حال، شماری از مسوولان دانش‌گاه‌های خصوصی می‌گویند که بیش از ۶۰ درصد محصلان آنان را دختران تشکیل می‌داد و حضور نداشتن آنان در حال حاضر دانش‌گاه‌های خصوصی را به رکود روبه‌رو کرده است.

گل رحمن قاضی، ریس یکی از دانش‌گاه‌های خصوصی، گفت: «ما تقریبا ۶۵ درصد طبقه اناث داشتیم [دانشجو] که همه در خانه هستند و باقی ۴۵ درصد که است بیش‌تر شان مامورین بودند که یا از وطن بیرون شدند یا این‌که معاش ندارند آن‌ها هم نتوانستند ادامه بدهند و یک تعداد دیگر هم که هستند نمی‌توانند که اقتصاد دانش‌گاه را آن چنانی که تامین می‌کنند تامین کنند.»

بازگشایی مکتب‌ها و دانش‌گاه‌ها به روی دختران از خواست‌های همیشگی شهروندان کشور و جامعه جهانی از حکومت سرپرست بوده است، اما حکومت سرپرست بار‌ها تاکید کرده که با فراهم شدن شرایط، مکتب‌ها و دانش‌گاه‌ها به روی دختران بازخواهند شد.

برگزاری آزمون نهایی سمستر خزانی و تداوم ناامیدی دختران

برخی از فعالان عرصه حقوق زن نیز با ابراز نگرانی از حضور نداشتن دختران دانش‌جو در دانش‌گاه‌ها می‌گویند امارت اسلامی باید برای بقا، عدالت اجتماعی را در نظر بگیرد.

تصویر بندانگشتی

همزمان با برگزاری آزمون نهایی سمستر خزانی در دانش‌گاه‌های دولتی برخی از دختران دانش‌جو می‌گویند که در حال حاضر در ناامیدی به سر می‌برند.

آنان از امارت اسلامی می‌خواهند تا به آنان نیز همانند پسران فرصت‌های آموزشی را در کشور فراهم کند.

ملکه ۲۳ ساله که دانشجوی دانشکده زبان و ادبیات فارسی دری بود با انتقاد از عدم حضورش در آزمون خزانی می‌گوید یک بار دیگر‌امیداش را از دست داده است و خواهان باز گشایی در نهاد‌های آموزشی بر روی دختران است.

ملکه به طلوع‌نیوز، گفت: «امید داشتم که یک روزی برای ما خبر خوب می‌رسد و ما خواهد توانستیم در این امتحان اشتراک کنیم ولی وقتی ما از سمت تحصیلات عالی هیچ جوابی را نشنیدیم بسیار ناراحت شدیم تمام زحمت‌های که کشیدم هیچ شد و آرزوهایم نیز به خاک یکسان شد.»

مریم، دانش‌جو، گفت: «امتحانات خزانی دوباره شروع شد از سوی دانش‌گاه‌ها و تنها طبقه ذکور به شکل آزادانه مکتب و دانش‌گاه می‌روند و این جای تاسف است که به روی دختران دروازه‌های آموزش بسته است.»

مسکان، دانش‌جو دیگر، می‌گوید: «ما متوجه هستیم که کم کم از جامعه حذف شده روان استیم و ۲۰ سال به عقب می‌رویم با وجودی که ما نو در جامعه حضور پیدا کرده بودیم که پس دوباره حذف شدیم.»

برخی از فعالان عرصه حقوق زن نیز با ابراز نگرانی از حضور نداشتن دختران دانش‌جو در دانش‌گاه‌ها می‌گویند امارت اسلامی باید برای بقا، عدالت اجتماعی را در نظر بگیرد.

فاضله سروش، فعال عرصه حقوق زن، گفت: «عدالت اجتماعی بقای یک حکومت است اگر حکومت‌ها عدالت اجتماعی را رعایت نکند بحران اجتماعی به وجود می‌آید که این بحران سبب سقوط همان نظام می‌شود.»

در همین حال، شماری از مسوولان دانش‌گاه‌های خصوصی می‌گویند که بیش از ۶۰ درصد محصلان آنان را دختران تشکیل می‌داد و حضور نداشتن آنان در حال حاضر دانش‌گاه‌های خصوصی را به رکود روبه‌رو کرده است.

گل رحمن قاضی، ریس یکی از دانش‌گاه‌های خصوصی، گفت: «ما تقریبا ۶۵ درصد طبقه اناث داشتیم [دانشجو] که همه در خانه هستند و باقی ۴۵ درصد که است بیش‌تر شان مامورین بودند که یا از وطن بیرون شدند یا این‌که معاش ندارند آن‌ها هم نتوانستند ادامه بدهند و یک تعداد دیگر هم که هستند نمی‌توانند که اقتصاد دانش‌گاه را آن چنانی که تامین می‌کنند تامین کنند.»

بازگشایی مکتب‌ها و دانش‌گاه‌ها به روی دختران از خواست‌های همیشگی شهروندان کشور و جامعه جهانی از حکومت سرپرست بوده است، اما حکومت سرپرست بار‌ها تاکید کرده که با فراهم شدن شرایط، مکتب‌ها و دانش‌گاه‌ها به روی دختران بازخواهند شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره