Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

بیست‌هزار خیمه؛ کمک امارات متحده عربی به مهاجران افغان

محمد ارسلاح خروتی، معین وزارت مهاجران و عودت کننده‌ها گفته است که امارات متحده عربی ۲۰هزار خیمه به مهاجران افغان که از پاکستان برگشته‌اند، کمک کرده است.

آقای خروتی این کمک‌ها را بسنده نمی‌داند و از نهادهای بین‌المللی خواسته است تا کمک‌های شان را به مهاجران بیشتر بسازند.

قرار است ده‌هزار خیمه در تورخم و ده‌هزار دیگر در سپین بولدک به مهاجران توزیع شود.

محمد ارسلاح خروتی در این باره گفته است: «حدود ۲۰هزار خیمه وجود دارد که ۱۰هزار خیمه به سپین بولدک قندهار و ۱۰هزار خیمه به تورخم در ولایت ننگرهار برای مهاجران انتقال خواهد شد.»

به گفته‌ی معین وزارت مهاجران و عودت کننده‌ها، صدها هزار خیمه دیگر نیز برای تامین سرپناه برای مهاجران افغان که از پاکستان بازگشته‌اند، نیاز است.

محمد ارسلاح خروتی افزوده که کمک‌های بین‌المللی به مهاجران کافی نیست و باید کمک‌های خوراکی و غیرخوراکی به مهاجران افزایش یابد.

آقای خروتی گفت: «ما از کشورهای بین‌المللی به ویژه کشورهای اسلامی می‌خواهیم که در شرایط سخت کنونی به مهاجران افغان در زمینه مواد خوراکی و غیرخوراکی کمک کنند.»

در سوی دیگر، شماری از مهاجران بازگشته از پاکستان تاکید دارند که باید تسهیلات بیشتری به آنان در کشور فراهم شود.

سمیع الله، مهاجر بازگشته از پاکستان گفته است: «ما در پاکستان تحت ظلم و ستم بودیم و از بازگشت به کشور خود بسیار خرسندیم و باید کمک بیشتری شود.»

شاهدالله، مهاجر دیگر گفت: «خدمات امارت اسلامی برای مهاجران قابل تقدیر است و این سلسله کمک‌ها به مهاجران باید ادامه یابد.»

همزمان با این، زلمی خلیل‌زاد نماینده پیشین امریکا برای صلح افغانستان در صفحه ایکس‌اش نوشته که حکومت موقت پاکستان قطعآ حق ندارد که مهاجران را بدون درنظر گرفتن یک روند قانونی، اخراج کند.

بیست‌هزار خیمه؛ کمک امارات متحده عربی به مهاجران افغان

در سوی دیگر، شماری از مهاجران بازگشته از پاکستان تاکید دارند که باید تسهیلات بیشتری به آنان در کشور فراهم شود.

تصویر بندانگشتی

محمد ارسلاح خروتی، معین وزارت مهاجران و عودت کننده‌ها گفته است که امارات متحده عربی ۲۰هزار خیمه به مهاجران افغان که از پاکستان برگشته‌اند، کمک کرده است.

آقای خروتی این کمک‌ها را بسنده نمی‌داند و از نهادهای بین‌المللی خواسته است تا کمک‌های شان را به مهاجران بیشتر بسازند.

قرار است ده‌هزار خیمه در تورخم و ده‌هزار دیگر در سپین بولدک به مهاجران توزیع شود.

محمد ارسلاح خروتی در این باره گفته است: «حدود ۲۰هزار خیمه وجود دارد که ۱۰هزار خیمه به سپین بولدک قندهار و ۱۰هزار خیمه به تورخم در ولایت ننگرهار برای مهاجران انتقال خواهد شد.»

به گفته‌ی معین وزارت مهاجران و عودت کننده‌ها، صدها هزار خیمه دیگر نیز برای تامین سرپناه برای مهاجران افغان که از پاکستان بازگشته‌اند، نیاز است.

محمد ارسلاح خروتی افزوده که کمک‌های بین‌المللی به مهاجران کافی نیست و باید کمک‌های خوراکی و غیرخوراکی به مهاجران افزایش یابد.

آقای خروتی گفت: «ما از کشورهای بین‌المللی به ویژه کشورهای اسلامی می‌خواهیم که در شرایط سخت کنونی به مهاجران افغان در زمینه مواد خوراکی و غیرخوراکی کمک کنند.»

در سوی دیگر، شماری از مهاجران بازگشته از پاکستان تاکید دارند که باید تسهیلات بیشتری به آنان در کشور فراهم شود.

سمیع الله، مهاجر بازگشته از پاکستان گفته است: «ما در پاکستان تحت ظلم و ستم بودیم و از بازگشت به کشور خود بسیار خرسندیم و باید کمک بیشتری شود.»

شاهدالله، مهاجر دیگر گفت: «خدمات امارت اسلامی برای مهاجران قابل تقدیر است و این سلسله کمک‌ها به مهاجران باید ادامه یابد.»

همزمان با این، زلمی خلیل‌زاد نماینده پیشین امریکا برای صلح افغانستان در صفحه ایکس‌اش نوشته که حکومت موقت پاکستان قطعآ حق ندارد که مهاجران را بدون درنظر گرفتن یک روند قانونی، اخراج کند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره