Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

خواست مکرر دانش‌آموزان بر بازگشایی مکتب‌ها در کشور

شماری از دانش‌آموزان دختر بالاتر از صنف ششم یک بار دیگر از عدم بازگشایی در مکتب‌ها در کشور نگرانی می‌کنند و از امارت اسلامی می‌خواهند تا هرچی زودتر در مکتب‌ها ودانش‌گاه‌ها را به روی‌شان بازگشایی کند.

ملکه نزده ساله، که سال‌ها آرزوی داکتر شدن را در ذهن‌ا‌ش پرورش داده بود می‌گوید که هشت‌صد روز پیش دانش‌آموز صنف دهم مکتب و اکنون به دلیل تداوم بسته ماندن در مکتب‌ها رو به حرفه خیاطی آورده است.

ملکه به طلوع‌نیوز، گفت: «من که از مکتب ماندم تمام آرزو‌های که داشتیم به خاک یکسان شد که در حالا اصلاً آرزوی چیزی را نداریم می‌دانیم همان درسی را که خواندیم همان چیز‌ها تمامش مثل یک خواب و خیال ماند همان قسم در گذشته.»

همانند ملکه دختران دیگری نیز هستند که از آینده ناروشن‌شان نگران‌اند.

مروه، دانش‌آموز دیگر، گفت: «خواست من از امارت اسلامی این است که حقوق گرفته شده زنان را دوباره برای‌شان بدهد چون مرد و زن حق مساوی در کسب تحصیل و تعلیم دارند.»

فهیمه، دانش‌آموز، گفت: «اگر مکاتب باز می‌بود امسال سال آخرم می‌بود فارغ می‌شدیم اما حالی که است هر شام همین آرزو را داریم که دوباره مکاتب باز شوند آینده ما چی خواهد شد.»

تفسیر سیاه پوش، فعال عرصه حقوق بانوان، گفت: «ما دوست نداریم که جهانیان فقط در حد شعار باشند در کنار مردم افغانستان باشند و خواسته‌های که امروز حکومت امارت اسلامی دارند توجه به این دلیل کنند تا در‌های که امروز به روی زنان بسته است آن‌ها باز شوند.»

اما امارت اسلامی تاکید می‌کند که از بهر تأمین حق آموزش و کار بانوان به ظرفیت‌سازی و فرصت نیاز است.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی به طلوع‌نیوز، گفت: «باید وقت هم داده شود امکانات هم در دسترس داشته باشیم اگر آنان با نهاد‌های مرتبط صحبت کنند شاید پیشرفت‌های داشته باشیم به هر صورت من کلی می‌گویم که کسی انکار نکرده از تعلیم و کار خانم‌ها ولی ظرفیت باید ساخته شود و کمی مهلت داده شود.»

همزمان با این، یک مقام ارشد سازمان ملل متحد از اوضاع دختران و زنان و نیز تأمین نشدن حق کار وآموزش‌شان انتقاد می‌کند.

کانی ویگناراجا، مدیر دفتر منطقه‌ای آسیا و اقیانوسیه برنامه توسعه سازمان ملل متحد، گفت: «مطمیناً به زنان و دختران افغان این حس را می‌دهیم که دنیا آنان را می‌بیند. اگر فرهنگ به مردم صدمه بزند یا نابود کند، آن فرهنگ باید تغییر کند، و از جهان می‌خواهیم که طالبان را تحت فشار بگذارد تا سیاست خود را در قبال زنان تغییر دهد.»

این در حالی است که سفارت امریکا در کابل نیز به مناسبت هفتاد و پنجمین سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر در صفحه ایکس‌اش بر ایجاد زمینه‌های آموزشی و تحصیلی در سراسر جهانی تاکید کرده و گفته است که اکنون فرصت آن است که به سوی یک جهان آموزش یافته تری گام برداشته شود.

خواست مکرر دانش‌آموزان بر بازگشایی مکتب‌ها در کشور

اما امارت اسلامی تاکید می‌کند که از بهر تأمین حق آموزش و کار بانوان به ظرفیت‌سازی و فرصت نیاز است.

تصویر بندانگشتی

شماری از دانش‌آموزان دختر بالاتر از صنف ششم یک بار دیگر از عدم بازگشایی در مکتب‌ها در کشور نگرانی می‌کنند و از امارت اسلامی می‌خواهند تا هرچی زودتر در مکتب‌ها ودانش‌گاه‌ها را به روی‌شان بازگشایی کند.

ملکه نزده ساله، که سال‌ها آرزوی داکتر شدن را در ذهن‌ا‌ش پرورش داده بود می‌گوید که هشت‌صد روز پیش دانش‌آموز صنف دهم مکتب و اکنون به دلیل تداوم بسته ماندن در مکتب‌ها رو به حرفه خیاطی آورده است.

ملکه به طلوع‌نیوز، گفت: «من که از مکتب ماندم تمام آرزو‌های که داشتیم به خاک یکسان شد که در حالا اصلاً آرزوی چیزی را نداریم می‌دانیم همان درسی را که خواندیم همان چیز‌ها تمامش مثل یک خواب و خیال ماند همان قسم در گذشته.»

همانند ملکه دختران دیگری نیز هستند که از آینده ناروشن‌شان نگران‌اند.

مروه، دانش‌آموز دیگر، گفت: «خواست من از امارت اسلامی این است که حقوق گرفته شده زنان را دوباره برای‌شان بدهد چون مرد و زن حق مساوی در کسب تحصیل و تعلیم دارند.»

فهیمه، دانش‌آموز، گفت: «اگر مکاتب باز می‌بود امسال سال آخرم می‌بود فارغ می‌شدیم اما حالی که است هر شام همین آرزو را داریم که دوباره مکاتب باز شوند آینده ما چی خواهد شد.»

تفسیر سیاه پوش، فعال عرصه حقوق بانوان، گفت: «ما دوست نداریم که جهانیان فقط در حد شعار باشند در کنار مردم افغانستان باشند و خواسته‌های که امروز حکومت امارت اسلامی دارند توجه به این دلیل کنند تا در‌های که امروز به روی زنان بسته است آن‌ها باز شوند.»

اما امارت اسلامی تاکید می‌کند که از بهر تأمین حق آموزش و کار بانوان به ظرفیت‌سازی و فرصت نیاز است.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی به طلوع‌نیوز، گفت: «باید وقت هم داده شود امکانات هم در دسترس داشته باشیم اگر آنان با نهاد‌های مرتبط صحبت کنند شاید پیشرفت‌های داشته باشیم به هر صورت من کلی می‌گویم که کسی انکار نکرده از تعلیم و کار خانم‌ها ولی ظرفیت باید ساخته شود و کمی مهلت داده شود.»

همزمان با این، یک مقام ارشد سازمان ملل متحد از اوضاع دختران و زنان و نیز تأمین نشدن حق کار وآموزش‌شان انتقاد می‌کند.

کانی ویگناراجا، مدیر دفتر منطقه‌ای آسیا و اقیانوسیه برنامه توسعه سازمان ملل متحد، گفت: «مطمیناً به زنان و دختران افغان این حس را می‌دهیم که دنیا آنان را می‌بیند. اگر فرهنگ به مردم صدمه بزند یا نابود کند، آن فرهنگ باید تغییر کند، و از جهان می‌خواهیم که طالبان را تحت فشار بگذارد تا سیاست خود را در قبال زنان تغییر دهد.»

این در حالی است که سفارت امریکا در کابل نیز به مناسبت هفتاد و پنجمین سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر در صفحه ایکس‌اش بر ایجاد زمینه‌های آموزشی و تحصیلی در سراسر جهانی تاکید کرده و گفته است که اکنون فرصت آن است که به سوی یک جهان آموزش یافته تری گام برداشته شود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره