Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

رییس یوناما در نشست جده از «نقض حقوق شهروندان افغانستان» انتقاد کرد

رزا اوتونبایوا، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در افغانستان در نشست "زنان در اسلام" در جده از آن‌چه‌که نقض حقوق زنان و دختران در افغانستان خوانده، انتقاد کرده است.

خانم اوتونبایوا در این نشست گفته است که محدودیت‌های موجود در برابر زنان و دختران به شمول ممنوعیت رفتن دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب و دیگر ممنوعیت‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در افغانستان، نگران کننده است.

او تصریح کرده که در حال حاضر حقوق بنیادی نیمی از جمعیت افغانستان نقض شده است.

رزا اوتنونبایوا گفته است: «این محدودیت‌های اعمال شده از سوی طالبان بر زنان و دختران افغان، آنان را از رفتن به مکتب‌های لیسه، دسترسی به آموزش عالی و داشتن هرگونه روحیه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی محروم کرده است. متاسفانه این محدودیت‌ها به بخش جدایی‌ناپذیر از دستگاه حکومتی طالبان مبدل شده است.»

فتانه گیلانی، رییس اجتماع زنان افغانستان در حکومت پیشین هم در نشست زنان در اسلامی گفته است: «زمان آن فرا رسیده است که تعلیق آموزش زنان و دختران در افغانستان باید متوقف شود. ما مردم افغانستان، زنان افغانستان و شما که مهم‌ترین سازمان جهانی اسلامی هستید، بیایید این پیام را به هدف از سرگیری آموزش زنان و دختران افغانستان تکرار کنیم و راه‌حلی را برای حل موضوع ممانعت زنان افغانستان از آموزش بیابیم.»

در کنار خانم اوتونبایوا، حنا ربانی کهر، وزیر دولت در امور خارجه حکومت پیشین پاکستان که در این نشست حضور داشت، بر بازگشایی مکتب‌های دختران در افغانستان تاکید کرده است.

حنا ربانی کهر گفته است: «از آن‌جایی‌که دروازه‌های فرصت‌ها به روی زنان افغان در داخل افغانستان بسته شده است، به نظر من این کاملا صحیح است که کشورها و دولت‌های مسلمان از دولت افغانستان بپرسند که چه کسی به آنان این حق را داده است که دروازه‌های فرصت‌ها را به روی زنان و دختران افغان ببندند.»

اما امارت اسلامی نقض حقوق زنان را در کشور رد می‌کند و می‌گوید که موضوع آموزش در کشور حل شدنی است و برای حل آن زمان نیاز است.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی به طلوع‌نیوز گفت: «به حقوق خواهرها پرداخته می‌شود، موضوع دوم؛ در بخش تعلیم خواهرها یک بخشی از تعلیم آنان به تعویق افتاده که انکار صورت نگرفته؛ بلکه جستجو جریان دارد تا راه‌حل مناسب پیدا شود.»

این در حالی‌ست که بیش از ۸۰۰ روز از بسته بودن مکتب‌های بالاتر از صنف ششم به روی دختران می‌گذرد.

رییس یوناما در نشست جده از «نقض حقوق شهروندان افغانستان» انتقاد کرد

اما امارت اسلامی نقض حقوق زنان را در کشور رد می‌کند و می‌گوید که موضوع آموزش در کشور حل شدنی است و برای حل آن زمان نیاز است.

تصویر بندانگشتی

رزا اوتونبایوا، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در افغانستان در نشست "زنان در اسلام" در جده از آن‌چه‌که نقض حقوق زنان و دختران در افغانستان خوانده، انتقاد کرده است.

خانم اوتونبایوا در این نشست گفته است که محدودیت‌های موجود در برابر زنان و دختران به شمول ممنوعیت رفتن دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب و دیگر ممنوعیت‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در افغانستان، نگران کننده است.

او تصریح کرده که در حال حاضر حقوق بنیادی نیمی از جمعیت افغانستان نقض شده است.

رزا اوتنونبایوا گفته است: «این محدودیت‌های اعمال شده از سوی طالبان بر زنان و دختران افغان، آنان را از رفتن به مکتب‌های لیسه، دسترسی به آموزش عالی و داشتن هرگونه روحیه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی محروم کرده است. متاسفانه این محدودیت‌ها به بخش جدایی‌ناپذیر از دستگاه حکومتی طالبان مبدل شده است.»

فتانه گیلانی، رییس اجتماع زنان افغانستان در حکومت پیشین هم در نشست زنان در اسلامی گفته است: «زمان آن فرا رسیده است که تعلیق آموزش زنان و دختران در افغانستان باید متوقف شود. ما مردم افغانستان، زنان افغانستان و شما که مهم‌ترین سازمان جهانی اسلامی هستید، بیایید این پیام را به هدف از سرگیری آموزش زنان و دختران افغانستان تکرار کنیم و راه‌حلی را برای حل موضوع ممانعت زنان افغانستان از آموزش بیابیم.»

در کنار خانم اوتونبایوا، حنا ربانی کهر، وزیر دولت در امور خارجه حکومت پیشین پاکستان که در این نشست حضور داشت، بر بازگشایی مکتب‌های دختران در افغانستان تاکید کرده است.

حنا ربانی کهر گفته است: «از آن‌جایی‌که دروازه‌های فرصت‌ها به روی زنان افغان در داخل افغانستان بسته شده است، به نظر من این کاملا صحیح است که کشورها و دولت‌های مسلمان از دولت افغانستان بپرسند که چه کسی به آنان این حق را داده است که دروازه‌های فرصت‌ها را به روی زنان و دختران افغان ببندند.»

اما امارت اسلامی نقض حقوق زنان را در کشور رد می‌کند و می‌گوید که موضوع آموزش در کشور حل شدنی است و برای حل آن زمان نیاز است.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی به طلوع‌نیوز گفت: «به حقوق خواهرها پرداخته می‌شود، موضوع دوم؛ در بخش تعلیم خواهرها یک بخشی از تعلیم آنان به تعویق افتاده که انکار صورت نگرفته؛ بلکه جستجو جریان دارد تا راه‌حل مناسب پیدا شود.»

این در حالی‌ست که بیش از ۸۰۰ روز از بسته بودن مکتب‌های بالاتر از صنف ششم به روی دختران می‌گذرد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره