Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ادعای تازه درانی؛ تحریک طالبان پاکستان در افغانستان پناه‌گاه دارد

آصف علی درانی، نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان با ادعای تازه مبنی بر حضور تحریک طالبان پاکستان در افغانستان، گفته است که صلح در افغانستان به کابوسی برای اسلام‌آباد مبدل شده است.

نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان در گفت‌وگو با سفیران پیشین پاکستان، ادعا کرده که تی تی پی در افغانستان پناه‌گاه امن دارد و حمله‌هایی در پاکستان انجام می‌دهند.

آقای دارنی گفته است: «صلح در افغانستان، به یک کابوس در پاکستان مبدل شده است. چون افرادی که در داخل افغانستان پناه‌گاه دارند، آنان این حمله‌ها را انجام می‌دهند، چنان‌چه نخست‌وزیر نیز به‌گونه‌ی درست به آن اشاره کرد که پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، حمله در پاکستان ۶۵ درصد افزایش داشته است.»

آصف علی درانی با اشاره به فرمان رهبر امارت اسلامی درباره‌ی حرام بودن انجام حمله‌های هراس‌افگنانه در پاکستان، افزوده است که تی تی پی از این فرمان اطاعت نمی‌کند.

او افزود: «چنان‌چه می‌دانید که یک فرمان در باره حرام بودن حمله بر پاکستان از سوی رهبر طالبان صادر شده است، این را خود وزیران آنان نیز گفته‌اند. پس ما این را بپذریم که تی تی پی از این فرمان سرپیچی می‌کند؟ اگر چنین باشد، پس تی تی پی که اعلام بیعت کرده است، آن باطل شده است. اگر این باطل شده است پس تی تی پی باید مورد مجازات قرار گیرد. اگر شما از اسلام حرف می‌زنید یا از رسوم، پس در هر دو صورت مساله مجازات مطرح می‌شود، بخاطری‌که آنان از خاک افغانستان استفاده سوء می‌کنند.»

امارت اسلامی در پاسخ به این ادعاها تاکنون چیزی نگفته؛ اما پیش از این حضور تحریک طالبان پاکستان در افغانستان را رد کرده است. امارت اسلامی افزوده که هرگز اجازه نمی‌دهد که از خاک افغانستان در برابر کشورهای دیگر به ویژه پاکستان کار گرفته شود.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی پیش از این گفته است: «آنان که گفتند خاک افغانستان در برابر هیچ کشور استفاده نشود، این خود موقف اصولی امارت اسلامی افغانستان است و ما اطمینان می‌دهیم که خاک افغانستان در برابر هیچ کشوری استفاده نمی‌شود.»

یوسف امین زازی، آگاه مسایل سیاسی به طلوع‌نیوز گفت: «آنان باید بر بنیاد سند صحبت کنند، کجا هستند؟ کی برای‌شان آموزش می‌دهد و کی تجهیز شان می‌کنند؟ صحبت کردن بدون دلیل کار درست نیست.»

اسد الله ندیم یکی دیگر از آگاهان سیاسی گفت: «تی تی پی مساله داخلی پاکستان است و در جامعه پاکستان است.»

پیش از این انوارالحق کاکر نخست‌وزیر حکومت موقت پاکستان روز چهارشنبه ادعا کرده بود که از زمان حاکمیت دوباره امارت اسلامی در افغانستان، حمله‌های هراس‌افگنانه در کشورش افزایش داشته است. او همچنان گفته بود که برخی از شهروندان غیرقانونی پاکستان در افغانستان به‌سر می‌برند.

ادعای تازه درانی؛ تحریک طالبان پاکستان در افغانستان پناه‌گاه دارد

امارت اسلامی افزوده که هرگز اجازه نمی‌دهد که از خاک افغانستان در برابر کشورهای دیگر به ویژه پاکستان کار گرفته شود.

تصویر بندانگشتی

آصف علی درانی، نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان با ادعای تازه مبنی بر حضور تحریک طالبان پاکستان در افغانستان، گفته است که صلح در افغانستان به کابوسی برای اسلام‌آباد مبدل شده است.

نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان در گفت‌وگو با سفیران پیشین پاکستان، ادعا کرده که تی تی پی در افغانستان پناه‌گاه امن دارد و حمله‌هایی در پاکستان انجام می‌دهند.

آقای دارنی گفته است: «صلح در افغانستان، به یک کابوس در پاکستان مبدل شده است. چون افرادی که در داخل افغانستان پناه‌گاه دارند، آنان این حمله‌ها را انجام می‌دهند، چنان‌چه نخست‌وزیر نیز به‌گونه‌ی درست به آن اشاره کرد که پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، حمله در پاکستان ۶۵ درصد افزایش داشته است.»

آصف علی درانی با اشاره به فرمان رهبر امارت اسلامی درباره‌ی حرام بودن انجام حمله‌های هراس‌افگنانه در پاکستان، افزوده است که تی تی پی از این فرمان اطاعت نمی‌کند.

او افزود: «چنان‌چه می‌دانید که یک فرمان در باره حرام بودن حمله بر پاکستان از سوی رهبر طالبان صادر شده است، این را خود وزیران آنان نیز گفته‌اند. پس ما این را بپذریم که تی تی پی از این فرمان سرپیچی می‌کند؟ اگر چنین باشد، پس تی تی پی که اعلام بیعت کرده است، آن باطل شده است. اگر این باطل شده است پس تی تی پی باید مورد مجازات قرار گیرد. اگر شما از اسلام حرف می‌زنید یا از رسوم، پس در هر دو صورت مساله مجازات مطرح می‌شود، بخاطری‌که آنان از خاک افغانستان استفاده سوء می‌کنند.»

امارت اسلامی در پاسخ به این ادعاها تاکنون چیزی نگفته؛ اما پیش از این حضور تحریک طالبان پاکستان در افغانستان را رد کرده است. امارت اسلامی افزوده که هرگز اجازه نمی‌دهد که از خاک افغانستان در برابر کشورهای دیگر به ویژه پاکستان کار گرفته شود.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی پیش از این گفته است: «آنان که گفتند خاک افغانستان در برابر هیچ کشور استفاده نشود، این خود موقف اصولی امارت اسلامی افغانستان است و ما اطمینان می‌دهیم که خاک افغانستان در برابر هیچ کشوری استفاده نمی‌شود.»

یوسف امین زازی، آگاه مسایل سیاسی به طلوع‌نیوز گفت: «آنان باید بر بنیاد سند صحبت کنند، کجا هستند؟ کی برای‌شان آموزش می‌دهد و کی تجهیز شان می‌کنند؟ صحبت کردن بدون دلیل کار درست نیست.»

اسد الله ندیم یکی دیگر از آگاهان سیاسی گفت: «تی تی پی مساله داخلی پاکستان است و در جامعه پاکستان است.»

پیش از این انوارالحق کاکر نخست‌وزیر حکومت موقت پاکستان روز چهارشنبه ادعا کرده بود که از زمان حاکمیت دوباره امارت اسلامی در افغانستان، حمله‌های هراس‌افگنانه در کشورش افزایش داشته است. او همچنان گفته بود که برخی از شهروندان غیرقانونی پاکستان در افغانستان به‌سر می‌برند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره