Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

توصیه‌های دبیرکل سازمان ملل متحد درباره وضعیت کنونی افغانستان

انتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد در ارزیابی‌اش یک نقشه راه را برای شورای امنیت سازمان ملل تهیه کرده که افغانستان به اساس آن به نظام جهانی بپیوندد و با تامین نیازهای آنان اعتمادسازی و همکاری‌های منطقه‌ای در بخش‌های سیاسی و امنیتی صورت گیرد.

در سندی که به طلوع‌نیوز رسیده انتونیو گوترش ارزیابی‌اش را در پاسخ به درخواست این شورا که در ماه مارچ سال روان شده بود، آماده کرده است. 

آقای گوترش در ارزیابی که انجام داده از ژانگ جون، رییس شورای امنیت خواسته که کمک به نیازهای فوری افغان‌ها مانند صحت، معیشت و امنیت غذایی باید غیرسیاسی شود تا امکان کمک‌های پایدار فراهم شود.

دبیرکل سازمان ملل متحد به رعایت اصل عدم تبعیض، حقوق زنان و سهم دادن آنان در تمام عرصه‌ها تاکید کرده و گفته که حقوق و آزادی‌های اساسی همه افغان‌ها باید رعایت شود.

این بخش‌ها به عنوان اولویت در ارزیابی آقای گوترش مشخص شده‌اند.

-کمک‌های بین‌المللی به افغان‌ها افزایش یابد.

- گفت‌وگوهای اقتصادی و اصلاحات باید برای رفع موانع بازسازی اقتصادی افغانستان ایجاد شود.

- راه‌های تجارت، ترانزیت و دیگر راه‌ها برای اتصال افغانستان با سایر کشورها فعال شود.

- چنین فعالیت‌هایی باید تشویق شود که بر اساس آن افغان‌ها حقوق سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی خود را بدانند.

بربنیاد این ارزیابی، برای پاسخگویی به نگرانی‌های ناشی از گسترش هراس‌افگنی، فروش مواد مخدر و قاچاق از افغانستان باید هماهنگی و همکاری دوجانبه بین دولت موقت افغانستان و جهان صورت گیرد.

دبیرکل سازمان ملل متحد پیشنهاد کرده که باید از همکاری‌های امنیتی دوجانبه و چندجانبه پشتیبانی شود که به تدریج راه از سرگیری تعاملات دیپلماتیک کنونی افغانستان هموار شود.

در این گزارش درباره به رسمیت شناختن امارت اسلامی آمده است: «به رسمیت شناختن زمانی است که آن‌ها [امارات اسلامی] تعهدات شان را در کنوانسیون‌های بین‌المللی بپذیرند.

بربنیاد این ارزیابی تحریم‌های اعمال شده بر افغانستان برای پایبندی این کشور به کنوانسیون‌های بین‌المللی [که افغانستان امضا کرده است] مهم است.

دبیرکل سازمان ملل متحد نیز نوشته که بر اساس تعهدات و توافق‌ها، حق دست‌رسی در افغانستان برابر باشد و حکومت فراگیر در این کشور ایجاد شود.

توصیه‌های دبیرکل سازمان ملل متحد درباره وضعیت کنونی افغانستان

دبیرکل سازمان ملل متحد پیشنهاد کرده که باید از همکاری‌های امنیتی دوجانبه و چندجانبه پشتیبانی شود که به تدریج راه از سرگیری تعاملات دیپلماتیک کنونی افغانستان هموار شود.

Thumbnail

انتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد در ارزیابی‌اش یک نقشه راه را برای شورای امنیت سازمان ملل تهیه کرده که افغانستان به اساس آن به نظام جهانی بپیوندد و با تامین نیازهای آنان اعتمادسازی و همکاری‌های منطقه‌ای در بخش‌های سیاسی و امنیتی صورت گیرد.

در سندی که به طلوع‌نیوز رسیده انتونیو گوترش ارزیابی‌اش را در پاسخ به درخواست این شورا که در ماه مارچ سال روان شده بود، آماده کرده است. 

آقای گوترش در ارزیابی که انجام داده از ژانگ جون، رییس شورای امنیت خواسته که کمک به نیازهای فوری افغان‌ها مانند صحت، معیشت و امنیت غذایی باید غیرسیاسی شود تا امکان کمک‌های پایدار فراهم شود.

دبیرکل سازمان ملل متحد به رعایت اصل عدم تبعیض، حقوق زنان و سهم دادن آنان در تمام عرصه‌ها تاکید کرده و گفته که حقوق و آزادی‌های اساسی همه افغان‌ها باید رعایت شود.

این بخش‌ها به عنوان اولویت در ارزیابی آقای گوترش مشخص شده‌اند.

-کمک‌های بین‌المللی به افغان‌ها افزایش یابد.

- گفت‌وگوهای اقتصادی و اصلاحات باید برای رفع موانع بازسازی اقتصادی افغانستان ایجاد شود.

- راه‌های تجارت، ترانزیت و دیگر راه‌ها برای اتصال افغانستان با سایر کشورها فعال شود.

- چنین فعالیت‌هایی باید تشویق شود که بر اساس آن افغان‌ها حقوق سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی خود را بدانند.

بربنیاد این ارزیابی، برای پاسخگویی به نگرانی‌های ناشی از گسترش هراس‌افگنی، فروش مواد مخدر و قاچاق از افغانستان باید هماهنگی و همکاری دوجانبه بین دولت موقت افغانستان و جهان صورت گیرد.

دبیرکل سازمان ملل متحد پیشنهاد کرده که باید از همکاری‌های امنیتی دوجانبه و چندجانبه پشتیبانی شود که به تدریج راه از سرگیری تعاملات دیپلماتیک کنونی افغانستان هموار شود.

در این گزارش درباره به رسمیت شناختن امارت اسلامی آمده است: «به رسمیت شناختن زمانی است که آن‌ها [امارات اسلامی] تعهدات شان را در کنوانسیون‌های بین‌المللی بپذیرند.

بربنیاد این ارزیابی تحریم‌های اعمال شده بر افغانستان برای پایبندی این کشور به کنوانسیون‌های بین‌المللی [که افغانستان امضا کرده است] مهم است.

دبیرکل سازمان ملل متحد نیز نوشته که بر اساس تعهدات و توافق‌ها، حق دست‌رسی در افغانستان برابر باشد و حکومت فراگیر در این کشور ایجاد شود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره