Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

امضای قرارداد سه‌جانبه بازرگانی و ترانزیتی در اسلام‌آباد

قرارداد سه‌جانبه بازرگانی و ترانزیتی میان افغانستان پاکستان و ازبیکستان در اسلام‌آباد امضا شد.

وزارت صنعت و تجارت می‌گوید در نشستی که به همین مناسبت در اسلام‌آباد برگزار شده بود، روی گسترش روابط بازرگانی، سرمایه‌گذاری‌های مشترک و تقویت سیستم بانکی نیز گفت‌وگو شد.

آخندزاده عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت گفت: «در این جلسه به تقویت روابط اقتصادی سه‌جانبه، اتصال منطقوی از طریق توسعه تجارت، تسهیلات بیشتر ترانزیتی، افزایش سرمایه‌گذاری‌های مشترک، کاهش هزینه‌ها، تسهیلات ترانسپورتی، برقی‌سازی سیستم‌‌های گمرکی، مصوونیت‌های غذایی، صدور ویزا و همچنان رفع چاش‌های ترانزیتی سه‌جانبه تاکید گردیده است.»

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، دیدارهای هیات امارت اسلامی با مقام‌های پاکستانی را در توسعه تجارت منطقه‌ای مهم می‌داند.

مسوولان در این اتاق می‌گویند سکتور خصوصی افغانستان نیز در این سفر تلاش دارند تا چالش‌های بازرگانان را به‌گونه‌ی دایمی رفع بسازند.

خیرالدین مایل، معاون تجارتی اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری گفت: «تقاضا و خواست هیات بلندرتبه امارت اسلامی این است که کانتینرهای افغانستان که از مدتی در پاکستان متوقف است، برای شان اجازه عبور داده شود و همچنان موردهای ترانزیت، ترانسپورت و مشکلات بین افغانستان و کشورهای همسایه است.»

شماری از بازرگانان تاکید می‌کنند که رفع چالش‌های بازرگانان در توسعه تجارت و افزایش صادرات نقش مهم دارد.

محبوب الله محمدی، بازرگان گفت: «تعادل اقتصادی که میان افغانستان و پاکستان به خصوص اقتصاد متکی به یکی دیگر دارند، برای هر دو کشور طوری برنامه‌ریزی شود که دلیل رشد اقتصادی هر دو کشور گردد.»

آذرخش حافظی، آگاه مسایل اقتصادی گفت: «ما با ازبیکستان مناسبات خوب داریم و از طریق افغانستان وصل شدن جنوب آسیا با آسیای مرکزی به نفع تمامی کشورهای منطقه است و مخصوصا تمدید خط‌آهن افغان-ترانس.»

نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت روز دوشنبه در راس یک هیات به‌شمول نماینده‌های وزارت‌ها مالیه، ترانسپورت و خارجه و سکتورخصوصی کشور به پاکستان سفر کرده اند.

امضای قرارداد سه‌جانبه بازرگانی و ترانزیتی در اسلام‌آباد

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، دیدارهای هیات امارت اسلامی با مقام‌های پاکستانی را در توسعه تجارت منطقه‌ای مهم می‌داند.

تصویر بندانگشتی

قرارداد سه‌جانبه بازرگانی و ترانزیتی میان افغانستان پاکستان و ازبیکستان در اسلام‌آباد امضا شد.

وزارت صنعت و تجارت می‌گوید در نشستی که به همین مناسبت در اسلام‌آباد برگزار شده بود، روی گسترش روابط بازرگانی، سرمایه‌گذاری‌های مشترک و تقویت سیستم بانکی نیز گفت‌وگو شد.

آخندزاده عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت گفت: «در این جلسه به تقویت روابط اقتصادی سه‌جانبه، اتصال منطقوی از طریق توسعه تجارت، تسهیلات بیشتر ترانزیتی، افزایش سرمایه‌گذاری‌های مشترک، کاهش هزینه‌ها، تسهیلات ترانسپورتی، برقی‌سازی سیستم‌‌های گمرکی، مصوونیت‌های غذایی، صدور ویزا و همچنان رفع چاش‌های ترانزیتی سه‌جانبه تاکید گردیده است.»

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، دیدارهای هیات امارت اسلامی با مقام‌های پاکستانی را در توسعه تجارت منطقه‌ای مهم می‌داند.

مسوولان در این اتاق می‌گویند سکتور خصوصی افغانستان نیز در این سفر تلاش دارند تا چالش‌های بازرگانان را به‌گونه‌ی دایمی رفع بسازند.

خیرالدین مایل، معاون تجارتی اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری گفت: «تقاضا و خواست هیات بلندرتبه امارت اسلامی این است که کانتینرهای افغانستان که از مدتی در پاکستان متوقف است، برای شان اجازه عبور داده شود و همچنان موردهای ترانزیت، ترانسپورت و مشکلات بین افغانستان و کشورهای همسایه است.»

شماری از بازرگانان تاکید می‌کنند که رفع چالش‌های بازرگانان در توسعه تجارت و افزایش صادرات نقش مهم دارد.

محبوب الله محمدی، بازرگان گفت: «تعادل اقتصادی که میان افغانستان و پاکستان به خصوص اقتصاد متکی به یکی دیگر دارند، برای هر دو کشور طوری برنامه‌ریزی شود که دلیل رشد اقتصادی هر دو کشور گردد.»

آذرخش حافظی، آگاه مسایل اقتصادی گفت: «ما با ازبیکستان مناسبات خوب داریم و از طریق افغانستان وصل شدن جنوب آسیا با آسیای مرکزی به نفع تمامی کشورهای منطقه است و مخصوصا تمدید خط‌آهن افغان-ترانس.»

نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت روز دوشنبه در راس یک هیات به‌شمول نماینده‌های وزارت‌ها مالیه، ترانسپورت و خارجه و سکتورخصوصی کشور به پاکستان سفر کرده اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره