Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ایجاد نقشه راه برای ادغام افغانستان با جهان

در سومین توصیه‌ی دبیرکل سازمان ملل متحد در ارزیابی مستقلانه‌اش از اوضاع افغانستان، به نقشه‌راه برای ادغام دوباره افغانستان با جامعه جهانی پرداخته شده است.

فراخوان برای آغاز گفت‌وگوهای میان افغانان، پابندی افغانستان به تعهدات جهانی و ادغام افغانستان با جهان از بخش‌های مهم این بخش ارزیابی دبیرکل سازمان ملل متحد درباره افغانستان‌اند.

انتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد و تیم کاری‌اش پس از هفت ماه این ارزیابی را انجام داده و آن را به شورای امنیت فرستاده است.

در متن این ارزیابی که در اختیار طلوع‌نیوز قرار گرفته، دبیرکل سازمان ملل متحد بر آغاز روند مشارکت سیاسی منسجم‌تر جامعه بین‌المللی و ذینفعان افغان تاکید ورزیده، افزوده که تعامل منسجم‌تر باید از طریق یک نقشه‌راه عملی دنبال شود.

نقشه‌راه انتونیو گوترش برای ادغام دوباره افغانستان به سیستم بین‌المللی، استوار بر سه رویکرد از جمله «تعهدات افغانستان به معاهدات بین‌المللی، فراخوانی برای یک پروسه سیاسی میان افغانان که به سمت قانون اساسی فراگیر بینجامد و در نهایت سبب عادی‌سازی روابط جامعه بین‌المللی با دولت افغانستان شود.»

در این ارزیابی خواست‌های از حکومت سرپرست نیز مطرح شده‌اند.

عمل کردن به قوانین و کنوانسیون‌های جهانی، داشتن حق کار، فرصت مشارکت سیاسی و داشتن حق آزادی بیان بی‌نظر داشت جنسیت، حرمت‌گذاری به قوانین حقوق بشری، به ویژه حق کار و آموزش زنان، از خواست‌های این ارزیابی از حکومت سرپرست افغانستان شمرده می‌شوند.

در بخشی از این ارزیابی آمده است: «باید به قوانین بین‌المللی و اصول کنوانسییون‌های جامعه جهانی عمل کند. به تمامی شهروندان بدون در نظرداشت جنسیت فرصت مشارکت سیاسی، آزادی بیان، حق کار، ارایه خدمات اولیه فراهم شود. به اعلامیه جهانی حقوق بشر احترام شود و به حقوق زنان در بخش کار و آموزش توجه صورت بگیرد.»

طارق فرهادی، آگاه مسایل سیاسی در این باره گفت: «این یک ارزیابی مستقلانه‌ است و پیامش به حکومت سرپرست این است که در مسایل بسیار مهم در این مدت پیشرفت نشده است، مکتب‌های دختران، ادغام زنان در جامعه کار به اساس کشورهای اسلامی دیگر، قانون اساسی و سهم مردم در حکومت.»

تاکید دبیر کل سازمان ملل متحد همچنان بر پی‌گیری گفت‌وگوها میان افغانان برای دستیبای به حکومت فراگیر است.

انتونیو گوترش افزوده که باید گفت‌وگوهای میان افغانان با شرکت تمامی طرف‌ها شکل گیرد تا راه را برای ایجاد حکومت فراگیر فراهم سازد.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی در این باره به طلوع‌نیوز گفت: «کشورهای مختلف با شیوه‌های نظام مختلف در دنیا وجود دارد که افغانستان هم حکومت و نظام خودش را دارد و کسی این شرط‌های نامشروع را بالای افغانستان نگذارد. اگر می‌گذارد ما بدون به رسمیت شناختن آنان هم زندگی می‌توانیم.»

گوترش در بخش سوم این توصیه گفته است که پایندی افغانستان به تعهداتش منجر به عادی‌سازی روابط جامعه جهانی، بازنگری بر تحریم‌های وضع شده، دریافت راه‌حل برای آزادی پول‌های افغانستان و راهکارهای دیگر برای تقویت اقتصاد کشور خواهد شد.

ثریا پیکان، فعال حقوق زن در این باره گفت: «نظریات به روی یک کاغذ ریخته شده و اقدامی‌ست که شروع شده، سوال این‌جاست که همین نقشه راهی که خواست مردم افغانستان است و بارها این تقاضا را از حکومت سرپرست کرده‌اند آیا این نقشه توسط حکومت سرپرست عملی خواهد شد؟»

دبیرکل سازمان ملل متحد و گروه کاری‌اش پس از هفت ماه دیدار و گفت‌وگوهای مشورتی با مقام‌های امارت اسلامی و تمام طرف‌های دخیل در مسایل افغانستان، این ارزیابی را تهیه کرده و به شورای امنیت فرستاده‌اند.

شورای امنیت سازمان ملل متحد در شانزدهم مارچ سال روان میلادی از دبیرکل سازمان ملل متحد خواسته بود تا یک ارزیابی مستقلانه از اوضاع افغانستان را به این شورا ارایه کند.

ایجاد نقشه راه برای ادغام افغانستان با جهان

فراخوان برای آغاز گفت‌وگوهای میان افغانان، پابندی افغانستان به تعهدات جهانی و ادغام افغانستان با جهان از بخش‌های مهم این بخش ارزیابی دبیرکل سازمان ملل متحد درباره افغانستان‌اند.

تصویر بندانگشتی

در سومین توصیه‌ی دبیرکل سازمان ملل متحد در ارزیابی مستقلانه‌اش از اوضاع افغانستان، به نقشه‌راه برای ادغام دوباره افغانستان با جامعه جهانی پرداخته شده است.

فراخوان برای آغاز گفت‌وگوهای میان افغانان، پابندی افغانستان به تعهدات جهانی و ادغام افغانستان با جهان از بخش‌های مهم این بخش ارزیابی دبیرکل سازمان ملل متحد درباره افغانستان‌اند.

انتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد و تیم کاری‌اش پس از هفت ماه این ارزیابی را انجام داده و آن را به شورای امنیت فرستاده است.

در متن این ارزیابی که در اختیار طلوع‌نیوز قرار گرفته، دبیرکل سازمان ملل متحد بر آغاز روند مشارکت سیاسی منسجم‌تر جامعه بین‌المللی و ذینفعان افغان تاکید ورزیده، افزوده که تعامل منسجم‌تر باید از طریق یک نقشه‌راه عملی دنبال شود.

نقشه‌راه انتونیو گوترش برای ادغام دوباره افغانستان به سیستم بین‌المللی، استوار بر سه رویکرد از جمله «تعهدات افغانستان به معاهدات بین‌المللی، فراخوانی برای یک پروسه سیاسی میان افغانان که به سمت قانون اساسی فراگیر بینجامد و در نهایت سبب عادی‌سازی روابط جامعه بین‌المللی با دولت افغانستان شود.»

در این ارزیابی خواست‌های از حکومت سرپرست نیز مطرح شده‌اند.

عمل کردن به قوانین و کنوانسیون‌های جهانی، داشتن حق کار، فرصت مشارکت سیاسی و داشتن حق آزادی بیان بی‌نظر داشت جنسیت، حرمت‌گذاری به قوانین حقوق بشری، به ویژه حق کار و آموزش زنان، از خواست‌های این ارزیابی از حکومت سرپرست افغانستان شمرده می‌شوند.

در بخشی از این ارزیابی آمده است: «باید به قوانین بین‌المللی و اصول کنوانسییون‌های جامعه جهانی عمل کند. به تمامی شهروندان بدون در نظرداشت جنسیت فرصت مشارکت سیاسی، آزادی بیان، حق کار، ارایه خدمات اولیه فراهم شود. به اعلامیه جهانی حقوق بشر احترام شود و به حقوق زنان در بخش کار و آموزش توجه صورت بگیرد.»

طارق فرهادی، آگاه مسایل سیاسی در این باره گفت: «این یک ارزیابی مستقلانه‌ است و پیامش به حکومت سرپرست این است که در مسایل بسیار مهم در این مدت پیشرفت نشده است، مکتب‌های دختران، ادغام زنان در جامعه کار به اساس کشورهای اسلامی دیگر، قانون اساسی و سهم مردم در حکومت.»

تاکید دبیر کل سازمان ملل متحد همچنان بر پی‌گیری گفت‌وگوها میان افغانان برای دستیبای به حکومت فراگیر است.

انتونیو گوترش افزوده که باید گفت‌وگوهای میان افغانان با شرکت تمامی طرف‌ها شکل گیرد تا راه را برای ایجاد حکومت فراگیر فراهم سازد.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی در این باره به طلوع‌نیوز گفت: «کشورهای مختلف با شیوه‌های نظام مختلف در دنیا وجود دارد که افغانستان هم حکومت و نظام خودش را دارد و کسی این شرط‌های نامشروع را بالای افغانستان نگذارد. اگر می‌گذارد ما بدون به رسمیت شناختن آنان هم زندگی می‌توانیم.»

گوترش در بخش سوم این توصیه گفته است که پایندی افغانستان به تعهداتش منجر به عادی‌سازی روابط جامعه جهانی، بازنگری بر تحریم‌های وضع شده، دریافت راه‌حل برای آزادی پول‌های افغانستان و راهکارهای دیگر برای تقویت اقتصاد کشور خواهد شد.

ثریا پیکان، فعال حقوق زن در این باره گفت: «نظریات به روی یک کاغذ ریخته شده و اقدامی‌ست که شروع شده، سوال این‌جاست که همین نقشه راهی که خواست مردم افغانستان است و بارها این تقاضا را از حکومت سرپرست کرده‌اند آیا این نقشه توسط حکومت سرپرست عملی خواهد شد؟»

دبیرکل سازمان ملل متحد و گروه کاری‌اش پس از هفت ماه دیدار و گفت‌وگوهای مشورتی با مقام‌های امارت اسلامی و تمام طرف‌های دخیل در مسایل افغانستان، این ارزیابی را تهیه کرده و به شورای امنیت فرستاده‌اند.

شورای امنیت سازمان ملل متحد در شانزدهم مارچ سال روان میلادی از دبیرکل سازمان ملل متحد خواسته بود تا یک ارزیابی مستقلانه از اوضاع افغانستان را به این شورا ارایه کند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره