Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تاکید پاکستان بر حل چالش‌ها میان کابل و اسلام‌آباد از راه گفت‌وگوهای سازنده

پاکستان از گفت‌وگوها درباره تحریک طالبان پاکستانی با مقام‌های امارت اسلامی سخن می‌زند.

ممتاز زهرا بلوچ، سخنگوی وزارت خارجه حکومت موقت پاکستان ادعا دارد که کشوراش شواهدی درباره مخفی‌گاه‌های تحریک طالبان پاکستان را در اختیار امارت اسلامی قرار داده است.

سخنگوی وزارت خارجه پاکستان می‌افزاید که اسلام‌آباد از مقام‌های حکومت سرپرست افغانستان می‌خواهد تا در برابر تحریک طالبان پاکستانی (تی‌تی‌پی) گام بردارد و شبکه‌های آنان را نابود بسازد.

ممتاز زهرا بلوچ در این باره گفت: «وزیر خارجه جیلانی خواهان اقدامات جدی افغانستان در برابر گروه‌های هراس‌افگن به‌ویژه، تی‌تی‌پی شده است. او همچنان آمادگی پاکستان را برای همکاری با حکومت سرپرست پاکستان در این زمینه اظهار کرد. وزیر خارجه همچنان بر تعهد پاکستان مبنی بر حل چالش‌ها میان افغانستان و پاکستان از راه گفت‌وگوهای سازنده و تعامل تاکید کرد.»

اما ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی می‌گوید در صورتی که پاکستان درباره پناه‌گاه‌های تی‌تی‌پی در خاک افغانستان شواهدی را در اختیار امارت اسلامی قراردهد آنان در این باره بی‌درنگ گام برخواهند داشت.

آقای مجاهد در این باره به طلوع‌نیوز گفت: «امارت اسلامی در نخست تهدیدات از خاک افغانستان به پاکستان را رد می‌کند و دوم اگر چنین معلومات باشد ما او را زیر بررسی قرار می‌دهیم و تحقیق می‌کنیم و مطمئنا گفته می‌توانیم که ما اجازه نمی‌دهیم که خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده شود یا کدام گروهی یا اشخاصی از خاک ما استفاده بکند.»

از سویی هم، برخی از آگاهان مسایل سیاسی به این باوراند که اسلام‌آباد برای بهبود روابط با کابل، از چنین ادعا‌ها دست بردارد و گام‌های مثبت را در تقویت تعامل با امارت اسلامی در پیش گیرد.

محمد متین محمدخیل، آگاه مسایل نظامی به طلوع‌نیوز گفت: «پاکستان در طول عمر ادعا‌های باطل داشته و فعلا هم هیچ مدارکی را ارایه کرده نمی‌تواند.»

صادق شینواری، آگاه دیگر مسایل نظامی گفت: «بخاطر رفع این نگرانی‌ها افغانستان و پاکستان یک مرکز هماهنگی اطلاعاتی را باید ایجاد بکند تا اطلاعات استخباراتی خود را شریک بسازند و علیه این گروه‌ها پیکار بکنند.»

مقام‌های پاکستانی پیش از این نیز ادعا کرده‌اند که جنگ‌افزارهای جامانده از امریکا و ناتو در افغانستان، به دست تحریک طالبان پاکستان افتاده و ضد اسلام‌آباد کار گرفته می‌شوند؛ اظهاراتی که امارت اسلامی بارها آن‌را رد کرده است.

تاکید پاکستان بر حل چالش‌ها میان کابل و اسلام‌آباد از راه گفت‌وگوهای سازنده

ممتاز زهرا بلوچ، سخنگوی وزارت خارجه حکومت موقت پاکستان ادعا دارد که کشوراش شواهدی درباره مخفی‌گاه‌های تحریک طالبان پاکستان را در اختیار امارت اسلامی قرار داده است.

تصویر بندانگشتی

پاکستان از گفت‌وگوها درباره تحریک طالبان پاکستانی با مقام‌های امارت اسلامی سخن می‌زند.

ممتاز زهرا بلوچ، سخنگوی وزارت خارجه حکومت موقت پاکستان ادعا دارد که کشوراش شواهدی درباره مخفی‌گاه‌های تحریک طالبان پاکستان را در اختیار امارت اسلامی قرار داده است.

سخنگوی وزارت خارجه پاکستان می‌افزاید که اسلام‌آباد از مقام‌های حکومت سرپرست افغانستان می‌خواهد تا در برابر تحریک طالبان پاکستانی (تی‌تی‌پی) گام بردارد و شبکه‌های آنان را نابود بسازد.

ممتاز زهرا بلوچ در این باره گفت: «وزیر خارجه جیلانی خواهان اقدامات جدی افغانستان در برابر گروه‌های هراس‌افگن به‌ویژه، تی‌تی‌پی شده است. او همچنان آمادگی پاکستان را برای همکاری با حکومت سرپرست پاکستان در این زمینه اظهار کرد. وزیر خارجه همچنان بر تعهد پاکستان مبنی بر حل چالش‌ها میان افغانستان و پاکستان از راه گفت‌وگوهای سازنده و تعامل تاکید کرد.»

اما ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی می‌گوید در صورتی که پاکستان درباره پناه‌گاه‌های تی‌تی‌پی در خاک افغانستان شواهدی را در اختیار امارت اسلامی قراردهد آنان در این باره بی‌درنگ گام برخواهند داشت.

آقای مجاهد در این باره به طلوع‌نیوز گفت: «امارت اسلامی در نخست تهدیدات از خاک افغانستان به پاکستان را رد می‌کند و دوم اگر چنین معلومات باشد ما او را زیر بررسی قرار می‌دهیم و تحقیق می‌کنیم و مطمئنا گفته می‌توانیم که ما اجازه نمی‌دهیم که خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده شود یا کدام گروهی یا اشخاصی از خاک ما استفاده بکند.»

از سویی هم، برخی از آگاهان مسایل سیاسی به این باوراند که اسلام‌آباد برای بهبود روابط با کابل، از چنین ادعا‌ها دست بردارد و گام‌های مثبت را در تقویت تعامل با امارت اسلامی در پیش گیرد.

محمد متین محمدخیل، آگاه مسایل نظامی به طلوع‌نیوز گفت: «پاکستان در طول عمر ادعا‌های باطل داشته و فعلا هم هیچ مدارکی را ارایه کرده نمی‌تواند.»

صادق شینواری، آگاه دیگر مسایل نظامی گفت: «بخاطر رفع این نگرانی‌ها افغانستان و پاکستان یک مرکز هماهنگی اطلاعاتی را باید ایجاد بکند تا اطلاعات استخباراتی خود را شریک بسازند و علیه این گروه‌ها پیکار بکنند.»

مقام‌های پاکستانی پیش از این نیز ادعا کرده‌اند که جنگ‌افزارهای جامانده از امریکا و ناتو در افغانستان، به دست تحریک طالبان پاکستان افتاده و ضد اسلام‌آباد کار گرفته می‌شوند؛ اظهاراتی که امارت اسلامی بارها آن‌را رد کرده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره