Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

دختران در روز دانش‌جو: دانش‌گاه‌ها را به روی ما باز کنید

همزمان با روز جهانی دانش‌جو، شماری از دانش‌جویان دختر خواهان بازگشایی دروازه دانش‌گاه در کشور هستند.

آنان می‌گویند که آموزش حق بنیادی آنان است و امارت اسلامی نباید از آن جلوگیری کند.

مدینه بیست وسه ساله که محصل سال سوم جامعه شناسی دانش‌گاه کابل بود می‌گوید که بسته شدن درهای آموزش آرزوهای‌اش را از او گرفته است.

مدینه، به طلوع‌نیوز، گفت: «یک سال مانده بود بسیار واقعا سرم بد تاثیر کرده بود. تاثیر بسیار بد. مه آرزویم این بود که دوره لیسانس خود را تمام کنم جامعه شناسی و بعد دوره ماستری خود را حقوق بخوانم تا بتوانم از حقوق دختران افغان دفاع کنم.»

شماری دیگر از دانش‌جویان دختر و پسر با تاکید بر بازگشایی هرچی زودتر دانش‌گاه‌ها از حکومت سرپرست می‌خواهند تا اجازه دهند دختران نیز همانند پسران در کشور تحصیل کنند.

طوبا، دانش‌جو، گفت: «خواست ما از حکومت سرپرست و جامعه جهانی این است که دروازه‌های دانش‌گاه‌ها و مکتب‌ها را به روی طبقه اناث بازگشایی کند تا بتوانند طبقه اناث هم از نعمت تحصیل بهرمند شوند.»

سید روح الله، دانش‌جو، گفت: «خواهرهای ما نیمی از پیکری جامعه است اجازه تحصیل برای آن‌ها داده شود تا بتوانیم جامعه ما وشما رشد کند.»

سمیه سعادت، دانش‌جو، گفت: «قرار بود امسال سال وارد دانش‌گاه شوم و به درس‌های خود ادامه بدهم و سال اول دانش‌گاه هم باشد ولی متاسفانه شرایط طوری شد که نتوانستیم وارد دانش‌گاه شویم و دانش‌گاه‌ها بسته شد.»

اما امارت اسلامی در روز جهانی دانش‌جویان هرچند درباره بازگشایی در دانش‌گاه‌ها به روی دختران چیزی نمی‌گوید، اما تاکید می‌کند که در تلاش اند در راستای تدریس هرچه بهتر دانشجویان سهولت ها را ایجاد کنند.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «در این راستا ما تلاش‌های نهایی خود را می‌کنیم بورسیه‌ها گرفته تا تحصیلات در داخل کشور بلند بردن سطح تعلیمی و تخصصی ساختن ادارات تعلیمی در این راستا کارها خوب شده و هنوز هم جریان دارد.»

نزدیک به یک سال می‌شود که دروازه‌های دانش‌گاه‌ها به روی دانش‌جویان دختر در کشور مسدود است، اما امارت اسلامی بارها تاکید کرده که با فراهم شدن شرایط، در دانش‌گاه‌ها به روی دختران باز خواهند شد.

دختران در روز دانش‌جو: دانش‌گاه‌ها را به روی ما باز کنید

شماری دیگر از دانش‌جویان دختر و پسر با تاکید بر بازگشایی هرچی زودتر دانش‌گاه‌ها از حکومت سرپرست می‌خواهند تا اجازه دهند دختران نیز همانند پسران در کشور تحصیل کنند.

تصویر بندانگشتی

همزمان با روز جهانی دانش‌جو، شماری از دانش‌جویان دختر خواهان بازگشایی دروازه دانش‌گاه در کشور هستند.

آنان می‌گویند که آموزش حق بنیادی آنان است و امارت اسلامی نباید از آن جلوگیری کند.

مدینه بیست وسه ساله که محصل سال سوم جامعه شناسی دانش‌گاه کابل بود می‌گوید که بسته شدن درهای آموزش آرزوهای‌اش را از او گرفته است.

مدینه، به طلوع‌نیوز، گفت: «یک سال مانده بود بسیار واقعا سرم بد تاثیر کرده بود. تاثیر بسیار بد. مه آرزویم این بود که دوره لیسانس خود را تمام کنم جامعه شناسی و بعد دوره ماستری خود را حقوق بخوانم تا بتوانم از حقوق دختران افغان دفاع کنم.»

شماری دیگر از دانش‌جویان دختر و پسر با تاکید بر بازگشایی هرچی زودتر دانش‌گاه‌ها از حکومت سرپرست می‌خواهند تا اجازه دهند دختران نیز همانند پسران در کشور تحصیل کنند.

طوبا، دانش‌جو، گفت: «خواست ما از حکومت سرپرست و جامعه جهانی این است که دروازه‌های دانش‌گاه‌ها و مکتب‌ها را به روی طبقه اناث بازگشایی کند تا بتوانند طبقه اناث هم از نعمت تحصیل بهرمند شوند.»

سید روح الله، دانش‌جو، گفت: «خواهرهای ما نیمی از پیکری جامعه است اجازه تحصیل برای آن‌ها داده شود تا بتوانیم جامعه ما وشما رشد کند.»

سمیه سعادت، دانش‌جو، گفت: «قرار بود امسال سال وارد دانش‌گاه شوم و به درس‌های خود ادامه بدهم و سال اول دانش‌گاه هم باشد ولی متاسفانه شرایط طوری شد که نتوانستیم وارد دانش‌گاه شویم و دانش‌گاه‌ها بسته شد.»

اما امارت اسلامی در روز جهانی دانش‌جویان هرچند درباره بازگشایی در دانش‌گاه‌ها به روی دختران چیزی نمی‌گوید، اما تاکید می‌کند که در تلاش اند در راستای تدریس هرچه بهتر دانشجویان سهولت ها را ایجاد کنند.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «در این راستا ما تلاش‌های نهایی خود را می‌کنیم بورسیه‌ها گرفته تا تحصیلات در داخل کشور بلند بردن سطح تعلیمی و تخصصی ساختن ادارات تعلیمی در این راستا کارها خوب شده و هنوز هم جریان دارد.»

نزدیک به یک سال می‌شود که دروازه‌های دانش‌گاه‌ها به روی دانش‌جویان دختر در کشور مسدود است، اما امارت اسلامی بارها تاکید کرده که با فراهم شدن شرایط، در دانش‌گاه‌ها به روی دختران باز خواهند شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره