Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سخنگوی ا.ا: کارمندان نهادهای بین‌المللی "مکلف به رعایت قانون" اند

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی گفته است که کارمندان نهادهای بین‌المللی که در بخش‌های گوناگون در افغانستان فعالیت می‌کنند، مکلف به رعایت قانون این کشور هستند.

آقای مجاهد به طلوع‌نیوز افزوده افرادی‌که از اصول و قوانین افغانستان پیروی نکنند، امارت اسلامی حق بازداشت آنان را دارد.

ذبیح الله مجاهد در این باره افزود: «اگر کسی در نهادی کار می‌کند و از قوانین مملکت تخطی می‌کند یا برخلاف اصولی که برای شان گذاشته شده، عمل می‌کند بازداشت خواهد شد و یک حکومت حق را دارد که این کار را بکند.»

از سویی‌هم، برخی آگاهان مسایل اقتصادی به این باورند که امارت اسلامی باید برای بهبود کار نهادها در کشور، سهولت‌های لازم را ایجاد و طرزالعمل‌های مشخصی را با آنان در میان بگذارد.

عبدالنصیر رشتیا، آگاه مسایل اقتصادی در این باره به طلوع‌نیوز گفت: «در قسمت تامین امنیت آن‌ها، در بخش همکاری پلان‌ها و برنامه‌های که دارند و تطبیق می‌کنند و همچنان عدم مداخله بعضی نهادهای حکومتی در امورات شان، اگر این کارها را انجام دهند فکر می‌کنم علاقه‌مندی نهادها و سازمان‌های بین‌المللی بیشتر می‌شود.»

این درحالی‌ست که برخی نهادهای امدادرسان در کشور از بازداشت شماری از کارمندان شان از سوی امارت اسلامی گزارش داده بودند.

سخنگوی ا.ا: کارمندان نهادهای بین‌المللی "مکلف به رعایت قانون" اند

برخی آگاهان مسایل اقتصادی به این باورند که امارت اسلامی باید برای بهبود کار نهادها در کشور، سهولت‌های لازم را ایجاد کند.

تصویر بندانگشتی

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی گفته است که کارمندان نهادهای بین‌المللی که در بخش‌های گوناگون در افغانستان فعالیت می‌کنند، مکلف به رعایت قانون این کشور هستند.

آقای مجاهد به طلوع‌نیوز افزوده افرادی‌که از اصول و قوانین افغانستان پیروی نکنند، امارت اسلامی حق بازداشت آنان را دارد.

ذبیح الله مجاهد در این باره افزود: «اگر کسی در نهادی کار می‌کند و از قوانین مملکت تخطی می‌کند یا برخلاف اصولی که برای شان گذاشته شده، عمل می‌کند بازداشت خواهد شد و یک حکومت حق را دارد که این کار را بکند.»

از سویی‌هم، برخی آگاهان مسایل اقتصادی به این باورند که امارت اسلامی باید برای بهبود کار نهادها در کشور، سهولت‌های لازم را ایجاد و طرزالعمل‌های مشخصی را با آنان در میان بگذارد.

عبدالنصیر رشتیا، آگاه مسایل اقتصادی در این باره به طلوع‌نیوز گفت: «در قسمت تامین امنیت آن‌ها، در بخش همکاری پلان‌ها و برنامه‌های که دارند و تطبیق می‌کنند و همچنان عدم مداخله بعضی نهادهای حکومتی در امورات شان، اگر این کارها را انجام دهند فکر می‌کنم علاقه‌مندی نهادها و سازمان‌های بین‌المللی بیشتر می‌شود.»

این درحالی‌ست که برخی نهادهای امدادرسان در کشور از بازداشت شماری از کارمندان شان از سوی امارت اسلامی گزارش داده بودند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره