Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تلاش وزارت صحت‌عامه برای محو سرطان دهانه رحم در کشور

شرافت زمان امرخیل، سخن‌گوی وزارت صحت‌عامه یک روز پس از روز جهانی پی‌کار با بیماری سرطان دهانه رحم می‌گوید که این وزارت تلاش دارد تا به هدف جلوگیری از افزایش این بیماری، در ولایت‌های کشور مرکزهای درمان بیماری سرطان دهانه رحم را ایجاد کند.

هرچند وزارت صحت عامه درباره مبتلایان به این بیماری سروی تازه انجام نداده است اما میگوید در سال ۲۰۲۰ میلادی، نزدیک به یک هزار و سه صد تن به این بیمار دچار بودند.

سخنگوی وزارت صحت عامه، افزود: «ما توسط آگاهی عامه توانستیم همان رهنمای‌های را که بتوانیم از سرطان‌ها پیش‌گیری کنیم به مردم برسانیم البته در این بخش به کار‌های بیش‌تر نیاز است جامعه افغانستان جامعه است که در گذشته‌ها حتی به زنان هم در این مورد معلومات داده نشده در پهلوی این ما در بخش تداوی و تشخیصی در کابل هرات و مزار شریف مراکزی ویژه داریم»

سازمان جهانی بهداشت نیز  با نشر گزارشی از محو نشدن این بیماری نگرانی کرده و گفته است که زنان در کشورهای فقیر و زنان حاشیه رانده شده در کشور های ثروت‌مند از این بیماری رنج می‌برند.

در بخشی از گزارش سازمان جهانی بهداشت آمده است: از زمانی که ۳ سال پیش استراتژی جهانی حذف سرطان دهانه رحم را راه‌اندازی کردیم، شاهد پیشرفت‌های چشم‌گیری بودیم‌، اما زنان در کشورهای فقیرتر و زنان فقیر و به حاشیه رانده شده در کشورهای ثروت‌مندتر، همچنان به طور نامتناسبی از این بیماری رنج می‌برند.

حال پرسش اینجاست که چگونه بانوان می‌توانند خود را از این بیماری وقایه کنند؟

سونیتا، پزشک، گفت: «خودی ویروس اچ پی‌وی می‌باشد که و عفونت‌های ویروسی می‌باشد که نزد خانم‌ها به وجود می.آید که بالاخره سبب سرطان عمق  رحم می‌شود»

تمکین ایوبی امان، پزشک، گفت: «درد کمر دردپاها و همچنان خودی بعضی از ضعف و بیحالی حتی ناتوانی جسمی و روحی به خانم‌ها پیدا می‌شود که اعراض و علایم می‌باشد»

نجم السماء شفاجو، پزشک، می‌گوید: «در افغانستان اچ پی وی قابل تداوی است حداقل کشف شود خودی ویروس که او تداوی شود یا هم به کسی که ضرورت دارد حتمن باید واکسن شود»

وزارت صحت‌عامه هرچند که درباره آمار تازه مبتلایان به بیماری سرطان دهانه رحم چیزی نمی‌گوید، اما تاکید می‌کند که در سال ۲۰۲۰ نزدیک به یک‌هزار و سه صد تن در کشور به این بیماری مبتلا بودند.

تلاش وزارت صحت‌عامه برای محو سرطان دهانه رحم در کشور

سازمان جهانی بهداشت نیز  با نشر گزارشی از محو نشدن این بیماری نگرانی کرده و گفته است که زنان در کشورهای فقیر و زنان حاشیه رانده شده در کشور های ثروت‌مند از این بیماری رنج می‌برند.

تصویر بندانگشتی

شرافت زمان امرخیل، سخن‌گوی وزارت صحت‌عامه یک روز پس از روز جهانی پی‌کار با بیماری سرطان دهانه رحم می‌گوید که این وزارت تلاش دارد تا به هدف جلوگیری از افزایش این بیماری، در ولایت‌های کشور مرکزهای درمان بیماری سرطان دهانه رحم را ایجاد کند.

هرچند وزارت صحت عامه درباره مبتلایان به این بیماری سروی تازه انجام نداده است اما میگوید در سال ۲۰۲۰ میلادی، نزدیک به یک هزار و سه صد تن به این بیمار دچار بودند.

سخنگوی وزارت صحت عامه، افزود: «ما توسط آگاهی عامه توانستیم همان رهنمای‌های را که بتوانیم از سرطان‌ها پیش‌گیری کنیم به مردم برسانیم البته در این بخش به کار‌های بیش‌تر نیاز است جامعه افغانستان جامعه است که در گذشته‌ها حتی به زنان هم در این مورد معلومات داده نشده در پهلوی این ما در بخش تداوی و تشخیصی در کابل هرات و مزار شریف مراکزی ویژه داریم»

سازمان جهانی بهداشت نیز  با نشر گزارشی از محو نشدن این بیماری نگرانی کرده و گفته است که زنان در کشورهای فقیر و زنان حاشیه رانده شده در کشور های ثروت‌مند از این بیماری رنج می‌برند.

در بخشی از گزارش سازمان جهانی بهداشت آمده است: از زمانی که ۳ سال پیش استراتژی جهانی حذف سرطان دهانه رحم را راه‌اندازی کردیم، شاهد پیشرفت‌های چشم‌گیری بودیم‌، اما زنان در کشورهای فقیرتر و زنان فقیر و به حاشیه رانده شده در کشورهای ثروت‌مندتر، همچنان به طور نامتناسبی از این بیماری رنج می‌برند.

حال پرسش اینجاست که چگونه بانوان می‌توانند خود را از این بیماری وقایه کنند؟

سونیتا، پزشک، گفت: «خودی ویروس اچ پی‌وی می‌باشد که و عفونت‌های ویروسی می‌باشد که نزد خانم‌ها به وجود می.آید که بالاخره سبب سرطان عمق  رحم می‌شود»

تمکین ایوبی امان، پزشک، گفت: «درد کمر دردپاها و همچنان خودی بعضی از ضعف و بیحالی حتی ناتوانی جسمی و روحی به خانم‌ها پیدا می‌شود که اعراض و علایم می‌باشد»

نجم السماء شفاجو، پزشک، می‌گوید: «در افغانستان اچ پی وی قابل تداوی است حداقل کشف شود خودی ویروس که او تداوی شود یا هم به کسی که ضرورت دارد حتمن باید واکسن شود»

وزارت صحت‌عامه هرچند که درباره آمار تازه مبتلایان به بیماری سرطان دهانه رحم چیزی نمی‌گوید، اما تاکید می‌کند که در سال ۲۰۲۰ نزدیک به یک‌هزار و سه صد تن در کشور به این بیماری مبتلا بودند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره