Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

مجاهد: وقتی به‌رسمیت شناخته شویم، قوانین سازگار با شریعت را می‌پذیریم

امارت اسلامی می‌گوید تا هنگامی که از سوی سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته نشود، ملزم به رعایت قوانین این سازمان نیست.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی به طلوع‌نیوز می‌گوید که اگر امارت اسلامی از سوی ملل متحد به رسمیت شناخته هم شود، مسایلی که در تضاد با قوانین اسلامی باشند، پذیرفته نخواهند شد.

آقای مجاهد به طلوع‌نیوز گفت: «تا هنوز امارت اسلامی افغانستان به رسمیت شناخته نشده است، پس کدام التزامی هم در برابر قانون آنان ما نداریم و زمانی‌که هم به رسمیت شناخته شویم به تمام قانون‌ها و نورم‌های که در تضاد با شریعت اسلامی نباشد، پایبند هستیم.»

ذبیح الله مجاهد خواستار حضور نماینده امارت اسلامی در سازمان ملل متحد نیز است؛ مساله‌ی که تا این‌جای کار از سوی سازمان ملل متحد پذیرفته نشده است.

او در این باره افزود: «باید ما هم همانند کشورهای دیگر عضویت هم داشته باشیم و حق مردم افغانستان در سازمان باید داده شود، کرسی سپرده شود، موقف و مقام که است برای شان داده شود.»

با این حال، سرپرست کرسی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته است که در بیش از  چهار دهه گذشته، به مسایل صلح و ثبات، حقوق بشر و پیش‌رفت اجتماعی و اقتصادی در کشور کمتر توجه شده است.

نصیراحمد اندیشه، سرپرست کرسی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت: «در شرایط حاضر نقش سازمان ملل متحد در افغانستان نقش اساسی است و یگانه دفتر مهمی که در حال حاضر در افغانستان فعالیت دارد، سازمان ملل متحد است، هرچند فعالیت‌های سازمان ملل متحد بسیار محدود به رساندن کمک‌های بشری است؛ اما به حیث بزرگ‌ترین سازمان بین‌المللی نقش بسیار بزرگی را ایفا می‌کند.»

سید جواد سجادی، آگاه مسایل سیاسی گفت: «زمان آن فرا رسیده است که با اتخاذ یک سیاست عقلانی افغانستان به جامعه جهانی ادغام شود و به عنوان عضو موثر سازمان ملل تبدیل شود.»

این در حالی‌ست که هفتاد و هفت سال پیش در نزدهم نومبر سال ۱۹۴۶ میلادی، احمدحسین عزیز، وزیر وقت افغانستان منشور سازمان ملل را امضا کرد و افغانستان به این سازمان پیوست. پس از آن، پرچم وقت افغانستان برای اولین بار در محوطه ساختمان سازمان ملل متحد برافراشته شد.

مجاهد: وقتی به‌رسمیت شناخته شویم، قوانین سازگار با شریعت را می‌پذیریم

ذبیح الله مجاهد خواستار حضور نماینده امارت اسلامی در سازمان ملل متحد نیز است؛ مساله‌ی که تا این‌جای کار از سوی سازمان ملل پذیرفته نشده است.

تصویر بندانگشتی

امارت اسلامی می‌گوید تا هنگامی که از سوی سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته نشود، ملزم به رعایت قوانین این سازمان نیست.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی به طلوع‌نیوز می‌گوید که اگر امارت اسلامی از سوی ملل متحد به رسمیت شناخته هم شود، مسایلی که در تضاد با قوانین اسلامی باشند، پذیرفته نخواهند شد.

آقای مجاهد به طلوع‌نیوز گفت: «تا هنوز امارت اسلامی افغانستان به رسمیت شناخته نشده است، پس کدام التزامی هم در برابر قانون آنان ما نداریم و زمانی‌که هم به رسمیت شناخته شویم به تمام قانون‌ها و نورم‌های که در تضاد با شریعت اسلامی نباشد، پایبند هستیم.»

ذبیح الله مجاهد خواستار حضور نماینده امارت اسلامی در سازمان ملل متحد نیز است؛ مساله‌ی که تا این‌جای کار از سوی سازمان ملل متحد پذیرفته نشده است.

او در این باره افزود: «باید ما هم همانند کشورهای دیگر عضویت هم داشته باشیم و حق مردم افغانستان در سازمان باید داده شود، کرسی سپرده شود، موقف و مقام که است برای شان داده شود.»

با این حال، سرپرست کرسی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته است که در بیش از  چهار دهه گذشته، به مسایل صلح و ثبات، حقوق بشر و پیش‌رفت اجتماعی و اقتصادی در کشور کمتر توجه شده است.

نصیراحمد اندیشه، سرپرست کرسی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت: «در شرایط حاضر نقش سازمان ملل متحد در افغانستان نقش اساسی است و یگانه دفتر مهمی که در حال حاضر در افغانستان فعالیت دارد، سازمان ملل متحد است، هرچند فعالیت‌های سازمان ملل متحد بسیار محدود به رساندن کمک‌های بشری است؛ اما به حیث بزرگ‌ترین سازمان بین‌المللی نقش بسیار بزرگی را ایفا می‌کند.»

سید جواد سجادی، آگاه مسایل سیاسی گفت: «زمان آن فرا رسیده است که با اتخاذ یک سیاست عقلانی افغانستان به جامعه جهانی ادغام شود و به عنوان عضو موثر سازمان ملل تبدیل شود.»

این در حالی‌ست که هفتاد و هفت سال پیش در نزدهم نومبر سال ۱۹۴۶ میلادی، احمدحسین عزیز، وزیر وقت افغانستان منشور سازمان ملل را امضا کرد و افغانستان به این سازمان پیوست. پس از آن، پرچم وقت افغانستان برای اولین بار در محوطه ساختمان سازمان ملل متحد برافراشته شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره