Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

شکایت پی‌هم مهاجران افغان از بدرفتاری پولیس ایران، پاکستان و ترکیه

شهروندان افغانستان که از پاکستان، ایران و ترکیه برگشت داده شده‌اند، خواهان توقف اخراج مهاجران از سوی این کشورها هستند.

آنان با انتقاد از رفتار نامناسب پولیس ایران، ترکیه و پاکستان می‌گویند که با مهاجران در این سه کشور بدرفتاری صورت می‌گیرد و حتی در برخی موارد زندانی می‌شوند.

نازیه که با سه فرزندش از ایران اخراج شده، می‌گوید شوهرش در ایران بازداشت شده است. او به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «در ایران شش میلیون ما را گرفتند. ما را نزدیک بلوچستان آوردند و با موترهای شخصی تا این‌جا آمدیم.»

جواد، مهاجر اخراج شده از پاکستان به طلوع‌نیوز گفت: «درخواست من این است که مهاجران را اذیت کنند. فصل سردی است و زنان و کودکان را اخراج نکنند.»

معین، مهاجر اخراج شده از ترکیه گفت: «پولیس ترکیه ما را خیلی اذیت کرد. در اول گفتن برای تان برگه می‌دهیم، بعد ندادند. ما را ۲۱ روز زندانی ساخت و بعد اخراج کرد.»

همزمان با این، وزارت مهاجران و عودت کننده‌ها می‌گوید که در ماه عقرب ۲۹۰هزار مهاجر از پاکستان و بیش از ۹۵هزار مهاجر از ایران به کشور برگشت داده شده‌اند.

عبدالرحمن راشد، معین وزارت مهاجران و عودت کننده‌ها گفت: «در ماه جاری یعنی عقرب، حدود ۲۹۰هزار مهاجر از پاکستان از تورخم، سپین بولدک و "انگور اده" آمده و ۹۵هزار ۴۰۰ نفر از ایران اخراج شده از مرزهای اسلام‌قلعه و نیمروز.»

پیش از نیز برخی از اعضای جامعه مدنی، وکیلان و فعالان حقوقی و سیاسی پاکستان با راه‌اندازی گردهمایی، خواستار توقف بازداشت و اخراج اجباری مهاجران افغان از پاکستان شده بودند.

شکایت پی‌هم مهاجران افغان از بدرفتاری پولیس ایران، پاکستان و ترکیه

نازیه که با سه فرزندش از ایران اخراج شده، به طلوع‌نیوز می‌گوید شوهرش در ایران بازداشت شده است.

تصویر بندانگشتی

شهروندان افغانستان که از پاکستان، ایران و ترکیه برگشت داده شده‌اند، خواهان توقف اخراج مهاجران از سوی این کشورها هستند.

آنان با انتقاد از رفتار نامناسب پولیس ایران، ترکیه و پاکستان می‌گویند که با مهاجران در این سه کشور بدرفتاری صورت می‌گیرد و حتی در برخی موارد زندانی می‌شوند.

نازیه که با سه فرزندش از ایران اخراج شده، می‌گوید شوهرش در ایران بازداشت شده است. او به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «در ایران شش میلیون ما را گرفتند. ما را نزدیک بلوچستان آوردند و با موترهای شخصی تا این‌جا آمدیم.»

جواد، مهاجر اخراج شده از پاکستان به طلوع‌نیوز گفت: «درخواست من این است که مهاجران را اذیت کنند. فصل سردی است و زنان و کودکان را اخراج نکنند.»

معین، مهاجر اخراج شده از ترکیه گفت: «پولیس ترکیه ما را خیلی اذیت کرد. در اول گفتن برای تان برگه می‌دهیم، بعد ندادند. ما را ۲۱ روز زندانی ساخت و بعد اخراج کرد.»

همزمان با این، وزارت مهاجران و عودت کننده‌ها می‌گوید که در ماه عقرب ۲۹۰هزار مهاجر از پاکستان و بیش از ۹۵هزار مهاجر از ایران به کشور برگشت داده شده‌اند.

عبدالرحمن راشد، معین وزارت مهاجران و عودت کننده‌ها گفت: «در ماه جاری یعنی عقرب، حدود ۲۹۰هزار مهاجر از پاکستان از تورخم، سپین بولدک و "انگور اده" آمده و ۹۵هزار ۴۰۰ نفر از ایران اخراج شده از مرزهای اسلام‌قلعه و نیمروز.»

پیش از نیز برخی از اعضای جامعه مدنی، وکیلان و فعالان حقوقی و سیاسی پاکستان با راه‌اندازی گردهمایی، خواستار توقف بازداشت و اخراج اجباری مهاجران افغان از پاکستان شده بودند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره