Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

عبدالباری عمر: سفرام براساس دعوت رسمی انجام شد

عبدالباری عمر، سرپرست اداره ملی دوا و غذا امروز (دوشنبه) در یک نشست خبری گفته است که به دعوت رسمی به اروپا سفر کرده بود.

او در حالی از دعوت رسمی به اروپا سخن گفت که سفر او در روزهای پسین واکنش‌های زیادی را برانگیخت.

آقای عمر در مرکز رسانه‌های حکومت به خبرنگاران گفت: «من به اساس دعوت‌نامه به سفر رسمی برای اشتراک در یک نشست که در هالند برگزار شده بود، اشتراک رسمی داشتم و موضوع دیگر این است که یک شخص غیرقانونی چه‌گونه می‌تواند که غیرقانونی در کنفرانس بین‌المللی اشتراک کند.»

در همین حال، رییس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا نیز گفته است که سفر یک مقام «طالبان» به کشورهای اروپایی پذیرفتنی نیست.

مایکل مک‌کال، رییس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا در صفحه ایکس این کمیته  نوشته است: «جامعه بین‌المللی باید در اجرا و گسترش ممنوعیت‌های سفر اعضای طالبان در کنار هم بایستد. این غیرقابل قبول است.»

عزیز معارج، دیپلومات پیشین به طلوع‌نیوز گفت: «محدودیت وضع کردن و ممانعت تنها به مردم افغانستان زجر می‌دهد، به مقام‌های طالبان و نظام حاکم هیچ‌گاه زجر نمی‌دهد، باز هم این سفرها به مسکو، کشورهای عربی، ایران و پاکستان انجام می‌شود و رفت و آمد می‌کنند.»

پیش از این نیز وزارت خارجه آلمان در شبکه ایکس درباره سفر و سخنرانی عبدالباری عمر در شهر کلن آن کشور گفته بود که آلمان تا هنگامی‌که مقام‌های «طالبان» حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران را رعایت نکنند، با آنان روابط عادی برقرار نخواهند کرد.

عبدالباری عمر: سفرام براساس دعوت رسمی انجام شد

در همین حال، رییس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا نیز گفته است که سفر یک مقام «طالبان» به کشورهای اروپایی پذیرفتنی نیست.

تصویر بندانگشتی

عبدالباری عمر، سرپرست اداره ملی دوا و غذا امروز (دوشنبه) در یک نشست خبری گفته است که به دعوت رسمی به اروپا سفر کرده بود.

او در حالی از دعوت رسمی به اروپا سخن گفت که سفر او در روزهای پسین واکنش‌های زیادی را برانگیخت.

آقای عمر در مرکز رسانه‌های حکومت به خبرنگاران گفت: «من به اساس دعوت‌نامه به سفر رسمی برای اشتراک در یک نشست که در هالند برگزار شده بود، اشتراک رسمی داشتم و موضوع دیگر این است که یک شخص غیرقانونی چه‌گونه می‌تواند که غیرقانونی در کنفرانس بین‌المللی اشتراک کند.»

در همین حال، رییس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا نیز گفته است که سفر یک مقام «طالبان» به کشورهای اروپایی پذیرفتنی نیست.

مایکل مک‌کال، رییس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا در صفحه ایکس این کمیته  نوشته است: «جامعه بین‌المللی باید در اجرا و گسترش ممنوعیت‌های سفر اعضای طالبان در کنار هم بایستد. این غیرقابل قبول است.»

عزیز معارج، دیپلومات پیشین به طلوع‌نیوز گفت: «محدودیت وضع کردن و ممانعت تنها به مردم افغانستان زجر می‌دهد، به مقام‌های طالبان و نظام حاکم هیچ‌گاه زجر نمی‌دهد، باز هم این سفرها به مسکو، کشورهای عربی، ایران و پاکستان انجام می‌شود و رفت و آمد می‌کنند.»

پیش از این نیز وزارت خارجه آلمان در شبکه ایکس درباره سفر و سخنرانی عبدالباری عمر در شهر کلن آن کشور گفته بود که آلمان تا هنگامی‌که مقام‌های «طالبان» حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران را رعایت نکنند، با آنان روابط عادی برقرار نخواهند کرد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره