Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

روز جهانی کودک؛ اوضاع کودکان در افغانستان نامناسب است

همزمان با روز جهانی کودک، یونیسف یا صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل متحد بر رعایت حقوق کودکان در سراسر جهان تاکید ورزیده است.

یونیسف در حالی بر حقوق کودکان تاکید کرده که برخی کودکان در افغانستان از این روز بی ‌خبر اند. آنان به طلوع‌نیوز گفته‌اند که دست به کارهای شاق می‌زنند تا برای خانواده‌های شان لقمه نانی بدست بیاورند.

آصف، کودک کارگر به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: « همین جاها می‌گردم، روز هفتاد یا هشتاد روپیه پیدا می‌کنم و خانه نان می‌برم.»

مصطفی، یکی دیگر از کودکان کارگر به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «در همین بیرون‌ها می‌برایم، یک کار می‌کنیم تا به خانه نان ببرم.»

سهراب که در کنار یکی از جاده‌های پایتخت بوت پالشی می‌کند، به خبرنگار طلوع‌نیوز گفته است که در یک خانواده هفت نفری همراه با پدر و مادر معیوب خود زندگی می‌کند. او در کنار کار، در صنف چهارم مکتب درس می‌خواند.

سهراب در باره اوضاع خود و خانواده‌اش چنین گفت: «در خانه هفت نفر هستیم. پدر و مادرم هم معیوب است، من هم از همین خاطر کار می‌کنم چون در خانه کاریگر نداریم.»

سمیع الله ابراهیمی، سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی گفته است که تلاش می‌شود تا از کار شاق کودکان جلوگیری شود و از خانواده‌های آنان پشتیبانی صورت گیرد.

آقای ابراهیمی به طلوع‌نیوز گفت: «کودکانی که مشغول کارهای شاق هستند، از انجام کارهای شاق شان جلوگیری می‌شود. خانواده‌های شان نیز تا حدی از راه‌های مختلف حمایت می‌شوند، البته با آموزش های فنی.»

یونیسف در روز جهانی کودک افزوده است که با اولویت دادن به حقوق کودکان و مشارکت آنان، می‌توان آینده بهتری را رقم زد.

روز جهانی کودک؛ اوضاع کودکان در افغانستان نامناسب است

سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی گفته است که تلاش می‌شود تا از کار شاق کودکان جلوگیری شود و از خانواده‌های آنان پشتیبانی صورت گیرد.

تصویر بندانگشتی

همزمان با روز جهانی کودک، یونیسف یا صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل متحد بر رعایت حقوق کودکان در سراسر جهان تاکید ورزیده است.

یونیسف در حالی بر حقوق کودکان تاکید کرده که برخی کودکان در افغانستان از این روز بی ‌خبر اند. آنان به طلوع‌نیوز گفته‌اند که دست به کارهای شاق می‌زنند تا برای خانواده‌های شان لقمه نانی بدست بیاورند.

آصف، کودک کارگر به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: « همین جاها می‌گردم، روز هفتاد یا هشتاد روپیه پیدا می‌کنم و خانه نان می‌برم.»

مصطفی، یکی دیگر از کودکان کارگر به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «در همین بیرون‌ها می‌برایم، یک کار می‌کنیم تا به خانه نان ببرم.»

سهراب که در کنار یکی از جاده‌های پایتخت بوت پالشی می‌کند، به خبرنگار طلوع‌نیوز گفته است که در یک خانواده هفت نفری همراه با پدر و مادر معیوب خود زندگی می‌کند. او در کنار کار، در صنف چهارم مکتب درس می‌خواند.

سهراب در باره اوضاع خود و خانواده‌اش چنین گفت: «در خانه هفت نفر هستیم. پدر و مادرم هم معیوب است، من هم از همین خاطر کار می‌کنم چون در خانه کاریگر نداریم.»

سمیع الله ابراهیمی، سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی گفته است که تلاش می‌شود تا از کار شاق کودکان جلوگیری شود و از خانواده‌های آنان پشتیبانی صورت گیرد.

آقای ابراهیمی به طلوع‌نیوز گفت: «کودکانی که مشغول کارهای شاق هستند، از انجام کارهای شاق شان جلوگیری می‌شود. خانواده‌های شان نیز تا حدی از راه‌های مختلف حمایت می‌شوند، البته با آموزش های فنی.»

یونیسف در روز جهانی کودک افزوده است که با اولویت دادن به حقوق کودکان و مشارکت آنان، می‌توان آینده بهتری را رقم زد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره