Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

ا.ا با ارسال یک نامه به ارزیابی مستقلانه انتونیو گوترش پاسخ داد

پس از نشر جزییات ارزیابی مستقلانه دبیرکل سازمان ملل متحد در باره افغانستان از طلوع‌نیوز، اکنون امارت اسلامی در نامه‌ای تلاش‌های انتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل برای بهبود گفت‌وگو و تعامل جهان با افغانستان را ستوده است.

در این نامه که از سوی وزارت خارجه به سازمان ملل ارسال شده، به مسایل حقوق بشری، امنیت منطقه‌ای، پیکار با مواد مخدر، اوضاع اقتصادی و دولت فراگیر که بخش‌های عمده در ارزیابی مستقلانه آقای گوترش بودند، پاسخ ارایه شده است.

وزارت خارجه در این نامه از سازمان ملل خواسته است تا رفع تحریم‌ها به ویژه محدودیت‌های بانکی و آزاد شدن دارایی‌ها، تقویت تعامل و حل موارد اختلافی در اولویت قرار داده شوند.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی درباره این نامه به طلوع‌نیوز گفت: «بلی! این نامه را تایید می‌کنم. وزارت خارجه کشور این نامه را به سازمان ملل متحد روان کرده است.»

رعایت حقوق بانون و حضور ۲۳ اعشاریه ۴ درصدی زنان در بخش‌های از دولت از جمله آموزش، بهداشت، امنیت و دیگر بخش‌ها، ممنوعیت کامل کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدر، اطمینان از استفاده نشدن خاک افغانستان در برابر کشورهای دیگر بربنیاد توافق‌نامه دوحه و تعهداتش با کشورهای همسایه، راه‌اندازی پروژه‌های بزرگ زیربنایی با وجود تحریم‌های وضع شده بر امارت اسلامی، گسترش ساختار حکومت‌داری و توازن قومی، منطقه‌ای و مذهبی در حکومت  تا حد زیاد، از مسایلی اند که در این نامه اشاره شده است.

واخد فقیری، آگاه سیاسی به طلوع‌نیوز گفت: «تا زمانی‌که امارت اسلامی اصلاحات را در خود نپذیرد، درباره حقوق بانوان، حقوق بشر و تشکیل حکومت همه‌شمول تغییرات نمی‌آید.»

این در حالی‌ست که اعتمادسازی از طریق رسیدگی به نیازهای فوری شهروندان افغانستان، ادامه همکاری در مسایل کلیدی امنیتی، منطقه‌ای و سیاسی، نقشه‌راه برای ادغام دوباره دولت افغانستان در سیستم بین‌المللی، راهکارهای پشتیبانی از مشارکت از توصیه‌های مهم دبیرکل سازمان ملل متحد در ارزیابی مستقلانه‌اش از اوضاع افغانستان بودند که طلوع‌نیوز به آن دست یافته بود.

دبیرکل سازمان ملل متحد و تیم کاری‌اش پس از هفت ماه این ارزیابی  را از اوضاع افغانستان به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارایه کردند.

ا.ا با ارسال یک نامه به ارزیابی مستقلانه انتونیو گوترش پاسخ داد

وزارت خارجه از سازمان ملل خواسته است تا رفع تحریم‌ها به ویژه محدودیت‌های بانکی و آزاد شدن دارایی‌ها، تقویت تعامل و حل موارد اختلافی در اولویت قرار داده شوند.

Thumbnail

پس از نشر جزییات ارزیابی مستقلانه دبیرکل سازمان ملل متحد در باره افغانستان از طلوع‌نیوز، اکنون امارت اسلامی در نامه‌ای تلاش‌های انتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل برای بهبود گفت‌وگو و تعامل جهان با افغانستان را ستوده است.

در این نامه که از سوی وزارت خارجه به سازمان ملل ارسال شده، به مسایل حقوق بشری، امنیت منطقه‌ای، پیکار با مواد مخدر، اوضاع اقتصادی و دولت فراگیر که بخش‌های عمده در ارزیابی مستقلانه آقای گوترش بودند، پاسخ ارایه شده است.

وزارت خارجه در این نامه از سازمان ملل خواسته است تا رفع تحریم‌ها به ویژه محدودیت‌های بانکی و آزاد شدن دارایی‌ها، تقویت تعامل و حل موارد اختلافی در اولویت قرار داده شوند.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی درباره این نامه به طلوع‌نیوز گفت: «بلی! این نامه را تایید می‌کنم. وزارت خارجه کشور این نامه را به سازمان ملل متحد روان کرده است.»

رعایت حقوق بانون و حضور ۲۳ اعشاریه ۴ درصدی زنان در بخش‌های از دولت از جمله آموزش، بهداشت، امنیت و دیگر بخش‌ها، ممنوعیت کامل کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدر، اطمینان از استفاده نشدن خاک افغانستان در برابر کشورهای دیگر بربنیاد توافق‌نامه دوحه و تعهداتش با کشورهای همسایه، راه‌اندازی پروژه‌های بزرگ زیربنایی با وجود تحریم‌های وضع شده بر امارت اسلامی، گسترش ساختار حکومت‌داری و توازن قومی، منطقه‌ای و مذهبی در حکومت  تا حد زیاد، از مسایلی اند که در این نامه اشاره شده است.

واخد فقیری، آگاه سیاسی به طلوع‌نیوز گفت: «تا زمانی‌که امارت اسلامی اصلاحات را در خود نپذیرد، درباره حقوق بانوان، حقوق بشر و تشکیل حکومت همه‌شمول تغییرات نمی‌آید.»

این در حالی‌ست که اعتمادسازی از طریق رسیدگی به نیازهای فوری شهروندان افغانستان، ادامه همکاری در مسایل کلیدی امنیتی، منطقه‌ای و سیاسی، نقشه‌راه برای ادغام دوباره دولت افغانستان در سیستم بین‌المللی، راهکارهای پشتیبانی از مشارکت از توصیه‌های مهم دبیرکل سازمان ملل متحد در ارزیابی مستقلانه‌اش از اوضاع افغانستان بودند که طلوع‌نیوز به آن دست یافته بود.

دبیرکل سازمان ملل متحد و تیم کاری‌اش پس از هفت ماه این ارزیابی  را از اوضاع افغانستان به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارایه کردند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره