Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی: افراد حرفه‌یی بی‌کار نخواهند ماند

غلام حیدر شهامت، سرپرست اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی در پایان نمایشگاه سه روزه نوآوری‌های دانش‌آموزان این نهاد می‌گوید به همه دانش‌آموزان مسلکی زمینه کار فراهم خواهد شد.

آقای شهامت می‌افزاید که دانش‌جویان این اداره توانسته‌اند در زمان کم نوآوری‌های را به میان بیاورند.

او گفت: «به همه‌ای جوانان که این‌جا حضور دارند، وعده داده‌اند که بعد از چند روز زمینه اشتغال کسانی را که خواستار وظیفه باشند به آن‌ها وظیفه داده می‌شود. در بخش‌های مربوطه و رشته شان به آن‌ها کار داده می‌شود.»

از سویی‌هم، برخی از مقام‌های امارت اسلامی که در برنامه پایان نمایشگاه نوآوری شرکت کرده‌اند، می‌گویند در هر شرایط از کادر‌ها در سطح کشور پشتیبانی خواهند کرد.

محمد طاهر، معین وزارت تحصیلات عالی، گفته است: «در آینده انشاالله اقدامات دیگر هم داریم و وزارت در کنار شما با تمام هماهنگی همکاری خواهد کرد.»

زر محمد حقانی، معین وزارت ارشاد، حج و اوقاف، گفت: «به لحاظ تکنالوژی جدید ساخت اسلحه را انجام داده‌اند و در آینده هم کارهای مترقی را این دانش‌آموزان انجام خواهند داد.»

همزمان با این، آمر ولایتی این نهاد می‌افزاید که به دلیل عدم پشتیبانی برخی از جوانان، آنان از اختراعات شان دست برداشته‌اند.

شمس الرحمن، آمر ولایتی اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی، گفت: «یک تعداد مبتکرین و نوآوران ما متاسفانه شکایت از عدم توجه بعضی از مسوولان محترم دارند که طرف آن‌ها سر زده نشد و تنها به گفته‌ی آن‌ها توجه شان به طرف اسلحه و چیزهای جنگی بوده است.»

سهیل علی‌زاده، مخترع، گفت: «از چوب و چیزهای ساده در دسترس خود داشتند، استفاده کردند، در مقابل آن کشور آلمان را شما مقایسه بکنید، برای آن‌ها همه امکانات وجود دارد؛ اما به این ابتکارات نمی‌توانند برسند.»

اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی می‌گوید که در این نمایشگاه اختراعات گونه‌گون بیش از ۴۷۰ دانش‌آموزان در ۱۵۰ غرفه به نمایش گذاشته شده بودند.

اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی: افراد حرفه‌یی بی‌کار نخواهند ماند

اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی می‌گوید که در این نمایشگاه اختراعات گونه‌گون بیش از ۴۷۰ دانش‌آموزان در ۱۵۰ غرفه به نمایش گذاشته شده بودند.

تصویر بندانگشتی

غلام حیدر شهامت، سرپرست اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی در پایان نمایشگاه سه روزه نوآوری‌های دانش‌آموزان این نهاد می‌گوید به همه دانش‌آموزان مسلکی زمینه کار فراهم خواهد شد.

آقای شهامت می‌افزاید که دانش‌جویان این اداره توانسته‌اند در زمان کم نوآوری‌های را به میان بیاورند.

او گفت: «به همه‌ای جوانان که این‌جا حضور دارند، وعده داده‌اند که بعد از چند روز زمینه اشتغال کسانی را که خواستار وظیفه باشند به آن‌ها وظیفه داده می‌شود. در بخش‌های مربوطه و رشته شان به آن‌ها کار داده می‌شود.»

از سویی‌هم، برخی از مقام‌های امارت اسلامی که در برنامه پایان نمایشگاه نوآوری شرکت کرده‌اند، می‌گویند در هر شرایط از کادر‌ها در سطح کشور پشتیبانی خواهند کرد.

محمد طاهر، معین وزارت تحصیلات عالی، گفته است: «در آینده انشاالله اقدامات دیگر هم داریم و وزارت در کنار شما با تمام هماهنگی همکاری خواهد کرد.»

زر محمد حقانی، معین وزارت ارشاد، حج و اوقاف، گفت: «به لحاظ تکنالوژی جدید ساخت اسلحه را انجام داده‌اند و در آینده هم کارهای مترقی را این دانش‌آموزان انجام خواهند داد.»

همزمان با این، آمر ولایتی این نهاد می‌افزاید که به دلیل عدم پشتیبانی برخی از جوانان، آنان از اختراعات شان دست برداشته‌اند.

شمس الرحمن، آمر ولایتی اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی، گفت: «یک تعداد مبتکرین و نوآوران ما متاسفانه شکایت از عدم توجه بعضی از مسوولان محترم دارند که طرف آن‌ها سر زده نشد و تنها به گفته‌ی آن‌ها توجه شان به طرف اسلحه و چیزهای جنگی بوده است.»

سهیل علی‌زاده، مخترع، گفت: «از چوب و چیزهای ساده در دسترس خود داشتند، استفاده کردند، در مقابل آن کشور آلمان را شما مقایسه بکنید، برای آن‌ها همه امکانات وجود دارد؛ اما به این ابتکارات نمی‌توانند برسند.»

اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی می‌گوید که در این نمایشگاه اختراعات گونه‌گون بیش از ۴۷۰ دانش‌آموزان در ۱۵۰ غرفه به نمایش گذاشته شده بودند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره