Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

برگزاری نشست شورای وزیران به ریاست رهبر ا.ا در قندهار

رهبر امارت اسلامی در نشست شورای وزیران در قندهار به اعضای کمیسیون سیاسی به رهبری سرپرست‌وزیر خارجه وظیفه سپرده است تا طرزالعمل پالیسی داخلی و خارجی را برای اجرای سیاست‌های سازنده تهیه کنند.

بربنیاد خبرنامه امارت اسلامی، مولوی هبت‌الله آخندزاده رهبر امارت اسلامی در این نشست در خصوص توسعه بیشتر روابط با همسایه‌ها و کشورهای دور و حل مشکلات موجود با اعضای کابینه حکومت سرپرست گفت‌وگو کرده است.

رهبر امارت اسلامی به سرپرست‌وزیران دستور داده است که رسیدگی به مهاجران را در اولویت کار خود قرار دهند.

در خبرنامه آمده است: «برای تطبیق پالیسی سازنده، وظیفه تهیه پالیسی و راه‌کار داخلی و خارجی به اعضای کمیسیون سیاسی به ریاست وزیر خارجه سپرده شد. آنان در مورد راه‌حل مشکلات معلمان و شاگردان، ارتقای ظرفیت علمی نسل جدید کشور و ارایه خدمات مطلوب در زمینه‌های دینی و عصری صحبت کردند.»

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی درباره نشست گفت: «این نشست با شرکت تمام وزیران امارت اسلامی افغانستان دایر شده بود که بالای موضوعات مهم صحبت شد. امیرالمومنین به تمام وزیران توصیه‌های لازم داشتند تا آنان در بخش‌های حکومت‌داری، مردم‌داری، اقامه عدالت، امنیت مردم و سهولت‌ها تلاش بکنند.»

بربنیاد خبرنامه، رهبر امارت اسلامی در این نشست اجرای احکام شرعی و خدمت به مردم را از مسوولیت‌های اولیه مسوولان در امارت اسلامی دانسته و از آنان خواسته است تا به جای زور از تشویق، ترغیب و اخلاق نیکو با مردم کار بگیرند.

در بخش دیگر این خبرنامه آمده است: «رهبری امارت اسلامی به همه وزرا دستور داد تا خدمت به مهاجران را در اولویت کار خود قرار دهند. تلاش کنید به جای زور، با تشویق و اخلاقی نیک مردم را به دین و اخلاق اسلامی دعوت کنید، از راه زور، مردم همرای تان مقابله می‌کنند.»

نجیب الرحمن شمال، آگاه مسایل سیاسی درباره نشست وزیران در قندهار گفت: «حکومتی که دارای پالیسی‌های معین و مشخص، مخصوصن سیاست خارجی روشن مقابل همسایه‌ها و دول جهان نباشد، هرگز نمی‌تواند موفق باشد.»

در نشست شورای وزیران، معاون اقتصادی ریاست‌الوزرا و سرپرست وزارت صنعت و تجارت نیز گزارش سفرهای اخیر خود به ایران و پاکستان را ارایه کردند.

برگزاری نشست شورای وزیران به ریاست رهبر ا.ا در قندهار

رهبر امارت اسلامی به سرپرست‌وزیران دستور داده است که رسیدگی به مهاجران را در اولویت کار خود قرار دهند.

تصویر بندانگشتی

رهبر امارت اسلامی در نشست شورای وزیران در قندهار به اعضای کمیسیون سیاسی به رهبری سرپرست‌وزیر خارجه وظیفه سپرده است تا طرزالعمل پالیسی داخلی و خارجی را برای اجرای سیاست‌های سازنده تهیه کنند.

بربنیاد خبرنامه امارت اسلامی، مولوی هبت‌الله آخندزاده رهبر امارت اسلامی در این نشست در خصوص توسعه بیشتر روابط با همسایه‌ها و کشورهای دور و حل مشکلات موجود با اعضای کابینه حکومت سرپرست گفت‌وگو کرده است.

رهبر امارت اسلامی به سرپرست‌وزیران دستور داده است که رسیدگی به مهاجران را در اولویت کار خود قرار دهند.

در خبرنامه آمده است: «برای تطبیق پالیسی سازنده، وظیفه تهیه پالیسی و راه‌کار داخلی و خارجی به اعضای کمیسیون سیاسی به ریاست وزیر خارجه سپرده شد. آنان در مورد راه‌حل مشکلات معلمان و شاگردان، ارتقای ظرفیت علمی نسل جدید کشور و ارایه خدمات مطلوب در زمینه‌های دینی و عصری صحبت کردند.»

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی درباره نشست گفت: «این نشست با شرکت تمام وزیران امارت اسلامی افغانستان دایر شده بود که بالای موضوعات مهم صحبت شد. امیرالمومنین به تمام وزیران توصیه‌های لازم داشتند تا آنان در بخش‌های حکومت‌داری، مردم‌داری، اقامه عدالت، امنیت مردم و سهولت‌ها تلاش بکنند.»

بربنیاد خبرنامه، رهبر امارت اسلامی در این نشست اجرای احکام شرعی و خدمت به مردم را از مسوولیت‌های اولیه مسوولان در امارت اسلامی دانسته و از آنان خواسته است تا به جای زور از تشویق، ترغیب و اخلاق نیکو با مردم کار بگیرند.

در بخش دیگر این خبرنامه آمده است: «رهبری امارت اسلامی به همه وزرا دستور داد تا خدمت به مهاجران را در اولویت کار خود قرار دهند. تلاش کنید به جای زور، با تشویق و اخلاقی نیک مردم را به دین و اخلاق اسلامی دعوت کنید، از راه زور، مردم همرای تان مقابله می‌کنند.»

نجیب الرحمن شمال، آگاه مسایل سیاسی درباره نشست وزیران در قندهار گفت: «حکومتی که دارای پالیسی‌های معین و مشخص، مخصوصن سیاست خارجی روشن مقابل همسایه‌ها و دول جهان نباشد، هرگز نمی‌تواند موفق باشد.»

در نشست شورای وزیران، معاون اقتصادی ریاست‌الوزرا و سرپرست وزارت صنعت و تجارت نیز گزارش سفرهای اخیر خود به ایران و پاکستان را ارایه کردند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره