Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نگرانی دختران صنف ششم از بی‌سرنوشتی در سال آینده

همزمان با آغاز آزمون سالانه در مکتب‌ها، شماری از دختران دانش‌آموز که در صنف ششم درس می‌خوانند، از آینده شان نگران اند.

دختران دانش‌آموز می‌گویند هراس دارند که آیا ادامه آموزش در سال آینده به آنان داده می‌شود ی خیر؟

زهرای ۱۲ ساله برای آزمون فردا آمادگی می‌گیرد، به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «وقتی استاد پارچه را می‌دهد بسیار ناراحت هستم، ذهنم درگیر می‌شود که چند روز دیگر از امتحانم مانده و تمام می‌شود، اگر ما درس بخوانیم می‌توانیم جامعه را بسازیم.»

دختران دانش‌آموز در صنف ششم از حکومت سرپرست می‌خواهند تا دروازه مکتب‌ها را به روی دختران در کشور بازگشایی کند.

نرگس، دانش‌آموز گفت: «بسیار جیگرخون هستم؛ چون دروازه‌های مکتب به روی تمام دخترها بسته شده، کل دخترها جیگرخون هستند که وقتی مکتب‌های ما رخصت شود، دیگر نمی‌توانیم درس بخوانیم.»

شکیبا یکی دیگر از دانش‌آموزان گفت: «خواست ما از امارت اسلامی این است که مکتب‌ها را به روی دختران باز کند و اجازه مکتب را به همه دختران بدهد.»

هرچند که امارت اسلامی به تازگی درباره موضوع آموزش دختران چیزی نگفته؛ اما بارها از تلاش‌ها برای فراهم‌سازی زمینه آموزش دختران در کشور سخن گفته است.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی در شانزدهم عقرب در این باره گفته بود: «باید وقت هم داده شود و امکانات هم در دسترس داشته باشیم. اگر آنان با نهاد‌های مرتبط صحبت کنند شاید پیشرفت‌های داشته باشیم، به هر صورت من کلی می‌گویم که کسی از تعلیم و کار خانم‌ها انکار نکرده ولی ظرفیت باید ساخته شود و کمی مهلت داده شود.»

این در حالی‌ست که بیش از دو سال می‌شود دروازه مکتب‌ها به روی دختران بالاتر از صنف ششم بسته شده و دختران بارها خواستار بازگشایی مکتب‌ها شده‌اند.

نگرانی دختران صنف ششم از بی‌سرنوشتی در سال آینده

دختران دانش‌آموز در صنف ششم از حکومت سرپرست می‌خواهند تا دروازه مکتب‌ها را به روی دختران در کشور بازگشایی کند.

تصویر بندانگشتی

همزمان با آغاز آزمون سالانه در مکتب‌ها، شماری از دختران دانش‌آموز که در صنف ششم درس می‌خوانند، از آینده شان نگران اند.

دختران دانش‌آموز می‌گویند هراس دارند که آیا ادامه آموزش در سال آینده به آنان داده می‌شود ی خیر؟

زهرای ۱۲ ساله برای آزمون فردا آمادگی می‌گیرد، به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «وقتی استاد پارچه را می‌دهد بسیار ناراحت هستم، ذهنم درگیر می‌شود که چند روز دیگر از امتحانم مانده و تمام می‌شود، اگر ما درس بخوانیم می‌توانیم جامعه را بسازیم.»

دختران دانش‌آموز در صنف ششم از حکومت سرپرست می‌خواهند تا دروازه مکتب‌ها را به روی دختران در کشور بازگشایی کند.

نرگس، دانش‌آموز گفت: «بسیار جیگرخون هستم؛ چون دروازه‌های مکتب به روی تمام دخترها بسته شده، کل دخترها جیگرخون هستند که وقتی مکتب‌های ما رخصت شود، دیگر نمی‌توانیم درس بخوانیم.»

شکیبا یکی دیگر از دانش‌آموزان گفت: «خواست ما از امارت اسلامی این است که مکتب‌ها را به روی دختران باز کند و اجازه مکتب را به همه دختران بدهد.»

هرچند که امارت اسلامی به تازگی درباره موضوع آموزش دختران چیزی نگفته؛ اما بارها از تلاش‌ها برای فراهم‌سازی زمینه آموزش دختران در کشور سخن گفته است.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی در شانزدهم عقرب در این باره گفته بود: «باید وقت هم داده شود و امکانات هم در دسترس داشته باشیم. اگر آنان با نهاد‌های مرتبط صحبت کنند شاید پیشرفت‌های داشته باشیم، به هر صورت من کلی می‌گویم که کسی از تعلیم و کار خانم‌ها انکار نکرده ولی ظرفیت باید ساخته شود و کمی مهلت داده شود.»

این در حالی‌ست که بیش از دو سال می‌شود دروازه مکتب‌ها به روی دختران بالاتر از صنف ششم بسته شده و دختران بارها خواستار بازگشایی مکتب‌ها شده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره